DuaYazarlar

Seyyidül İstiğfar Duası, Tövbe ve İstiğfar

Biz kullar pek çok hataya düşebilmekteyiz. Bu nedenle tövbe ve istiğfar bizler için büyük önem arz etmektedir. Seyyidül İstiğfar duası ise günah işleyen biz kullara adeta bir rehber olmakta ve Yüce Mevla’mıza yaklaşmamıza vesile olmaktadır.

Toplum olarak anlamını karıştırdığımız iki kavram var. Bunlardan biri de tövbe, diğeri ise istiğfar kelimesidir.

Tövbe Nedir?

Sözlükte pişmanlık ve dönmek anlamına gelen tövbe, dinî bir kavram olarak, kulun işlediği kötülük ve günahlara, kalbinin her zerresiyle pişman olup, onları terk ederek Allah’a yönelmesi, emirlerine uymak ve yasaklarından kaçınmak suretiyle Allah’a sığınması demektir.

İstiğfar Nedir?

İstiğfar ise bu pişmanlık duygusuyla beraber kulun, işlediği günahlardan ve hatalardan dolayı Allah’tan af ve mağfiret dilemesi demektir.

Kul olarak herhangi bir günâha düştüğümüzde, derhâl tevbe ve istiğfâra sarılmamız ve Rabbimize yönelmemiz gerekir. Zîrâ Cenâb-ı Hak, râzı olduğu müttakî kullarını Kur’an-ı Kerim de şöyle medhetmektedir:

“Onlar, bir kötülük yaptıkları veya kendilerine zulmettikleri zaman, Allâh’ı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen tevbe ve istiğfâr ederler. Zâten günahları Allah’tan başka kim bağışlayabilir ki! Bir de onlar işledikleri günahta bile bile ısrâr etmezler.”

Seyyidül İstiğfar Duası

Değerli Dostlar!En üstün ve en faziletli dualardan biri de Seyyidül istiğfar duasıdır.

Şeddad bin Evs (r.anh)’ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyuruyor:

“İstiğfârın en üstünü kulun şöyle demesidir:

Seyyidül İstiğfar duası

Okunuşu: “Allahümme ente Rabbî lâ ilahe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vâ’dike mes’tetâtü eûzü bike min şerri mâ sanâ’tü ebû’ü leke bi-nîmetike aleyye ve ebû’ü bizenbî fağfirlî feinnehû lâ yağfiruz-zünûbe illâ ente”

Seyyidül İstiğfar Duasının Anlamı

«Allah’ım! Sen benim Rabbim’sin. Sen’den başka ibâdete lâyık hiçbir ilâh yoktur. Beni Sen yarattın ve ben Sen’in kulunum. Gücümün yettiği kadarıyla ezelde (Kalu Bela’da) Sana verdiğim sözüm ve vaa’dim üzere duruyorum. İşlediğim günahların şerrinden Sana sığınırım. Bana lutfettiğin nîmetleri yüce huzûrunda minnetle anar, günâhımı îtirâf ederim. Beni affet, şüphe yok ki günahları Sen’den başka affedecek hiçbir kimse yoktur.»”

Resûl-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz sözlerinin devamında şöyle buyurdu:

“Her kim, bu Seyyidül istiğfarı, sevâbına ve faziletine bütün kalbiyle inanarak gündüz okur da o gün akşam olmadan ölürse Cennetlik olur. Yine her kim, sevabına ve faziletine gönülden inanarak gece okur da sabah olmadan ölürse Cennetlik olur.”

Bu dua ve istiğfâr, tövbenin her türlüsünü içine almaktadır. Son derece zengin ve nefis üslûbu, oldukça derin ve geniş mânası sebebiyle ona “Seyyidül istiğfar” adı verilmiştir.

Zira Seyyidü’l-istiğfârı okuyan bir kul, biricik ilâhının Cenâb-ı Hak olduğunu bütün samimiyetiyle belirtmekte, ibadetini sadece O’nun için yaptığını ifade etmektedir.

Rabb’inin ezelde kendisiyle yaptığı sözleşmeyi kabul etmekte ve orada Mevlâsına verdiği söze bağlı kaldığını samimiyetle arzetmektedir.

Cenâb-i Mevlâ’nın kendisine lütfettiği nimetleri şükranla hatırlamakta, işlediği günahları mahcûbiyetle itiraf etmekte, bu günahlardan dolayı kime sığınmak gerektiğinin şuuru içinde olduğunu bildirmekte, günahlarından kurtulma arzusunu açıklamakta ve onları Allah’tan başka kimsenin affedemeyeceği bilinciyle bağışlanma talep etmektedir.

Bu duânın özetle meali şudur: “Ya Rabbi, ben hata ve kusurlarımı i’tirâf ediyor, tövbe ve istiğfarda bulunuyorum, ni’metlerinin şükrünü eda etmekten âcizim, beni bağışla, bana mağfiret eyle.”

İbni Abbâs (r.anh)’ın rivayet ettiği bir diğer hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (s.a.v), istiğfarın faydalarını şöyle beyan buyuruyor:

“Bir kimse istiğfârı dilinden düşürmezse, Allah Teâlâ ona, her darlıktan bir çıkış, her üzüntüden bir kurtuluş yolu gösterir ve ona beklemediği yerden rızık verir.”

Yâ Rabbî! Bizleri gaflet ve cehâlet ehli olmaktan muhafaza eyle. Bizleri; gecelerini duâ ve istiğfâr ile nurlandıran, âhiret endişesi içinde duâ ve ibâdetten ibaret bir ömür yaşayan, gerçek «bilen» kullarından eyle… Âmîn!..

Seyyidül İstiğfar Duası, Tövbe ve İstiğfar Video

Sitemizde yer alan Nasuh Tövbesi Tam Anlamıyla Nedir? başlıklı konudan da istifade edebilirsiniz.

Murat Toksöz

Hafız olan yazarımız şu anda İmam Hatip olarak dini görevini sürdürmektedir. Sitemizde ve youtube kanalından takipçilerine bir çok faydalı bilgiler sunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu