Tasavvuf

Tasavvufun Kaynağı Nedir Bu Konuda Bilgi Verir misiniz?

Tasavvuf neyi kaynak olarak almaktadır. Tasavvufun kaynağı nedir bu konuda bilgi verir misiniz?

Cevap: Değerli ziyaretçimiz; Tasavvuf, olayı çok kimselerin Kur’an ve Sünnette ismini aramakla oyalanıp, gerçeğinden mahrum olduğu değerli bir cevherdir. Aslı ve sıfatıyla tümüyle ayet ve hadislerin meyvesi olan tasavvuf, sadece bir kelime kargaşası nedeniyle ihtilaf konusu olmaktadır.

Bazı kimseler tasavvufu İslamın dışında göstermiş, kimileri ise tasavvufa hep endişeyle bakmış, bazıları da tasavvufla hiç ilgilenmemiştir. Tasavvuf mürşidi kâmillerin meydana getirdiği yeni bir din değildir; zaman içinde oluşmuş bir terbiye mektebidir. Tasavvuf tümüyle dinimizin hizmetindedir. Gayesi, takvaya ulaşmış kâmil olgun bir insan yetiştirmektir. Ölçüsü ise Kur’ân ve de sünnettir. Tasavvufun Sermayesi ilâhî muhabbettir. Meyvesi ise aşk ve de edeptir inşallah.

Fıkhi görüşlerin tümünü direkt olarak Kur’ân ve sünnette aramak doğru olmadığı gibi; tasavvufun da tüm usül ve de edeblerini ayet ve hadislerin beyanlarında aramak da doğru değildir.

Müctehidler fıkıh dalında ictihad yetkisine sahip oldukları gibi, kamil mürşidlerimiz de ahlak ve terbiye konusunda ictihad yapmaya, yeni şartlar belirlemeye yetkililerdir. Bu konunun kendine özel şartları bulunur. Bu konular din için olduğundan sevabı çok büyüktür ancak, sorumluluğu da büyüktür.

Bir konunun Kur’an ve de sünnette var olup olmadığına bakarken bir kural bulunur. Kimi zaman, ictihadla alınan sonuçlar, ilk başta âyet ve hadislerde bulunmayan meseleler gibi gözükmektedir. Fakat ictihad incelendiğinde ya da anlatan dinlendiğinde, bu konunun bir şekilde âyet veya hadislere uzandığı anlaşılmaktadır. Tüm İslami olan ilim konularında durum böyledir.

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu