Hadisler

Sünneti Seniyye İle İlgili Hadisler

Peygamberimizin biz zat uyguladığı ve hayatı ile sözleri ile tavsiye ettiği uygulamalara sünneti seniyye denilmektedir. Bu konu içerisinde sünneti seniyye hakkında önemli hadis i şeriflere ulaşabilirsiniz.

1. “Bidaların istilası zamanında kim sünnetime sarılırsa ona yüz şehidin sevabı vardır.” (Münzirî, Terğîb ve Terhîb, 1:41; Taberânî, Mecmeu’l-Kebîr, H. No:1394; Kenz, 1:100; Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid, 7:282)

2. “Sünnetimden yüz çeviren benden değildir.” (Buhari, Nikah, 1; Müslim, Nikah, 5)

3. “Benden sonra ümmetim için en çok korktuğum şey Kur’ân’ı asıl mânâsından saptırarak hevasına göre tevil etmeleridir. Bir de Kur’ân’ı anlamada kendilerini başkalarından daha ehil görenlerdir. Zira onlar başkalarının ilminden faydalanmaz ve istişare etmezler.” (Heysemi, Zevaid, 1:187; Kenz, 10:187)

4. “Benim halifelerim benden sonra gelip sünnetimi öğretendir.” (Heysemi, Zevaid, 1:126)

5. Abdullah b. Ömer (ra) “İlim üçtür: Şeriatı anlatan Allah’ın kitabı, Resulullah’ın sünneti ve kesin bilmediği hususlarda bilmiyorum demektir.” (Heysemi, Zevaid, 1:172)

6. “Bir toplum bir bidat ihdas edince bir sünneti ortadan kaldırmış olurlar. Öyle ki her yeri bidalar kaplar da sünnetler ortadan kalkar.” (Müsned-i Ahmed, 4:105; Heysemi, Zevâid, 1:188)

7. “Ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılacak ve bunlardan ancak benim ve Sahabelerimin yolunda olanlar kurtulacaktır.” (Ebu Davud, Sünnet, 1; Tirmizi, İman, 18; Darimi, Siyer, 75; İbn-i Mâce, Fiten, 17)

8. “Kim benim adıma yalan uydurursa veya benim bir sünnetimi reddederse cehennemde kalacağı yeri hazırlasın.” (Aliyyu’l-Muttaki, Kenz, 1:94)

9. “Kim sünnetimle amel etmek, bir bidatı ortadan kaldırmak için benden bir hadis rivayet ederse o kimseye cennet vardır.” (Suyuti, Camiu’s-Sağir, H. No: 8363)

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Sorular & Yorumlar

  1. Peygamber efendimizin (salallahu aleyhi ve sellem) isminin zikredildiği cümlelere “salâvat-ı Şerîfe” ilave ederseniz memnun olurum

  2. Ebu Zerr (ra) şöyle anlatıyor: Bir gün çıkıp Hz. Peygamber’in (asm) yanına vardım. Hz. Peygamber (asm) sahabileriyle oturmaktaydı. Bir ara “Size insanların en cimrisini haber vereyim mi?” diye sordular. Sahabilerin “ Evet!” demeleri üzerine de şunları söyledirler:
    “İnsanların en cimrisi yanında ismim geçtiği halde bana salavat getirmeyen kişidir.” (İbn Ebi Asım)
    “Asıl cimri, yanında ismim anıldığı halde bana salavat getirmeyendir.” (Tirmizi)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu