Sözlük

Sorumluluk Nedir?

Sorumluluk Nedir?Sorumluluk kavramı akıl sahibi insan için çok önemli kavramlardan biridir. Sözlükte sorumluluk kelimesi, bir kimsenin kendi eylemlerini yahut kendi yetki (sorumlu olduğu) alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, mesuliyeti taşıması demektir. İslam dininde de sorumluluğun büyük önemi vardır. Zira insan dünyaya büyük bir sorumluluk ile gelmiştir.

Yüce Mevla’mız Kuran-ı Kerim’de şöyle buyurmuştur: “De ki; herkes kendi (hali) ne uygun yolda hareket eder. Rabbımız, kimin en doğru yolda olduğunu daha iyi bilir” (el-İsrâ, 17/84).

Yüce Mevlamız bu ayeti kerime her kulun kendi haline göre hareket ettiğini buyurmakta ve kimin doğru yolda olduğunu, başka bir değişle kimin sorumluluklarını yerine getirdiği çok iyi bildiğini bizlere bildirmektedir. Akıl sahibi insan dünya ve ahiret sorumluluğu taşımaktadır ve bu sorumluğun birkaç yönü vardır: İnsan, önce yüce yaratanına karşı, sonra hem insanlığa karşı, hem emri altındakilere, hem amirlerine ve topluma karşı sorumlulukları olan bir varlıktır. Bu konuda Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır:

“Her biriniz bir yöneticisiniz ve her biriniz yönetiminizdekilerden sorumlusunuz: Devlet adamı bir yöneticidir ve halkından sorumludur; erkek, ailesinin yöneticisidir ve onları gözetmekten sorumludur; kadın, kocasının evinin muhafızıdır ve bundan sorumludur; hizmetçi efendisinin malının bekçisidir ve bundan sorumludur. Her biriniz bir yöneticisiniz ve yönetiminizdekilerden sorumlusunuz ” (Buhârî, Cenâiz, 32; Ahkam, 1). Efendimizin bu sözü sorumluluğun ve özellikle İslam dininde sorumluluğun ne olduğunu akıl sahibi insanın önüne koymaktadır. Sorumluluk bilinci insanı ayakta, hatta hayatta tutan çok büyük bir etkendir. Örneğin sorumluluğu olmayan bir insanı günahtan ne alı koyabilir. Fakat inancının sorumluluğunun bilincinde olan bir insan günahtan katiyyen uzak duracaktır. Ki bu sadece bir örnektir ve bu örnek çoğaltılabilir. Vermiş olduğumuz bu örnek konusunda sorumluluğa sahip bir insandan Efendimiz şöyle bahsetmektedir.

Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle buyurur: “Mü’min, günahı tepesine çökecek bir dağ gibi hisseder; münafığa gelince, o da günahını, burnunun üzerine konmuş ve hemen uçabileceği bir sinek gibi kabul eder” (Tirmizi, Kıyâmet, 9).

Tabi ki sorumluluk inanç sahibi bir insanın halidir. Zira Efendimizde bu hadisinde Mümin insanın ne kadar sorumlu ve bilinçli olduğunu anlatırken sorumsuz bir insanın ise nedenli sorumsuz be bilinçsiz olduğunu bizlere bildirmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu