Kurban

Teşrik Tekbirleri

Teşrik TekbirleriSözlükte Teşrik kelimesi doğuya gitmek, eti güneşe sermek gibi anlamlara gelmektedir. Teşrik tekbirinin anlamı ise Kurban bayramı günleri içerisinde farz olan namaz ibadetlerinin sonunda getirilen tekbirler demektir.

Teşrik tekbiri Arefe gününün sabah namazı ile başlamaktadır ve Kurban bayramının dördüncü gününün ikindi namazına kadar devam etmektedir. Dolayısı ile toplam Yirmi üç vakit farz namazının sonunda Teşrik tekbiri getirilmektedir. Teşrik tekbirleri şöyle getirilmektidir.

“Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi’l-hamd” .

Teşrik tekbirinin anlamı ise şöyledir: “Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah’tan başka ilâh yoktur. O Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah’a mahsustur”.Teşrik tekbirinin bu şekli Hazreti Ali ve Abdullah b. Mes’ûd (r.a)’ya dayanmaktadır.


Teşrik tekbirlerinin tarihi Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail’e dayanmaktadır. Hazreti İbrahim’in (a.s), gördüğü sahih rüya üzerine oğlu olan Hazreti İsmail’i Allah yolunda kurban etmeye karar vermiştir. Bunun üzerine tam Hazreti İsmail’i Kurban edeceği sırasında Cebrail’in (a.s) gökten bir koç getirmiştir. Bunun üzerine Hazreti İbrahim oğlu Hazreti İsmail’in yerine Cebrail’in getirmiş olduğu gelen koçu kurban olarak kesmiştir. Daha sonra Cebrail (a.s); Dünya semasına ulaştığı vakit “Allahu ekber, Allahu ekber” diyerek tekbir getirmiştir. Bu sesi işiten Hazreti İbrahim (a.s) ise “Lâ ilâhe illâllahu vallahu ekber” diye Cebrail’e eşlik etmiştir. Hazreti Cebrail ile Hazreti İbrahim’in arasında ki bu muhabbeti duyan Hazreti İsmail ise “Allahu ekber velillâhi’l-hamd” demiştir. İşte günümüze kadar gelen ve bundan sonrada devam edecek olan Teşrik tekbirleri bu olaya dayanmaktadır. (es-Saffât, 37/102, 107; İsmail” maddesi; el-Mavsılî, el-İhtiyar li Ta’lîli’l-Muhtar, Kahire (t.y), I, 87, 88).

İslam alimlerinin birçoğuna göre Teşrik tekbirlerini getirmek vaciptir. Bazıları ise sünnet demişlerdir.
Teşrik tekbirlerini getirmek cemaatle veya yalnız namaz kılan, yolcu veya mukim her erkekle kadına düşmektedir. Erkekler tekbiri açıktan yani sesli, kadınların ise gizlice yani sessiz getirmeleri daha uygundur.

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu