Kutsal Kitaplar

Zebur Hakkında Bilgi, Zebur Hangi Dine İnmiştir?

Kutsal bir kitap olan Zebur hangi dine aittir ve hangi peygambere indirilmiştir? Bu sorular eşiliğinde Zebur hakkında pek çok bilgiye yer vereceğiz.

Zebur’un Anlamı Nedir?

İnsanlığa indirilmiş olan ve dört büyük kitaptan biri olan Zebur kelimesi anlam itibari ile “parça, yazılı şey ve kitap” gibi anlamlara gelmektedir. Yüce Mevla’mız tarafından Hazreti Davud (a.s) gönderilmiştir. Yüce Allah’u Teala ayeti kerimede şöyle buyurmuştur:

“Rabbin göklerde ve yerde olanları en iyi bilendir. And olsun ki; biz Peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Davud’a da Zebur verdik.”

(İsra Suresi, 17/55)

Hazreti Davud (a.s)’a gönderilen Zebur kaynaklarımızda Mezmurlar ve Mezamir ismi ile anılmaktadır. Sözlükte  Mezmur isminin anlamı şu şekildedir:

 • Kavalla söylenen ilahi .
 • Hazreti Davud’a inmiş olan kutsal kitap Zebur’un her bir suresine verilen isim.

Kaynaklarımızda Zebur’un bu  ismi almasının nedeni, içeriğinde halkın hilâfına ( zıddına, tersine, aksine) olan mevzulardan meneden konuların yer alması gösterilmektedir. (Fahreddin er-Râzi, Mefâtihu’l-Gayb, Ankara, 1990, VIII, 417).

Zebur Hangi Peygambere İndi? Zebur Hangi Dine İnmiştir?

Yukarıda yer verdiğimiz ayeti kerimeden de anlaşıldığı üzere Zebur kitabının Hazreti Davud (a.s.) indirildiği açık bir şekilde biz insan oğluna bildirilmektedir. Bu hakikati destekleyici olarak da Hazreti Peygamber Efendimiz bir hadis i şerifinde, Zebur adlı kutsal kitabın ehli kitaba indirildiğini ve onlar tarafından okunduğunu haber vermiştir. (Buhari, Teyemmüm, 6)

Yüce Mevla’mız tarafından Hazreti Davud aracılığı ile İsrail oğullarına doğru yolu göstermek için nazil olan Zebur kitabının gerçek aslı İbranice lisanında yer almaktadır. Eski kaynaklar da belirtildiği üzere Zebur’da yer alan kutsal metin manzum şeklindedir. Zebur’un içeriğinde genellikle Hazreti Davud’un yüce Allah’u tealaya yakarışları bulunmaktadır.

Yahudi kavminin, “Tevrat kitabından sonra kitap gelmeyecektir” yolundaki düşüncelerinin Zebur’un Hazreti Davud’a gelmesiyle yanlış olduğu anlaşılmıştır (Elmalılı, Hak Dini Kur’an Dili, İstanbul 1938, IV, 3081).   Buradan da anladığımız üzere Zebur kitabı dört kutsal kitaptan biri olan Tevrat’tan sonra indirilmiştir.

Zebur Hakkında Bilgiler ve Zebur’a İman

Şüphe yok ki kutsal kitaplardan biri olan Zebur Yüce Allah (c.c) tarafından yeryüzüne ve insanlığa indirilmiş kutsal bir kitaptır. Bu açıdan, Allah’tan (c.c) Hazreti Davud’a indirildiği şekliyle Zebur’a inanmak, İslam dinine imanın gereklerinden biridir.

Günümüzde Zebur’un bahsettiğimiz orijinal metni mevcut bulunmaktadır. Bu günde yer alan Kitabı Mukaddes içerisinde, Ahdi Atik bölümünde Mezmurlar adı altında yer alan kitap, ne yazık ki insanlar tarafından birçok müdahaleye uğrayarak değiştirilmiştir.

Kutsal Kitap Zebur Hristiyanlık inancının yayılması sonrasın da Latince diline çevrilmiştir. Günümüz de Yahudiler ve Hıristiyanlar yapmakta oldukları ayinlerde Zebur’u okumaktadırlar. Bilhassa Hıristiyanlar ayinlerinde Zebur’dan seçilmiş bölümler okumayı ihmal etmemektedirler.

Peygamberimiz Duasında Zebur’u Anmıştır

Kaynaklarımızda Hazreti Peygamber Efendimizin sadık dostu Hazreti Ebu Bekir’e öğrettiği bir dua yer almaktadır. Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu Bekir’e şu şekilde dua etmesini tavsiye etmiştir.

Allah’ım! Peygamberin Muhammed hürmetine, Davud’a inen Zebur hürmetine…” Bu şekilde yer alan dua şu kaynaklarımızda yer almaktadır. (el Gazalî, İhya, çev. A. Serdaroğlu, İstanbul, 1974, I, 913).

İslam Dininde Zebur’a İman

Zebur hangi dine mensuptur konusunda tam bir bilgi olmamakla birlikte hem Hıristiyanlar, hem de Yahudiler arsında önem görmüştür. Günümüzde ise Zebur’da yer alan mevcut bilgiler hakkında bir Müslümanın olması gereken tutumunu şöyle ifade edebiliriz.

Bir Müslüman için Zebur da yer alan bilgiler, Kuran ve sahih hadislerdeki bilgilere uyuyor ise kabul edilmeli, aksi halde uymuyor ise reddedilmelidir. Pek, yer alan bilgiler Kuranı Kerimde  ve hadislerde yer almıyor ise ne yapmalıyız?

Bu bilgiler İslam dininin temel prensiplerine ters düşmüyor ise Hazreti Peygamber Efendimizin şu hadisi şerifinde ki tavsiyesi doğrultusunda hareket edilmelidir:

“Ehl-i Kitabı tasdik de etmeyin, tekzip de (yalanlamayın). “Biz Allah’a ve bize indirilenlere iman ettik” deyin.” (Buhârî, Tefsîr, 13)

Konuyla alakalı olan İlahi Kitap ve İlahi Kitaplara İman Nedir? başlıklı konudan da istifade edebilirsiniz.

Zebur Kuranda Geçiyor mu?

Kutsal kitapların ikincisi olan Zebur, yüce kitabımız Kuranı Kerimde üç ayrı ayette yer almaktadır. Bu ayetler şu şekildedir:

﴾163﴿ Biz Nuh’a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a , torunlara, İsa’ya, Eyüb’e, Yunus’a, Harun’a ve Süleyman’a vahyettik. Davûd’a da Zebur’u verdik. (Nisa, 4/163(

﴾55﴿ Göklerde ve yerde olanları en iyi bilen senin rabbindir. Doğrusu biz peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık; Davud’a da Zebur’u verdik. (İsrâ,17/55)

﴾105﴿  Andolsun zikirden sonra Zebur’da da, “Yeryüzü iyi kullarıma kalacaktır” diye yazmıştık. (Enbiya, 21/105)

Zebur Sıkça Sorulan Sorular

Zebur Hangi Kavme İnmiştir?

Kutsal kitap Zebur hangi topluluğa indirildi bu konuda bilgi verir misiniz?

Cevap: Kutsal kitap Zebur Kuran ı Kerimde bildirildiği üzere İsrailoğularına indirilmiştir.

Zebur Kitabı Hangi Dine Aittir?

Dört büyük kitaptan biri olan Zebur hangi dini temsil etmektedir. Müslüman, Hristiyan gibi o dinin ismi var mı?

Cevap: Değerli ziyaretçimiz, İbrani dilinde olan  Zebur manzum şekildedir ve dört ilahi kitaptan biridir. Tevrat’tan sonra gönderilmiştir ve vaaz, nasihatlar ile Tevrat’ı kuvvetlendirmiştir. Dolayısı ile Zebur daha çok o günkü Tevrat’ı  açıklayan onunla amel etmeye çağıran bir ilahi kitaptır.

 Özetle, Zebur hangi dine inmiştir sorusuna günümüzde Yahudi dini olarak adlandırılan dini temsil etmektedir demek mümkündür.

Zebura İnanlara Ne Denir?

Kutsal kitap Zebur’a inanlara ne dendiği konusunda net bir şey söylemek mümkün değil. Yukarıda da belirttiğimiz üzere Zebur ayrı bir kitap olarak inmiştir. Ancak daha çok Tevratı destekleyen bir Kutsal kitap olduğu için net bir şey söylemek mümkün değildir.

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Sorular & Yorumlar

 1. Yahudilik diye bir din yoktur. Musevilik vardır. Yahudi bir ırktır Türk gibi Alman gibi Slav gibi Kürt gibi.

  1. Bak kardeş yahudilik bir ırk değildir sana açıklayayım musevi Türkiyede ki yahudilere denir yahudiler Türkiyede kendilerini böyle tanıtırlar örnek vereyim Türkiye musevi hahambaşlığı gibi yahudi Dünya çapında bir kavram

   1. Aslında bugünkü Yahudiliğin bir din mi, ırk mı, yoksa millet mi olduğu, pek net değildir.

 2. Inançların değeri, Inananların Dürüstlüğü ve yaptıkları
  İyiliklerden geçer.
  Süleyman Dağ.

 3. Allah ın ve resulunun selamı üzerinize olsun .
  Yukarıda Allamadığım bir yer oldu yanliş yazılmış

  Biz Allaha ve bize indirilene imam ettik diyin .

  Bu kısımda Allaha insirilen diye geçiyor .
  Yüce Allah indiren ona indirilmedi ! Yazım hatası olmuş sanırım sevgiler saygılar .

 4. Merhaba adım Zebur acaba İslami bakış açısindan dolayı bir sakıncası varmı bilgisi olan cvp verirse memnun olurum

 5. Zebur kitabının inş tarihini tesbit edemedim.. Peygamberler sırasında Hz. Musa dan sonra olduğu bilinmesi rağmen açıklık getiriliyor. ..

 6. Dinin derinliği inananların imanlarının derinliği ile artar. Ben peygamberlere ve indirilen Kitplara inanırım.
  Semavi kitapları okumak ve okutmak ne kadar sevapsa Semavi Kitapları ortaya getirmek, açmak, öğrenilmelerini, anlaşılmalarını, ilgili bilumum bilgileri edinmek gibi hususlarda insanlara ışık tutmak bence en değerli sevaplardandır. Bu konuda mutluyum çok şükür, ELHAMDÜLİLLAH.

 7. KISACA….İNEN KİTAPLARIN ŞU ZAMANDA HANGİ DİNLERE AİT OLDUGUNU BİR TÜRLÜ AÇIKLAYA BİLECEK KİMSE ÇIKMADI..LAF BAŞIDA GELDİMİ HERKES AHKAM KESİYOR

 8. HZ DAVUT İSLAM PEYGAMBERİDİR.ZEBUR İLE GELEN DİN DE İSLAMİYETTİR..ALLAHIN GÖNDERDİĞİ BÜTÜN PEYGAMBERLER İSLAM PEYGAMBERİ BÜTÜN DİNLERDE İSLAMİYETTİR…

  1. Evet doğru bir yorum islam zaten barış demek ve Allah’ın (C.C.) gönderdiği bütün dinler tek mesajı taşıyor :Tevhid. (Allah’ın(C.C.) birliği)

  2. Bu kadar. Bütün hak Peygamber’ler müslümandır. Ali İmran 67 “İbrahim Yahudi değildi. O Hristiyan da değildi. O Hanif bir müslümandı. O Müşrklerden de olmadı.

 9. Kuran da tekrar edilen ” insanoğulları” derken kasıt nedir? Neden insanlar değilde, insanoğulları?

 10. bu inancı nasıl yok edebilir insanlık kuranda ayetler var incilde var zeburda tevratta var ama insanlar halen şamanizm ile dunyayı yok etmeye çalışıyor nasıl engellenir kitablarda tam olarak yokmu yazılı bir sure

  1. Zebur 2. kitaptır. Hz. Dâvûd’a İbrâni dilinde Zebûr kitabı geldi. Zebûr, ünlü 4 ilâhi kitaptan biri olup, Tevrât’tan sonra gönderilmiştir.

 11. Yorumunuz dikkat ederseniz hep azgın toplumlara peygamber ve kitap indirilmiştir demekki türk toplumu azgın ve günah içinde bir toplum oluşturmamış Allahın varlığını ve kudretini kendi var oluşundan idrak etmiş ve inanmıştır o toplumlar kabullenmeyip ikna olmak için mucize sayılan Allahın peygamber ve kitap göndermesine sebep olmuşlardır kainatı ve kendilerini sahipsiz sanmışlardır doğdukları ve öldükleri halde.demekki diğer toplumlar yaradılışlarının tesadüf olmadığını idrak ediyormuş. Elastibü rabbiküm Kalü bela

  1. Yahudilikte haram olan şarabı, Hz. İsa aleyhisselamın kaldırdığı ve şarabın Hristiyanlıkta helal olduğu bilinmektedir. Ancak bugünkü İncil metinlerinde şarabın hem helal kılındığına hem de haram olduğuna dair ifadeler vardır. Demek ki, İncil’in aslını değiştirenler, bununla ilgili hükümleri de değiştirmişlerdir.

  2. Açıklamanız tam gerçeği yansıtmaktadır, Peygamberler insanların en çok bozulduğu topluluklar içine gönderilmiştir. Bu açıklamaya paralel olarak genellikle İsrailoğullarına ve son olarak da Arap kavmi’ ne gönderilmiştir. Çünkü; yaşadıkları bütün çağlarda Kuran’ı Kerim’deki açıklamaların ışığı altında olarak, en azgın millet İsrailoğulları ki bu günde aynılar ! İkinci olarak Araplar azgınlıkta 2. kavim. Neden Norveç, Almanya İngiltere Japonya ve Hindistana (Hindistanda Hindu’lar ve bazı inançlar olarak doğru, güçlü ve İslam çizgisine yakın din adamları liderler aydınlatıcı olmuştur) Çine, Afrikaya Amerika kıtalarına Peygamber gönderilmemiştir, bu durum herkesin bildiği ve kabul ettiği bir gerçektir.

 12. Neden Tevrat israilogullarına özel olarak indirilmiştir. Bu israilogullarının kendilerinin biz Allah katında özel olarak yaratılmış kullarız. Demelerine sebeb olmuyor mu? Allah israilogullarının bazı isteklerini karşılıyor. Bu gün dini kuralları na uyan devlet rejimi İsrail değilmi.

  1. Kuran ı Kerim nasıl ki sadece Araplara inmediyse Tevratta sadece İsrailoğullarına inmemiştir. Sizin bahsettiğiniz konu onların iddiasından ibarettir.

  2. Allah aşırı derecede sapıtan milletlere uyarı maksadıyla kitaplarını ve suhuflarını göndermiştir ve israil oğullarına 4 büyük kitaptan 3 ü gönderildiği halde hala böyleler. (OrtaAsyadaki atalarımızın inancı gök tanrı idi bizimkiler farkındaymış putla mutla olamayacağının ?)

   1. İsrailoğulları tarihte en sapıtan en inanmayan topluluk olduğu için en çok peygamber onlara inmiştir. Kur-an ı Kerim ise Alemlerin Rabbi olan peygamberimize indirilip tüm insanlara hitap etmektedir

 13. 4 kitap inmesiyle kuranda geçen biz cümlesinin bir alakası var mıdır. Biz derken neden bahis ediyor yüce kuranda

  1. Sorunuzu tam olarak anlayamadık ama Kuran ı Kerimde geçen biz ifadesi yüce Mevla’mıza işaret etmektedir.

   1. Aferim fatih yerinde guzel bir ornek verdigin icin tebrik ederim goktanri orta asya

 14. Zebur hangi dini temsil eder yani müslüman Hristiyan gibi o dinin ismi varmı?

  1. değerli kardeşlerim sadece bir kitabımız var oda kuran bilinen El Kitabe Elimizde tuttuğumuz dur.incil kuran tevrat zebur kitabın içindeki hikmetlerdir.açın bakın gerçekleri öğrenmeyi Rabbinizden isteyin o size öğretecek olan

 15. Tevrat Zebur ve incil israiloğullarına kur an i Kerim araplara inmiş. Dünyada başka insan nesline kitap inmemiş. Diğer toplumlar yok mu kabul edilmiş yoksa bu iki topluma sadece inmesi nasıl açıklanabilecek bir durum. Türklere neden kitap bu inmemiş. Allah katında kitap inmeyecek kadar zayıf bir toplummuymuşuk.

  1. Yüce Mevla’mızın kitaplarının hepsi, bütün insanlığa, sadece her dönem bazı kavimlerden başlamıştır. Bir kitabın bütün insanlığa bir anda inemeyeceğine göre bir yerden başlamalıdır. Örneğin İslam dini Arap toplumundan başlamıştır. Fakat unutmayın ki ilk müslüman olan sahabelerin hepsi arap değildir.Araplar İslamın bütün insanlığa ulaşması için aracı olmuşlardır. Yoksa Kuran Araplara inmiştir demek büyük bir hata hatta günah olacaktır.

 16. Demek istediğim zaten israiloğulları zebur ile bilinçlendirilmişti Allah ın dininin ne olduğu hakkında, onun yasakları hakkında,yapılması gereken şeyler hakkında. Neden tekrar aynı kavme 2.bir kitap indirildi?

  1. Nedeni zamanla insanları Allah’ın ayetlerini değiştirmeleridir. Bu nedenle Mevla’mız lütfetmiş ve kullarına doğruyu bildirmek için tekrar peygamber ve kitap göndermiştir.

 17. Anladığım kadarıyla zebur da tevrat da israiloğullarına indirilmiş. Zebur, tevrat içerisinde bir bölüm mü? Açıklarsanız memnun kalırım.

  1. Zebur Tevrat’ın içinden bir bölüm değildir. Ayrı peygamberlere inen iki ayrı büyük kitaptır. Her ikiside israiloğullarına inmiş olsada aslında bütün insanlığa inmiştir ve bir birilerinden ayrı zamanda inmişlerdir

 18. iyi güzel hoş ama öğretmene gösterdim bu yazılanların hepsi yanlış dedi arkadaşlar sakın yazmayın iğrenç bidaha bu sayfaya girmem salak değilim

  1. Değerli ziyaretçimiz bu konu diyanet işlerinin sitesinden istifade ederek hazırlanmıştır. Dolayısı ile bilgilerde bir yanlışlık yoktur. Öğretmeniniz yanlış olduğunu ifade ediyor ise doğrunun ne olduğunu söylemeli ve bize bu konuda bir kaynak göstermelidir.

 19. CUM’A SÛRESİ

  5. TEVRAT’LA YÜKÜMLÜ TUTULUP DA ONUNLA AMEL ETMEYENLERİN DURUMU, CİLTLERLE KİTAP TAŞIYAN EŞEĞİN DURUMU GİBİDİR. ALLAH’IN ÂYETLERİNİ İNKÂR EDEN TOPLULUĞUN HÂLİ NE KÖTÜDÜR! ALLAH, ZALİMLER TOPLULUĞUNU HİDAYETE ERDİRMEZ.

  MÂİDE SÛRESİ

  43. YANLARINDA, İÇİNDE ALLAH’IN HÜKMÜ BULUNAN TEVRAT VARKEN NASIL OLUYOR DA SENİ HAKEM YAPIYORLAR, SONRA BUNUN ARDINDAN VERDİĞİN HÜKÜMDEN YÜZ ÇEVİRİYORLAR? İŞTE ONLAR (KENDİ KİTAPLARINA DA, SANA DA) İNANMIŞ DEĞİLLERDİR.
  47. İNCİL EHLİ ALLAH’IN ONDA İNDİRDİĞİ İLE HÜKMETSİN. ALLAH’IN İNDİRDİĞİ İLE HÜKMETMEYENLER, FASIKLARIN TA KENDİLERİDİR.

  din tektir.allaha giden yollar farklıdır.İYİ ANLAYIN.YUKARIDAKİ AYETLERİ İYİ DÜŞÜNÜN VE İÇSELLEŞTİRİNİZ.

  HERKES MÜSLÜMANDIR.MÜSLÜMANLIK ARAPLARIN VE TÜRKLERİN VS.LERİN TEKELİNDE DEĞİLDİR.ALLAHA KARŞI MGELMEY

 20. Çok güzel sınavım için iyi bir bilgi oldu yazanın ellerine sağlık tekrar dan teşekkürler.

 21. 'Tek tanrı düşüncesinin' insanlık medeniyetinin gelişmesiyle 'çakışan' bir 'ihtiyaca cevap verme' biçimi olduğu 'fikri'nin bilinen tanrı anlayışı ile neden çeliştiğini açıklayan bir 'imani derinlik' var mıdır? Veya bu imani derinlik, bu düşüncenin ağırlık verdiği Şeytan'ı davet eder nitelikli yaşama biçimini örtme anlamında bir Tanrı görevlendirilmesi olarak, Yahudi fikri'nin insanlığa açtığı şeytani bir yaşam pusulası olarak, diğer tek tanrılı dinlerin yaşama şirk koşan benzer uslubu ile neden paylaşıldığını sormaya gerek yok mudur? İslamlık kısaca, bu 'üç dinin' dünyasallığı yönetme iddiasıyla öne çıkan bir versiyonu dışında, 'çok tanrılı din ahlakının pratik ihtiyaca dönük sadeliğini örtme ustalığıyla öne çıkan biçimi midir? Bana, ahlakı, yaşadığı duyya yansısından üreten bir temizliğin, 'iman adına' kirliliğini tercih etmemek mi sayılan dinsizlik sorusundaki tercih edilen 'günah' bu düşüncenin hangi bölümüyle inandırıcıdır 'iman'dan önce gelmesi gereken!

 22. İlginiz için teşekkürler. Zebur Hakkında Bilgi başlıklı yazı tekrar gözden geçirilmiş ve elden geldiğince imla hataları düzeltilmiştir. Saygılarla…

  Alıntı: İsim
  Her şey harika ama yazım hataları var.Yine de elinize sağlık :)))

 23. Alıntı: Kedi27
  Harika çok güzel yapmışsınız elinize sağlık.
  A
  R
  İ
  K
  A.

  Ödev için yapıyorum :):):)

 24. Bence çok güzel bir şey Araştırmama çok yaradı, yani herkese Öneriyorum 5 dakika ayıra bilip okuyabilir misiniz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu