Namaz

Teravih Ne Demek? Teravih Namazının Hükmü Nedir?

Ramazanın gözdesi olan Teravih ne demek? Bununla birlikte Teravih Namazının hükmü nedir, Teravih Namazının rekat sayı gibi pek çok konuda bilgiye bu yazıda ulaşabilirsiniz.

Teravih Ne Demek?

Teravih kelimesinin tekil hali olan “Terviha” kelimesinin sözlükte “rahata erdirmek, dinlendirmek” anlamına gelmektedir. “Terviha” kelimesinin çoğulu olan “Teravih” kelimesi ise İslam dini içerisinde yer alan kavramlardan biridir. Teravih kavramı 11 ayın sultanı Ramazan ayında, yatsı namazlarından sonra kılınmakta olan nafile namaz anlamına gelmektedir.

Teravih namazını kılarken 4 rekatta bir süre oturmak müstehaptır. Bu oturuşa “Terviha” denilmiştir. Bu kelimeden yola çıkarak Ramazan ayında kılınan bu sünnet namaza “Teravih” denilmiştir. 

Hazreti Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur. 

Teravih namazını 2’şer rekat olarak kılmak ve 4 rekatta bir biraz olsun dinlenmek sureti ile kılınmak müstehaptır. Zira bu nedene bağlı olarak 4 rekatta bir salavat getirilmektedir.

Teravih Namazı Farz mı?

20 rekat olan Teravih namazı bütün Müslüman erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkedir. Bu nedenle kılınmasında büyük faydalar ve hayırlar vardır. Müslüman her kadın ve erkeğin Ramazan ayında kılması sünnetir. Ramazan ayına özel nafile ve sünnet bir namazdır. Ramazan ayı dışında oruç tutulduğu taktirde Teravih namazı kılınmamaktadır.

Özetle, Teravih namazı sünnet bir namazdır ve farz değildir. Şimdi Teravih Namazının hükmü hakkında diğer bilgilere yer verelim.

Teravih Namazının Hükmü Nedir?

Teravih namazı 20 rekattan oluşmaktadır. Dinimizde Teravih Namazının hükmü konusunda şu bilgilere yer vermekte fayda var. Yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınmaktadır. Cemaat ile birlikte kılınması gereken bir sünnettir. Peygamber Efendimiz hadisi şefinde Teravih namazı hakkında şöyle buyurmuştur.

“Kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek Ramazan namazını (teravih namazını) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır”.

(Buhari, Salatü’t-Teravih, 1; Müslim, Müsafirin, 174)

Teravih namazı Hanefi, Şafi, Hanbeli ve bazı Maliki mezhebinde müekked sünnettir. Bu sünnet namaz Ramazan ayına özel bir namazdır. Bu nedenle oruç tutamayanlar kişilerde bu namazı kılabilirler. Tek başına kılmak ise müstehaptır. Cemaatle kılmak ise bidat sayılmaktadır (Ahmed b. Kāsım, I, 158). Ancak burada bahsedilen bidat ifadesi yapılmaması gereken anlamında değildir. Bidat denilmesinin nedeni Peygamber Efendimizin Ramazan ayı boyunca bütün Teravih namazlarını cemaatle kılmamış olmasıdır. İslam alimlerimizin görüşüne göre Peygamberimizin böyle yapmasının nedeni ümmetine bir güçlük getirmek istememesidir. Teravih namazı önemli bir ay olan Ramazan ayı boyunca cemaatle kılınması Hazreti Ömer’in halifelik döneminde 635 yılında Hazreti Übey b. Kab’dan ümmete teravih namazı cemaatle kıldırmasını istemiştir.

Bu namazın kılınması gereken en uygun şekli 2’şer rekat halinde kılınmak ve 4 rekatta bir terviha ( yani dinlenme) yapmaktır. Bu dinlenme oturuşlarında salavatlar getirilmektedir. 5’inci tervihada yani başka bir değişle salavat ile Teravih namazı bitmiş olmaktadır. Daha sonra Vitir namazı kılınır ve daha sonra cemaat evlerine dağılır.

Peygamberimiz ramazan gecelerini ihyaya daha fazla önem vermiştir. Teravihte bu önemin bir eseridir. İslam alimlerimizin ortak görüşüne göre Teravih namazı 20 rekattır . Tabi bazı İslam alimlerimizin 8 rekat kılınmasının daha doğru olacağı yönünde ifadeleri bulunmaktadır. Şimdi Teravih namazının rekat sayısı hakkında bilgiler verelim. Hazreti Peygamber Efendimiz, teravih namazını bilinen birkaç gece dışında evinde tek başına kılmıştır.

Teravih Hakkında Önemli Bir Hadis

Hazreti Peygamber Ramazan ayında Mescidi Nebevi’de itikafa girmişti. Ramazan ayının son on günü içerisinde birkaç gece itikafta bulunduğu yerden çıkmıştır. Cemaati ile birlikte önce yatsı namazını sonra ise teravih namazını kılmıştır. Daha sonra insanların Teravihe olan yoğun ilgisini görünce başka bir gece yatsı namazını kıldırdıktan sonra Teravih namazını kılmadan hücresine çekilmiş ve orada kılmıştır. İnsanlar Hazreti Peygamberin geri çıkacağını umdukları için beklemişlerdir. Rivayete göre Hazreti Peygamber sabah namazı vaktinde dışarı çıkmış ve ashabına şöyle seslenmiştir: 

“Sizin teravih kılmak hususundaki arzunuzun farkındayım, bu namazı size kıldırmam için bir engel de yoktur. Fakat teravihin size farz kılınmasından endişe ettiğim için çıkıp kıldırmadım. Şayet farz kılınacak olsa bunu hakkıyla yerine getiremezsiniz. Haydi evlerinize gidiniz. Farz namazlar dışında, kişinin kıldığı en faziletli namaz evinde kıldığı namazdır”.

(Buhari, “Salatü’t-teravih”, 2; Müslim, “Salatü’l-müsafirin”, 178)

Teravih Namazı Kaç Rekattır?

Bu bölümde Teravih namazının rekat sayısı hakkında detaylı bilgiler vereceğiz. Eğer aradığınız sadece rekatlara göre kılınışı ise Teravih Namazı Nasıl Kılınır? Başlıklı konudan istifade ediniz.

Kuvvetli rivayetler gösteriyor ki, Hazreti Peygamber Ramazanın son birkaç günü mescidde teravih namazı kıldırmıştır. Fakat bununla birlikte bu rivayetlerde, teravih namazının tam olarak kaç rekat olduğu belli olmamaktadır. Aslında bu konularda ki büyük çelişki birazda hikmeti ilahidir. Zira Teravih namazı Efendimizin bu dünya hayatında yaşadığı son Ramazan ayında sünnet olmuştur. Eğer bir kaç Ramazan daha Efendimiz dünya hayatında kalsa idi bu konuda ki bu tereddütler veya farklı görüşler olmazdı. Fakat şüphe yok ki her şeyde bir hayır vardır.

İslam alimleri bu konuları ince bir hassasiyet ile incelemişlerdir ve günümüzde uygulanan şeklini sünnete en uygun olan şekli olduğunu ifade etmişlerdir.Hazreti Peygamber’in gece namazı konusunda şöyle bir hadisi mevcuttur: 

“Hazreti Peygamber ramazan geceleri de dahil hiçbir gece on bir rekattan fazla nafile namaz kılmamıştır. Öyle bir dört rekat namaz kılardı ki, o dört rekatın ne kadar uzun ve ne denli güzel olduğunu hiç sorma! Ardından aynı şekilde bir dört rekat daha kılardı. Daha sonra üç rekat daha kılardı. Ben bir keresinde ‘Ey Allah’ın resulü! Vitir kılmadan mı uyuyacaksın?’ diyecek oldum, bana dedi ki: Ey Aişe, benim gözlerim uyur ama kalbim uyumaz”.

(Buhari, “Salatü’t-teravih”, 1)

Bu rivayete göre Hazreti Peygamber’in geceleyin kıldığı nafile namaz, üç rekatlık vitir namazı hariç tutulduğu taktirde toplam 8 rekat olmaktadır. Fakat Ramazan ayında da bu rekat sayısını azaltığı veya çoğalttığı konusunda bir bilgi yoktur. Ramazan ayında ibadetlerin artması ile Peygamber Efendimizinde Ramazanda kılmış olduğu Teravih namazını 8 rekattan daha çok kılmış olma olasılığı oldukça yüksektir. Teravih namazını rekat sayısını tam anlayabilmemiz için sahabeyi kiramın uygulamalarını incelememiz daha doğru olacaktır. Şimdi bu konuya değinelim.

Hz. Ömer Döneminde Teravih Namazı

Hazreti Peygamber Efendimizin vefatından sonra Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer döneminde teravih namazı bireysel olarak kılınmaktaydı. Hazreti Ömer bir Ramazan gecesi mescide geldiğinde, Müslümanların dağınık bir şekilde ayrı ayrı teravih namazı kıldığını görünce insanlara birlikte kılmayı tavsiye etmiştir. Zira Müslümanlara bir işi derli toplu ve düzenli bir şekilde yamanın yakışacağını düşünmüştür. Daha sonra ki gün Hazreti Übey b. Kâ’b’ı teravih imamı olarak tayin etmiştir. Daha sonra Müslümanların toplu kıldıklarını görünce “Bu ne de güzel bir yeniliktir!” demiştir.

Ortak ve en yaygın görüşe göre Hazreti Ömer’in tavsiye ettiği bu uygulama ilk günlerde 11 rekat olarak başlamıştır, sonra ki günlerde ise teravih namazı 20 rekat olarak yerleşmiştir. Bu ortak görüş Hazreti Peygamber’in 11 rekat dışında gece namazı kılmadığı rivayetiyle uyumludur. Hazreti Ömer’in uygulamasıyla teravih 20 rekat olarak yerleşmiş ve Hazreti Osman ve Hazreti Ali zamanında aynı şekilde devam etmiştir. Bu da gösteriyor ki bu görüş sadece Hazreti Ömer’in değil ashabı kiramın ortak görüşüdür.

Özetle, teravih namazının 8 rekatının Hazreti Peygam­berin sünneti olduğu kesindir. Lakin geride kalan 12 rekatının hakkında sünnettir veya değildir demek doğru olmayacaktır. Bu nedenle bazı Hanefi alimler Teravih nama­zının ilk “8 rekatının Ratibe sünnet” olduğunu, geriye kalan “12 rekatın ise müstehap” olduğunu ifade etmişlerdir.

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu