İbadetNamazÜç AylarVideo

Üç Ayları Nasıl Değerlendirmeliyiz? Neler Yapmalıyız?

Mübarek aylar İslam dininde büyük bir önem arz etmektedir. Peki, mübarek üç ayları nasıl değerlendirmeliyiz? Gelin şimdi bu konu hakkında detaylı bilgiler verelim. Dilerseniz konunun en altında yer alan videoda Hocamızın kendi sesinde bu konuyu dinleyebilirsiniz.

Biz Müslümanlar Üç Ayları Nasıl Değerlendirmeliyiz?

Üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan aylarına giriyoruz. Allah nasip ederse yarın Receb-i Şerif ayının birinci günü… Önümüzdeki hafta Perşembe günü ise Regaip Kandili…

Peki, en verimli şekilde üç ayları nasıl değerlendirmeliyiz?

Bu kutlu zamanlar, geçmişin muhasebesini yaparak geleceğe azim ve enerji dolu bir şevkle atılmak için çok güzel bir imkândır.

Muhasebe Yapmalı ve Kulluğumuzu Gözden Geçirmeliyiz!

Öncelikle böyle zamanlarda kulluğumuzu gözden geçirerek, eksik ve hatalarımızı ele almalı ve bunları düzeltmenin yollarını aramalıyız. Yani Peygamber Efendimiz (sav)’in buyurduğu üzere:

“Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz.” (1) hadis-i şerifinin gereği olarak hesaba çekilmeden önce burada kendi nefsimizi hesaba çekmeliyiz ki, ahiretteki hesabımız kolay olsun.

Üç Aylar Tövbeye Büyük Bir Vesiledir

Üç ayları günahlarımızın affı için bir fırsat bilmeli ve bol bol tövbe ve istiğfarda bulunmalıyız. İnsan asla hatasız ve günahsız değildir. Sevgili Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuştur:

“(Peygamberler hariç) İnsanoğlunun her biri günahkârdır. Ancak günahkârların en hayırlısı, günahına tövbe edenlerdir.” (2).

Abdullah İbni Abbâs (r.a)’ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (sav) istiğfarın faydalarını şöyle ifade ediyor:

“Bir kimse istiğfârı dilinden düşürmezse, Allah Teâlâ ona, her darlıktan bir çıkış, her üzüntüden bir kurtuluş yolu gösterir ve ona beklemediği, ummadığı yerden rızık verir.” (3)

Bu aylar tövbelerimizin kabul edilme ümidini daha fazla hissedeceğimiz aylardır.

Peki, Başka Neler Yapmalıyız?

 • Kalbimizin huzura kavuşması için bu aylarda bol bol zikir yapmalı, vird edindiğimiz amelleri aksatmamaya gayret etmeliyiz.
 • Peygamber Efendimiz (sav)’e bol bol salat-ü selam getirmeliyiz.
 • Beş vakit namazımızı, camide cemaatle kılmaya özen göstermeliyiz.

Eğer kaza namazı borcumuz varsa bunları kılma yoluna gitmeli, kaza namazımız yok ise çokça nafile namaz kılarak bu mübarek gün ve gecelerin feyiz ve bereketinden istifade etmeye çalışmalıyız.

Sünnet namazlara devam etmeliyiz. Özellikle geceleyin kalkıp iki rekât dahî olsa teheccüt namazı kılarak kendimizi buna alıştırmalıyız.

Eğer bu mübarek üç aylarda buna muvaffak olursak, bundan sonraki hayatımızda da inşaallah buna devam etmekte zorluk çekmeyiz.

 • Yine imkânımız nisbetinde bir sayfa bile olsa her gün Kur’an-ı Kerim okumaya ve onun manasını anlamaya gayret etmeliyiz.
 • Akrabalarla, komşularla ve dostlarımızla olan yakınlığımızı bir kat daha arttırmalı, hal ve hatırlarını sorarak onların gönlünü almalıyız.
 • Etrafımızdaki fakir fukaraya yardım etmeli, imkânımız ölçüsünde fakir öğrencilerin okuması için onların elinden tutmalıyız. Özellikle sadaka ve diğer hayırlı işlerimizi bu aylarda daha çok artırmalıyız.

Sadakaya Büyük Önem Verilmelidir

Çünkü bu zaman dilimlerinde vereceğimiz sadaka ve zekâtlarımız bize kat kat fazlasıyla sevap kazandıracaktır. Nitekim Peygamber Efendimiz (sav):

“Kim bu ayda iyilik ve ihsanı artırırsa Allah da ona karşı ihsan ve nimetini artırır.” (4) buyurmuştur.

Oruç Tutmak Bu Aylarda Büyük Bir Amel Olacaktır

Sağlığı yerinde olmak şartıyla Receb ayında bol bol oruç tutmak Peygamber Efendimizin sünnetlerindendir. Özellikle ayın ilk, orta ve son günleri veya pazartesi, perşembe günleri oruç tutma azminde olmalıyız.

Ramazan ayında bozduğu bir oruçtan dolayı kefaret orucu tutmak isteyenler için Receb ve Şaban ayı iyi bir fırsattır.

Bir kimse Receb ayının birinci gününden itibaren hiç ara vermeden Şaban ayı da dâhil olmak üzere iki ay peş peşe oruç tutarsa tam bir kefaret borcunu ödemiş olur.

 • Receb ayını vesile edinerek bol bol dua etmeliyiz. Özellikle Sevgili Peygamberimizin Receb ayında her daim mübarek dilinden düşürmediği şu duayı devamlı tekrarlamaya özen göstermeliyiz:

“Allah’ım! Recep ve Şaban ayını hakkımızda mübarek kıl ve bizi Ramazana kavuştur.” (5)

Özetle bu hususlara dikkat ettiğimiz takdirde, Recep ayı ile başlayan, şaban ayı ile devam eden ve Ramazan ayı ile zirveye ulaşan manevi iklimden doya doya faydalanmış oluruz inşaallah.

Amellerimiz Azda Olsa Devamlı Olmalıdır

Ancak şunu hiçbir zaman unutmamalıyız ki, manevi hayat, süreklilik ve kararlılık ister. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v);

“Allah’ın en çok sevdiği (nafile) ibadet, az da olsa devamlı olanıdır.” (6)

buyurarak biz müminleri, bu hususlarda daha dikkatli olmaya ve titiz davranmaya davet etmektedir.

Müslüman, senenin her gününde, her ayında, her saatinde ve her dakikasında Rabbi ile beraber olmak durumundadır.

Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır:

“Ey iman edenler! Allah’tan gelen emirlere sımsıkı sarılın ve şeytanın adımlarını izlemekten titizlikle sakının! Herkes kendisini şimdiden hesaba çeksin ve yarınki ebedî hayat için ne hazırladığına bir baksın! Allah’tan korkun! Çünkü Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.” (7)

Üç aylar mevsimi gibi mübarek gün ve geceler, ayet-i kerimede ifade edildiği üzere ahiretimiz için hazırlık yapmaya vesiledir.

Cenab-ı Allah bu mübarek günlerin feyiz ve bereketinde gereği gibi istifade edebilmeyi cümlemize nasip etsin. Amin

Üç Ayları Nasıl Değerlendirmeliyiz? Hakkında Hocamızın Tavsiyeleri

Kaynaklar Şu Şekildedir

 1. Tirmizî, Kıyâme, 25.
 2. İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 4/504.
 3. Ebû Dâvûd, Vitir 26. Ayrıca bk. İbni Mâce, Edeb 57.
 4. Beyhakî, Şuabü’l-İmân, nr. 3801.
 5. Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat, IV, 189; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1, 259.
 6. Ebû Davûd, Tatavvu, 27.
 7. HAŞR sûresi, 59/18.

Bu konu haricinde bir çok bilgi için Üç aylar hakkında diğer yazıları ziyaret edebilirsiniz.

Murat Toksöz

Hafız olan yazarımız şu anda İmam Hatip olarak dini görevini sürdürmektedir. Sitemizde ve youtube kanalından takipçilerine bir çok faydalı bilgiler sunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu