Akaid

İslam Dininde Rızık

Rızık kelimesi sözlükte “azık, yenilen gıda, kendisinden içilen ve faydalanılan gıda ve benzeri şeyler” anlamına gelmektedir. Rızık kelimesi İslam dininde yer alan bir terim olarak ise, “yüce yaratıcı olan Allah’ın (c.c), yoktan var etmiş olduğu varlıklara yemeleri içmek ve yararlanmak nasip ettiği her şey” olarak tanımlanmaktadır. Bu anlamda rızık ifadesi, İslam dini dairesinde helal olan her şeyi kapsadığı gibi, bir anlamda haram olanları da anlamı içerisinde kapsamaktadır. Zira haramları da var eden ve insana nasip eden yüce Mevlamızdır. Bu konu bir çok örnek ile açıklana bilir. Örneğin haram olan birçok gıda aslı itibari ile helaldir.

Fakat insan bu helal gıda olan rızıkları belli işlemden geçirerek haram hale getirmektedir ki alkollü içecekler bu konuya bir örnektir. Baka bir örnekte domuz cinsi hayvan ile açıklana bilir. Bu hayvanın doğada bir görevi vardır ve bunu icra etmektedir. Bu açıdan bu hayvanda bir rızıktır. Lakin bu hayvan yenilmesi haram olan bir hayvandır. Normal durumlarda helal bir rızık olan bu hayvanı yemek isteyen insan bu helal rızıkı farklı ve yasak olan bir maksatla kullandığı için haram işlemekte ve günaha girmektedir.

İslam Dininde Rızık Konusu

Ehl-i sünnet inancı İslam dininde rızık konusunu şu ana maddeler içerisinde açıklamaktadır:

Varlık alemine rızkını veren yalnızca yüce Mevlamızdır ve o rezzak-ı alemdir. Kuran’ı Kerimde bu konu ile alakalı şöyledir:

– “Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı, yalnızca Allah’ın üzerinedir…” (el-Hûd 11/6)
Yüce Mevlamız böyle buyurarak, var olan bütün canlıların rızkını kendi verdiğini bildirilmiştir. Konu ile alakalı bir başka bir ayeti kerimede ise dilediğine rızkını bol verdiğini, dilediğine ise rızkını az verdiğini buyurmuştur. Tabi bu konuda ilahi hikmetin yüce ilminin bir getirisidir.

– “Göklerin ve yerin anahtarları O’nundur. Dilediğine rızkı bol verir ve (dilediğine) kısar. Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla bilendir”. (eş-Şûrâ 42/12)

Bütün kainatın rızkını yoktan var eden yüce Allah’u Teala’dır. Kul, Allah’ın İslam dini ile koymuş olduğu kanunları çerçevesinde çalışır ve sebeplere sarılarak çeşitli tercihlerde bulunur. Yüce Allah ise kulunun isteğine ve çabasındaki samimiyete göre sonsuz hazinesinden rızkını verir. Tabi ki bununla birlikte Allah’ın tek rızık veren olması, akıl sahibi insanı tembelliğe, çalışmamaya, İslam dini inancına ters bir tevekkül anlayışına götürmemelidir. Rızka ulaşabilmek için meşru yollara baş vurmak kuldan, kulun dilediği rızkı yoktan yaratmak ise rahmeti sonsuz Allah’tandır.

İslam dininde haram olan bir rızık, onu için çabalayan ve neticesinde kazanan bir kul için rızık sayılmaktadır. Lakin haram olan her gayret ve kazanılan rızıktan yüce yaratıcı Allah’ın rızası yoktur. Kunanı kerimde bu konu ile alakalı olarak şöyle buyrulmaktadır:

“Artık Allah’ın size verdiği rızıktan helal ve temiz olarak yiyin…” (en-Nahl 16/114)
Yüce Mevlamız anlaşıldığı üzere helal olan rızıklardan istifade edilmesini emir buyurmuş, haramları ise yasaklanmıştır.

Var olan bütün canlılar yüce Mevlamızın tayin etmiş olduğu kendi rızkını yemektedir. Asla bir kimse bir başkasının rızkını yiyemez ve herhangi bir başkası da onun rızkını yiyemez. Bu yüce Mevlamızın koymuş olduğu bir nizamdır.

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu