Fıkıh

İslam dininde kaynak ve metot

İslam dininin ana kaynağı olan Kuran ı Kerim ve Hazreti Peygamberin sünneti temel kaynak bilgilerini oluşturmaktadır. İslam dininde yer alan fıkıh konuları bu iki kaynak aracılığı ile ve bu iki kaynak çizgisinde belirlenen metotlar ile oluşmaktadır. Bu temel daire içerisinde dünya ve ahirete dair konular, fert, toplum, inanç, ibadet, ahlak ve hukuk gibi konuların tamamı bu genel kaynaklardan beslenerek oluşmaktadır. Hazreti Peygamberin şu büyük sözleri bize İslam dininde kaynak ve metot konusunda büyük bir nasihat sunmaktadır.

“Size iki emanet bırakıyorum ki onlara sıkı sarıldığınız sürece doğru yoldan sapmazsınız: Allah’ın kitabı ve resulünün sünneti” (İbn Mâce, “Menâsik”, 84; Ebû Dâvûd, “Menâsik”, 56)

Bu konuda bilinmesi gereken önemli bir konu vardır ki oda Kuran ve Sünnet bizlere İslam dini hakkında ana çizgileri bildirmektedir. Dolayısı ile bu iki önemli kaynakta yer alan hükümleri kavramak ve bu kaynaklardan ameli hayata dair konular içinde sonuç çıkarmak tamamıyla Kuran ve Sünnet’in muhatabı olan Müslüman Alimlerin sorumluluğudur. Dolayısı ile Hazreti Peygamber’in vefatından sonra Kuran ve Sünnet’in nasıl anlaşılacağı ve nasıl istifade edileceği ve en önemlisi ölçü ve usulün en doğru nasıl olması gerektiği konusu daima önemli bir konu olmuştur. Bu nedenle Müslümanlar İslam dininin en iyi örneği olan Peygamber Efendimizin sünnetine (yaşantısına) ve hadislerine (sözlerine) büyük önem vermişlerdir. Zira böylece İslamiyetin hakikati en güzel bir şekilde korunmuştur. İslam dini içerisinde yer alan örneğin Hanefi ve Şafi mezhepleri de bu beşeri çabanın örneklerindendir. Zira tek dert İslam dini inancını en güzel ve doğru bir şekilde yaşama çabasıdır.

İslam alimleri Kuranı Kerim ve hadis metinlerine büyük önem vermişlerdir. Var olan ilahi metinden (nas) hüküm çıkarmak insanlık tarihte sadece usûl-i fıkıh adıyla Müslümanlar tarafından ortaya çıkmıştır. Böylece ameli hayat içerisinde yer alan dini hükümlerin en iyi bir şekilde yaşanması Kur’an ve Sünnet en iyi şekilde sağlanmıştır. İşte bu nedenlerle İslam inancında kaynak ve bu kaynağı anlama ve yaşama metodu büyük bir önem arz etmektedir.

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Bir Soru & Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu