Sözlük

Yahudilik Dini

İnanç dünyasında çok duyulan Yahudilik Dini konusu da İslam dini çerçevesinde bir açıklama.

Yüce Rabbimiz tarafından Hz. Musa’nın peygamber olarak gönderildiği kavmin adına Yahudiler denmektedir. Yahudi kavim Kuran’ın en çok kendisinden bahsettiği İsrailoğullarıdır. Yahudilere Hz. Musa’nın tebliğine muhatap olduklarından dolayı “Musevî” de denmektedir. Yahudilerin Kutsal kitaplarında yer alan ifadelere göre Yahudiler kendilerini; İnsanlar arasından seçilmiş bir kavim olarak görmektedirler.

Yüce Rabbimiz Yahudi kavmini Tur-i Sina’da kendine muhatap kılarak Yahudilere ahid ve akidde bulunmak sureti ile yüce emirlerine uyacakları konusunda söz almıştır ve sonra ise Hz. Musa’nın şahsında Yahudilere kutsal bir kitap olan Tevrat’ı göndermiştir. Yahudi dininin inanç noktası olarak Kudüs’te yer alan mabed gösterilmektedir. Sembolleri yedi kollu Şam’dan (menara) ve içiçe girmiş iki üçgenin meydana getirdiği altı köşeli yıldızlardır. Günümüzde de İsrail bu sembolleri devlet arması olarak kullanmaktadır.Bu sembolün resmi şöyledir:

Yahudilik Kavramının Kaynağı

İsrailoğullarına peygamber olarak gönderilen ve Hz. İbrahimin oğlu olan Hz. İshak’ın oğlu Hz. Yakub’un on iki oğlu vardır. Dördüncü oğlunun adı Yuda veya Yahuda’dır. Bu nedenle onun adına izafeten İsrailoğullarına Yahudi denilmektedir. Yahudilerin kutsal kitaplarının başında, kutsal yazılar mecmuası olan Eski Ahid adlı kitap gelmektedir. Yahudi inancında yer alan bu kutsal mecmua Tevrat, Nebiler ve Katipler olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Yahudiler Hz. Musa başta olmak üzere kendilerine gelen elçileri, peygamberleri yalanlama, haksız yere karşı koyarak canlarına kast etme ve kıyma:

* Allah’ın ayetlerini inkar edenler, Peygamberleri haksız yere öldürenler, insanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, onları elem dolu bir azap ile müjdele. (Âl-i İmrân, 3/21)

Dahil bir çok isyan ve taşkınlıklarda bulunmuşlardır:

Hani, Mûsâ kavmi için su dilemişti. Biz de, “Asanı kayaya vur” demiştik, böylece kayadan on iki pınar fışkırmış, her boy kendi su alacağı pınarı bilmişti. “Allah’ın rızkından yiyin, için. Yalnız, yeryüzünde bozgunculuk yaparak fesat çıkarmayın” demiştik.(Bakara, 2/60).

*Hani, “Ey Mûsâ! Biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız. O halde, bizim için Rabbine yalvar da, o bize yerden biten sebze, kabak, sarımsak, mercimek, soğan versin” demiştiniz. O da size, “İyi olanı düşük olanla değiştirmek mi istiyorsunuz? Öyle ise inin şehre! İstedikleriniz orada var” demişti. Böylece zillet ve yoksulluk onları kapladı. Onlar, Allah’ın gazabına uğradılar. Bunun sebebi, onların; Allah’ın ayetlerini inkar ediyor, peygamberleri de haksız yere öldürüyor olmaları idi. Bütün bunların sebebi ise, isyan etmek ve aşırı gitmekte oluşlarıydı.(Bakara, 2/61).

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu