Akaid

İslam dininde hayır ve şer

İslam dininde hayır ve şerHayır kelimesi sözlükte “iyi ve faydalı işler, iyilik “ gibi anlamlara gelmektedir. İslam dininde hayır kelimesi genel olarak Yüce yaratıcı olan Allah’ın (c.c) emir buyurduğu, sevdiği davranış ve amellere denilmektedir. Şer kelimesi ise sözlükte “kötü işler, yapılan fenalıklar, kötülükler” gibi anlamlara gelmektedir. İslam dinide şer ise hayrı tam aksine yüce Allah’ın (c.c.) hoşnut olmadığı ve sevmediği, dolayısı ile İslamiyet çerçevesinde olmayan kötü işlerin geneline denilmektedir.

Bütün Müslümanlar imanın altı şartına inanırlar ve dolayısı ile bu altı şarttan biri olan kadere, hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna da inanmaktadırlar. Buradan anladığımız üzere hayrı da, şerri de yaratan Yüce Mevla’mızdır. Zira her şey ancak Mevla’mızın yüce iradesi, takdiri ve kudreti ile vuku bulmaktadır. Tabi şu da var ki akıl ve irade sahibi insan, hayrı ve şerri kendi hür iradesi ile kazanmaktadır. İnsan iradesi hakkında İnsan iradesi ve fiillerindeki rolü başlıklı konuya baş vurabilirsiniz.

Ancak hiç bir Müslüman şüphe etmemelidir ki yüce Allah’ın (c.c) yapılan hayırlara rızası vardır, lakin yapılan şerlere rızası yoktur. Bu nedenle hayrı işleyen bir kul mükafat kazanırken, şerri seçen bir kul ise cezayı kazanmaktadır. Şerrin Allah’tan olması demek şer işleyen veya isteyen kulun iradesini bu yönde kullanması ve yüce Mevla’mızın kulun bu iradesinin isteğini vermesi demektir. Mevla’mız şerri hiç istemediği halde kuluna vermiş olduğu özgür iradeyi kullanabilmesi, iyiliği veya kötülüğü seçebilmesi için kulunun yapmış olduğu şerri yaratmakta ve bu yapılanlara koymuş olduğu ömür müddeti boyunca müsaade etmektedir.

Ehl-i sünnet alimlerine göre, Allah’ın şerri irade edip yaratması asla kötü veya çirkin değildir. Fakat bir kulun şer işlemesi veya şerri tercih etmesi kötüdür ve çirkindir. Zira Yüce Mevla’mız şerri murat ettiği için yaratmamaktadır. İmtihan için iyi ve kötü yan yana olmak zorundadır ki buna rağmen yüce Mevla’mız insanı iyilikle imtihan etmek istemektedir. Fakat buna rağmen insan kötülükte ısrar etmekte ve kendine şer üzerinden bir yol çizmeye çalışmaktadır. Yüce Mevla’mız ise kulun bu isteği üzerine şerri var etmektedir. Her işini hikmetli ve düzenli yapan yüce Mevla hayırda olduğu gibi şerri yaratmasında da birçok gizli ve açık hikmetler bulunmaktadır. Zira her şey zıddı ile anlaşılmaktadır, hayat ölümle, iyilik kötülükle, hayır ise şer ile yan yana geldiğinde gerçek bir anlam kazanmaktadır. Büyüklerimiz bu manada açlığı bilmeyen tokluğu hiç bilmez demektedirler. Yüce Mevla nasip etmiş olduğu yüce İslam dini ile ademoğluna şerlerden ve kötülüklerden korunma yollarını göstermiş ve bununla birlikte kullarının korunabilmesi için yeterli güç ve kudreti vermiştir.

İnsan Aklı Bazen Hayır ve Şer Konusunu Yanlış Anlayabilir

Tabi bu konular ile birlikte birde olan şeylere insan aklı ile bir yaklaşım vardır ki bazen bu akıl bir konuyu şer olarak gördüğü halde o konu aslında bir hayır olabilmektedir. Kuran ı Kerimde bir ayette bahsi geçen bu konu şöyle izah edilmiştir:

“Umulur ki, hoşlanmadığınız bir şey sizin için hayırdır. Ve yine umulur ki, sevdiğiniz bir şey de sizin için şerdir. Siz bilmezsiniz, Allah bilir” (el-Bakara 2/216).


Gerçek hayatta ve hatta kendi hayatımıza şöyle bir baktığımızda bir çok örneği görmemiz mümkündür. Zira bu konuya bir örneği de Hazreti Peygamber Efendimizin hayatından verebiliriz. Efendimiz ana vatanı olan Mekke’den çekmiş olduğu zorluklardan dolayı Medine’ye hicret etmesi ilk bakışta bir şer olarak görülebilmektedir. Hal bu ki bir süre sonra Efendimiz Mekke’yi fetih etmiş ve vatanına eskisinden çok daha iyi bir şekilde kavuşmuştur. Bu nedenle şer işlemekten uzak durmalı ve başa gelen şerlerinde bir imtihan oluğunu ve belki bizim için büyük bir hayır olabileceğini bilmeliyiz.

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu