Akaid

İslam Alimi kime denir?

Öncelikle İslam Alimi kime denir sorusuna cevap vermeden önce Alim kime denir sorusuna cevap verelim. Alim kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir ve “bilmek” anlamına gelen “A-lime” kökünden türetilmiş bir kelimedir. Genel manaları ilim sahibi kimse ve bilen, bilgin, bilgili gibi manalara gelmektedir. İslam dünyasında ilmin öneminden dolayı Alim kelimesi ve bu kelimeyi hak eden insanlar büyük önem taşımaktadır.

İslam dininde alim, yüce Allah’ın (c.c) biz insanlığa ikram etmiş olduğu kitabı olan Kuran-ı Kerim de belirmiş olduğu emir ve yasakları bilen kimsedir. Bununla birlikte İslam inancında alim olan insan Hazreti Peygamberin hadislerini ve sünnetini bilen ve bununla birlikte yaşamı ile ihya eden kimsedir. Zira Kuran ve sünnet ilmi ayrılmaz bir bütündür. Hatta bu ilimler ile birlikte İslami olan bir kimse inanç dünyası ile bağlantılı olan dünyevi ilimlerden de gereğince bilgi sahibi olarak belli bir bilgi birikimine ulaşan kimsedir. Bu saydıklarımız alimliğin ilk basamağını oluşturmaktadır.

İslam Alimleri Sadece Dini Konularda Bilgili Değildirler

Daha sonra İslam alimi kabiliyeti ölçüsünde temel İslami bilgilerin yanı sıra, belli bir ilim dalında çok ciddi çalışmalar yaparak adeta özel bir ihtisas alanına sahip olan kimsedir. Örneğin İmam ı Azam bil hassa fıkıh alanında ilerlemiştir, İmam ı Maturidi ise bil hassa akaid alanında ilerlemiştir. Bu örnekler çoğaltılabilir.

İslam dini inancında Alim olan kimse bilgisi arttıkça görüş açısı genişleyen yani hikmeti artan ve bilgisi dışındaki konularda hüküm vermekten önemle çekinen kimsedir. Bu kimseler kimsenin cahilliğini yüzüne vurmazlar ve hiçbir zaman kendilerini gerçek bir alim olarak kabul etmezler. Bununla birlikte Yüce Mevlamızın rızasını kaybetmekten korkarlar ki bu hakikati Mevlamız ayeti kerimede şöyle bildirmiştir: “…Allah’ın kulları arasında ondan en çok korkan alimlerdir. ” (Fatır, 35/28). Peygamber Efendimiz ise hadislerinde alimlere çok önem ve değer vermiştir:

1.“İnsanların en hayırlıları alimlerin en hayırlılarıdır.“(Darimi, Mukaddime, 34, 55)
2.“Alimler peygamberlerin varisleridir” (Buhari, ilim, 10; Ebu Davud, İlim, 1; İbn Mace,

Mukaddime, 17) Sadece bu iki hadis dahi İslam dininde Alimin ne olduğunu vasıflarını ve görevini bizlere açıklamaktadır. Bir İslam alimleri öncelikle tefsir, hadis, fıkıh, kelam gibi ilimlerde gerçek otorite sahibi olan kişilerdir. Tabi bu ilimlerin yanı sıra kimya, fizik, matematik, astronomi gibi bugün fen ilimleri olarak kabul edilen ilimlerin birçoğunda veya birinde üst düzeyde ilim sahibi kimselerdir.

Özetle, İslam alimleri ilme doymayan ve ilimle gıdalandıkça açlıkları artan kimselerdir. Bu kimselerin en büyük özellikleri bilgilerini sadece hafızalarında tutmazlar. Onlar ilimleri ile yaşarlar ve uygulamadıkları bir bilgiyi insanlara tavsiye etmezler. Onlar sadece öğrenen ve öğreten değil aynı zamanda ilim ile yaşayan kimselerdir. İşte bu saydığımız vasıflara uymayan bir kimse ne kadar bilgili olur ise olsun İslam inancında alim olarak görülmemektedirler.

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Bir Soru & Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu