Namaz

Tesbihat Yapmanın Hükmü Nedir?

Günde beş vakit kılmakta olduğumuz namazlarda yapmakta olduğumuz tesbihat ibadeti her Müslümanın yapmakta olduğu ibadetlerdendir. Peki, bireysel olarak veya cemaat halinde tesbihat yapmanın hükmü nedir? Şimdi bu konuda bilgiler verelim. Namaz ibadetinden sonra yapılan ibadetlerden tesbihat ve dualar, namaza ibadetine dahil olmasa da İslam dininde yer alan makbul ibadetlerdendir. Namazdan sonra yapmakta olduğumuz tesbihatlar İslam dinide yer alan müstehap ibadetlerdendir. Peygamber Efendimizde (s.a.v.) namazlardan sonra dua ve tesbihat yapmayı tavsiye edilmiştir ve bizzat kendisi de uygulamıştır. Bu açıdan tesbihat ibadeti sünnet bir ibadettir. Bu konuda Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur;

“Bir kimse her namazın sonunda Allah’a otuz üç defa “sübhanallah” der, otuz üç defa “elhamdülillah” der, otuz üç defa da “Allahu ekber” derse bunların toplamı doksan dokuz eder. Yüze tamamlarken de, ‘Allah’dan başka hiç bir ilâh yoktur. Yalnız o vardır. Şeriki de yoktur. Mülk onundur; Hamd da ona mahsusdur; O her şey’e kadirdir” derse, günahları denizin köpüğü kadar bile olsa affolunur” (Müslim, Mesacid, 27, H.No: 1380).

Namaz tesbihatı konusunda biz Müslümanlara birçok özel tavsiyelerde bulunan Hazreti Peygamber Efendimizin (s.a.v.) bizzat kendisi de , namazlardan sonra üç kere Allah’a istiğfâr, yani tövbe eder ve şöyle dua ederlerdi; “Allah’ım, selâm sensin; selâmet de ancak sendendir. Mübareksin. Ey Celâl ve İkram sahibi! Hazreti Velid, Hazreti Evzai’ye bu istiğfar nasıl olacak, diye sorduğunda şu cevabı almıştır: “Estağfirullah, estâğfirullah” (Müslim, Mesacid, 27, H.No: 1362).

Hazreti Peygamber Efendimiz ashabı ile birlikte farz namazları kıldıktan sonra bazı tekbir, tesbih ve tahmid gibi zikirleri yüksek sesle okumuşlardır. Bu konuyu Hazreti İbni Abbas (r.a.) Peygamber Efendimizin zamanında farz namazlardan çıkınca yüksek ses ile zikrettiklerini haber vermiştir ve şöyle buyurmuştur. “Ben bu sesi işitir işitmez, insanların namazı bitirdiklerini anlardım”. İbni Abbas hazretleri bir başka rivayetin de ise şöyle buyurmuştur. “Ben Peygamber (s.a.v.)’in namazı bitirdiğini tekbîr getirilmesinden anlardım”. (Buhari, Ezan, 155)

Özetle, tesbihat yapmanın hükmü nedir konusunda şöyledir. Namazdan sonra tesbihat yapılması müstehaptır. Her Müslümanın namaz tesbihatını, bireysel olarak yapılabileceği gibi, cemaat halinde de yapılabilir. Fakat namaz tesbihatını cemaat ile yapılması daha uygun ve faziletlidir. Zira Peygamber Efendimizin sünneti seniyyesine en uygun olanı da budur.

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu