Namaz

Teheccüd Namazı Nasıl Kılınır?

Teheccüd namazı, yatsı namazından sonra gece kılınan bir namazdır. Bir zaman uyuduktan sonra uyanıp kılındığı için Teheccüd denmektedir. Yorgunluk nedeniyle gece kalkamamaktan korkan kişinin uyumadan önce kılması da mümkündür.

Teheccüd namazı, yatsı namazından sonra gece kılınan bir namazdır. Bir zaman uyuduktan sonra uyanıp kılındığı için Teheccüd denmektedir. Yorgunluk nedeniyle gece kalkamamaktan korkan kişinin uyumadan önce kılması da mümkündür. İki, dört veya sekiz rekât olarak da kılınabilir. Çok faziletlidir sevabı büyüktür ve biz ümmete sünnettir. Cenab-ı Hak Peygamber Efendimize (s.a.v) bu namazı şu ayetle yapılmasını emretmiştir: “Ey Resulüm. Gece vakti de uyanıp, sadece sana özel fazladan ibadet olarak Teheccüd namazını kıl. Umulur ki Rabbin seni övülmüş bir makam olan en büyük şefaat makamına çıkarır.” İsra Suresi: 79. Teheccüd namazına, “Niyet ettim Allah rızası için Teheccüd namazını kılmaya” diye niyet edilir.

Eğer Teheccüd namazına kalkacak isek vitir namazımızı geciktirip teheccüdün ardından gecenin son namazı olarak kılmamız daha çok faziletlidir. Bu namazlar geceye bırakıldığı zaman, namaz tesbihatının yatsı namazından sonra yapılması gerekir. Vitir namazının sonrasında ayrıca dualar ve tesbihler yapılabilir.Teheccüd namazı, tüm gece boyunca güneşin doğuşuna kadar kılınabilir. Hazret-i Aişe (ra) buyuruyor ki: “Rasulullah Efendimiz (s.a.v) ağrı, sızı veya herhangi bir sebeple Teheccüd namazını kılamadığında, gündüzün on iki rekât kılardı.”

Diğer rivayet de Hazret-i Ömer’den (ra): Rasulullah Efendimiz (s.a.v) buyurdu ki: “Kim devam ettiği gece ibadetini veya virdini (tesbihini)yapmadan uyursa, onu sabah namazı ile öğle namazı arasında ifa ettiğinde,( yani yerine getirdiğinde) geceleyin ifa etmişçesine sevap yazılır.”

Cabir (ra) şöyle rivayet etmiştir ki: Allah Resulü (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Gecede bir saat vardır ki, Müslüman o saate rastlar da Cenâb-ı Allah’tan dünya ve âhiret işinden bir hayır isterse, Allah o kimsenin dileğini muhakkak verir. Bu her gece böyledir.” Bedîüzzaman Hazretleri, gece kılınan Teheccüd namazının, kabir gecesi ve berzah karanlığı gibi en muhtaç olduğumuz zamanda, bizlere en lüzumlu ve vazgeçilmez bir ışık olduğunu buyurmuştur.

Teheccüd Namazını Nasıl Kılarız?

Teheccüd namazına başlarken “Niyet ettim Allah rızası için teheccüd namazı kılmaya” şeklinde niyet ederiz. Teheccüd namazının iki rekat ile sekiz rekat arasında çiftli sayılarda kılınması tavsiye edilmiştir. Bununla birlikte, isteyen kimse daha fazla da kılabilir. Bu durumda iki rekatta bir selam vermek daha faziletli olmakla birlikte, dört rekatta bir de selam verilebilir (İbn Abidin, Reddü’l-muhtar, Riyad, 1423/2003, II, 468-469).

İki rekattan fazla kılındığında arada konuşma, yeme içme gibi namaza aykırı davranışlarda bulunulmamış ise, tekrar niyet etmek gerekmez. Dört rekat olarak kılındığında, ikinci rekat sonunda teşehhüd için oturulduğunda “tahiyyat”tan sonra “Allahumme salli” ve “Allahumme barik” okunur. Üçüncü rekat için ayağa kalkındığında önce “Subhaneke” okunur, Euzu besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur.

Teheccüd namazı, Rasul-i Ekrem -sallallahü aleyhi ve sellem- Efendimize vacip yani farz hükmündeydi. Bu namaz O’nun ümmeti için sünnet-i müekkededir.

Teheccüd (Gece) namazı nasıl kılınır?

“Gece namazına devam ediniz. Zira bu sizden önceki salihlerin ibadetidir. Çünkü gece ibadeti, Allah’a yakınlık günahlara kefaret olup insanı bedeni hastalıklardan korur ve günahlardan uzaklaştırır.” (Tirmizi, Deavât, 101)

Allâh Teâlâ çok sevdiği rasulüne lütuflarda bulunmak için teheccüd namazını ona farz kılmıştı.

“Gecenin bir kısmında da sadece sana mahsus bir nafile olmak üzere uykudan kalk, Kur’ân ile teheccüd namazı kıl, Yakındır ki Rabbin seni bir makam-ı mahmuda eriştire.” (el-İsrâ/17, 79)

Rasulullah -sallallâhu aleyhi ve selem- Efendimiz gece namazını hiç terk etmezdi. Öyle ki hastalanacak veya ağırlık hissedecek olsa oturarak kılardı. (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 18) “Sabah namazından önce kılınan iki rek’at nâfile namaz dünyanın tamamından daha hayırlıdır.” (Müslim, Salâtu’l-Müsâfirîn, 96) buyururdu. Gözümün nûru diye tavsif ettiği namazı geceleri daha bir iştiyak ve arzû ile kılardı. Ayakları şişecek kadar kendinde geçerek kıldığı teheccüd namazına olan iştihâsını şöyle dile getirmişti:

“Allâh her peygamberde belirli birşeye karşı aşırı bir istek yaratmıştır. Benim en çok hoşlandığım şey de gece ibâdetidir…” (Heysemî, Mecmau’z-zevâid, II, 271)

Allâh’a yaklaştıran en mühim ibâdet olması hasebiyle ümmetinin de bu nimetten nasiblenmelerini arzû ederlerdi. Öncelikle yakın akrabasından tebliğe başlayan Efendimiz, bir gece Ali ile Fâtımâ -radıyallâhu anhümâ-‘nın kapısını çalmış ve onlara:

– “Namaz kılmayacak mısınız?” (Buhârî, Teheccüd, 5) buyurarak geceyi boş geçirmemelerini istemişti.

Diğer ashâbına da:

“Aman gece kalkmaya gayret edin! Çünkü o sizden önceki sâlih kimselerin âdeti ve Allah’a yakınlıktır. (Bu ibâdet) günahlardan alı kor, hatalara kefâret olur ve bedenden dertleri giderir.” (Tirmizî, De’avât, 101) buyurarak onları huzûrun kaynağına yöneltmek istemişti.

Âile içinde kadın ve erkeğin Allâh’a ibâdet ve sâlih ameller işleme husûsunda birbirlerine destek olmalarının önemine dikkat çeken Efendimiz -sallallâhu aleyhi ve sellem- bilhassa gece namazına kalkmada bu yardımlaşmanın daha da önemli neticeler hâsıl edeceğini şöyle ifâde etmiştir:

“Geceleyin kalkıp namaz kılan, hanımını da kaldıran, kalkmazsa yüzüne su serperek uyandıran kimseye Allah rahmet etsin. Aynı şekilde geceleyin kalkıp namaz kılan, kocasını da uyandıran, uyanmazsa yüzüne su serperek uykusunu kaçıran kadına da Allah rahmet etsin.” (Ebû Dâvud, Tatavvu, 18, Vitir, 13)

Hz. Peygamber, gece namazlarında bazen kıraati kısa yapar; zaman zaman da uzatırdı. “Hz. Peygamber (S.A.V.) her gece namaz kılarken (îsrâ) ve (Zümer) surelerini okurdu.” Daha uzun ya da daha kısa sureler okuduğunu da bilinmektedir.

Teheccüd (Gece) Namazının kılınışı

2 Rekatlık Teheccüd (Gece) Namazı

1. Rekat

 • “Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Teheccüd (Gece) namazı kılmaya” diye niyet ederiz.
  “Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.
  Subhaneke’yi okuruz.
  Euzü-besmele çekeriz.
  Fatiha okuruz.
  Kur’an’dan bir sure okuruz.
  Rüku’ya gideriz.
  Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz.

2. Rekat Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

 • Besmele çekeriz.
  Fatiha okuruz.
  Kur’an’dan bir sure okuruz.
  Rüku’ya gideriz.
  Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz.
  Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.
  “Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

Teheccüd namazı iki rekattan oniki rekata kadardır. İki rekatta bir selam verilmesi daha faziletlidir. Yukarıdaki tarifte olduğu gibi ikişer ikişer kılınabilir.

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Sitemizde kendini kanıtlamış yazarlarda mevcuttur. Sizde bu yazarlar arasına girmek isterseniz bize ulaşın.

4 Yorum

 1. Selam verip seccadeden kalktıysanız tekrar niyet etmelisiniz.

 2. Selamın aleyküm bir sey sorucam 2 rekattan sonra bir şey yeme içme konuşma olmazsa tekrar niyete gerek olmayacağını anlamadım 2 rekat kıldıktan sonra dogrulup tekbir getirip 2 rekat daha mı kılacağız böylemi tekbir getiripte mi kılacağız niyet gerekmiyor böyle mi oluyor.

 3. buraya yazdım okur kılarsın inşallah allah şimdiden kabul eylesin inşalllah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu