Fıkıh

İslam dininde sünnet

İslam dininde sünnetİslam dininde yer alan her konuda ve özellikle Fıkıh konularında Sünnet konusu büyük bir öneme sahiptir. Fıkıh usulünde sünnet kavramı ile birlikte Hazreti Peygamber’in sözleri, yapmış olduğu fiillerini ifade etmektedir. Sünnet kavramı İslam dininde o kadar önemlidir ki yüce kitabımız Kuran-ı Kerim’den hemen sonra gelen ikinci ana kaynağını ifade etmektedir. İlmihal dairesinde ise sünnet kavramı, Hazreti Peygamber’in hayatı boyunca izlemiş olduğu yolu izlemek demektir. Sünnet İslam dininde farz ve vacip olmayan fiilleri ifade etmektedir.

Sünnet konusunda bir ayeti kerime şöyledir:

“Allah’a ve kıyamet gününe kavuşacağını uman sizler için Allah’ın Resulü’nde güzel bir örnek vardır” (Ahzab suresi (33), 21(.


Peygamber Efendimiz sünnet konusuna dikkat çekerek şöyle buyurmuştur:

Ebu Hüreyre’den (r.a) rivayetle Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: “Sizi bir şeyden men ettiğim zaman ondan kesinlikle kaçının. Bir şey emrettiğimde ise, onu gücünüz yettiğince yerine getirin”. (Buhârî, İ’tisâm 2)

Tabi şu da var ki sünnet kavramı Peygamberliğin bir getirisidir ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed (s.a.v) peygamberliğinin başlamasından sonra ki söylemiş olduğu sözleri ve yapmış olduğu işleri ifade etmektedir. İslam alimlerimiz, Hazreti Peygamber’in sünnetini İslam dininin en iyi bir şekilde anlaşılmasında en önemli bir etken olarak görmektedirler. Bu nedenlerle sünnete büyük önem verilmiştir ve uydurma hadis ve sünnetlerden uzak durabilme adına belli ölçüler belirlenmiştir. İslam alimleri Hazreti Peygamber’in sünnetine uyma ve onu delil görme konusunda bir görüş ayrılığına asla düşmemişlerdir. Yapılan bir çok tartışma var olan bir bilginin Peygamber Efendimizin gerçekten bir sünneti olup olmadığıdır. Zira kötü amaçlı kimseler sözde sünnetler uydurarak İslam dinine fitme çabalarında her devirde bulunmuşlardır.

Sünnet konusunda ki görüş ayrılıkları sünnetin en doğru bir şekilde anlaşılması ve yorumlanması konusunda olmuştur. Tabi şu da bilinmelidir ki sünnet ilmine sahip olmak sünneti ve hadisleri en iyi bir şekilde bilmekten geçmektedir. Zira bu ilim bir bütündür ve tamamına vakıf olunmadığı taktirde yanlışlara düşme ihtimali olabilmektedir. Bu nedenle İslam alimlerimiz herhangi bir konuda kaynaklarda yer alan bütün hadis i şerifleri incelemeden bir sonuç çıkarmamaktadırlar. Özetle zikrettiğimiz ve zikredemediğimiz bir çok nedenle Kuran ı Kerim ve Sünnet i Seniyye İslam dininin iki ana kaynağıdır. Bu iki kaynak bir birinden ayrıldığı taktirde bir çok yanlışa düşme ihtimali bulunmaktadır.

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Bir Soru & Yorum

  1. Peygamber Efendimizin buyrukları bile sünnet kavramının islam dininde ne kadar önemli olduğunun bir göstergesidir. Değerli bilgiler için teşekkürler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu