İslam Alimi

Tasdik ve İnkar Bakımından İnsanlar

İslam dininde inanç açısından inanç sahibi İnsanlar tasdik ve inkar yönünden üç gruba ayrılmaktadırlar. Şimdi insanların ayrıldıkları bu üç gruptan bahsedelim. Zira bu konu çok önemlidir ve her akıl sahibi insanın bilmesi gereken konulardan biridir.

1.Mümin İnsanlar

Allah’a, Hazreti Peygamber’e ve O’nun getirdiği şeylere kalpten inanıp, kabul ve tasdik eden kişiye mümin denir. Müminler ahirette cennete girecekler, pek çok nimetlere kavuşacaklardır. Günahkar müminler, suçları miktarında ahirette cezalandırılsalar da sonunda cennete gireceklerdir. Müminlerin sonunda cennetlik olacağına dair Kur’an’da çok ayet vardır.

2. Kafir İnsanlar

İslam dininin prensiplerine inanmayan, Hazreti Peygamber’in getirdiği kesin olan ve bize kadar ulaşmış bulunan esaslardan bir veya birkaçını ya da tamamını inkar eden kişiye kafir denir. Misal namazın farz, şarabın haram oluşunu inkar eden, meleklerin ve cinlerin var olduğunu kabul etmeyen kişi kafirdir. Kafir demek sözlükte “örten” anlamına gelmektedir. Gerçek doğru inancı örttüğü, yanlış şeylere inandığı için böyle kişilere kafir denmiştir. Bir kişi kafir olarak ölürse ebedi cehennemde kalır. Bu konudaki ayetlerden birinde şöyle buyrulmuştur:

(Ayetlerimizi) inkar etmiş ve kafir olarak ölmüş olanlara gelince, işte Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üstünedir. Onlar ebediyen o lanet içinde kalırlar. Artık ne azapları hafifletilir, ne de onların yüzlerine bakılır” (el-Bakara 2/161-162).

3. Münafık İnsanlar

Allah’ın bir olduğunu, Hazreti Muhammed’in peygamberliğini ve Allah’tan getirdiklerini kabul ettiklerini söyleyerek, Müslümanlar gibi yaşadıkları halde, içten inanmayan kişilere münafık denir. Münafıkların içi başka dışı başkadır. Sözü özüne uygun değildir. ayette şöyle buyrulur:

“İnsanlardan bazıları da vardır ki, inanmadıkları halde `Allah’a ve ahiret gününe inandık’ derler” (el-Bakara 2/8). Münafıkların gerçekte kafir oldukları bir başka ayette şöyle ifade edilir: “Onların Allah yolundan sapmalarının sebebi, önce iman edip sonra inkar etmeleridir. Bu yüzden kalpleri mühürlenmiştir. Artık onlar hiç anlamazlar” (el-Münafikun 63/3).

Münafıklar İslam toplumu için açık olan kafirden çok daha tehlikelidirler. Çünkü onlar dıştan Müslüman gibi göründüklerinden tanınmaları asla mümkün değildir; içten içe Müslüman toplumun huzur düzenini bozar, dikkatsiz ve bilgisiz olan Müslümanları yanlış yönlere sürüklerler. Peygamberimiz vahiy yoluyla kimlerin münafık olduğunu bilir, bu nedenle de onlara önemli görevler vermezdi. Hz. Peygamber’den sonra insanlar için bilgi kaynağı (vahiy) söz konusu olmadığından ve Müslüman olduğunu söyleyenlerin iç dünyasını araştırmak da doğru olmadığından münafık, dünyada Müslüman gibi işlem görür. O kişinin cezası ahirete kalmıştır. ayette açıklandığı üzere cehennemin en alt tabakasında münafıklar bulunurlar: “Şüphe yok ki münafıklar, cehennemin en alt katındadırlar (derk-i esfel). Artık onlara asla bir yardımcı da bulamazsın” (en-Nisa 4/145).


Warning: Division by zero in /home/islamali/public_html/wp-includes/comment-template.php on line 1439
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ