İslam Alimleri

Seyyid Muhammed Raşid Erol Hayatı

Şeyh Seyyid Sultan Muhammed Raşid Erol (k.s) Hazretleri 1930 Tarihinde Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Siyanüs köyünde dünyaya teşrih etmiştir. Şeyh Seyyid Sultan Muhammed Raşid Erol (k.s) Hazretlerinin Mürşidi ve aynı zamanda muhterem babası Gavsi Bilvanisi Seyyid Abdulhakim el Hüseyni (k.s) hazretleridir. Dedeleri Şeyh Muhammed Hazretleridir ve muhterem dedeleri Muhammed Diyauddin (k.s) Hazretlerinin halifelerindendir.

Baba ve dedeleri ilim ve tarikat ehli Olan Seyda Hazretleri Evladı Efendimizin pak soyundandır ve Bilvanis seyyidlerindendir. Hazreti Hüseyin’in (r.a) soyundan geldiği için de “El-Hüseyni” denilmektedir.

Seyyid Muhammed Raşid Erol Eğitimi

Sultan Muhammed Raşid Erol Hazretlerinin muhterem Dedeleri Seyyid Muhammed (k.s) medreselerde yetişmiş çok büyük bir alimdi ve muhterem dedeleri hüsnü- hat sanatında çok iyi idi. Nakşibendi büyüklerinden Şeyh Muhammed Diyauddin (k.s) Hazretlerinden icazet ve hilafetini almıştı ve buna rağmen şeyhine “ben sizin sağlığınızda halifeliğimi açıklayamam, eğer siz Rabbinize kavuştuğunuzda ben halen hayatta kalırsam, halifeliğimi açıklanmasını birisine vasiyet edersiniz. Sizin yaşadığınız bir dünyada ben mürşidim diyemem, lütfen beni gizleyiniz” diye rica buyurmuştur. Fakat Şeyhinden önce vefat ettiği içinde halifeliği ilan edilmemiştir.

Seyyid Muhammed Raşid Erol Ailesi Hakkında Bilgi

Muhterem babaları olan Gavs Hazretlerini Seyyid Muhammed’in(k.s) vefatı üzerine Seyyid Maruf (k.s)Hazretleri (Seyda dedesinin babası) büyütmüştür. Gavs Hazretleri Siyanüs seyyidlerinden Fatıma validemizle evlenmişler ve bu evlilikten üç oğulları ve iki kızları dünyaya gelmiştir.

1. Seyyid Muhammed (k.s.), 2. Seyyid (k.s), 3. Seyyid Zeynel Raşid Muhammed Abidin, 4. Halime, 5. Hatice, 6. Zeynel Abidin (Küçük yaşta Vefat etmiştir). Taruni köyünden Seyyide Olan İkinci hanımı Sıdıka Validemizden de Seyda Hazretlerinin diğer kardeşleri dünyaya gelmiştir.

1. Seyyid Abdülbaki (ks), 2. Ahmed Seyyid, 3. Seyyid Abdülhalim, 4. Seyyid Muhyiddin, 5. Seyyid Enver, 6. Aynulhayat, 7. Refiate, 8. Raikate, 9. Naciye

Daha sonra babaları Gavs Hazretleri evini Siyanüs koyünden Taruni köyüne taşıdı. Orada 13 sene kadar kaldılar. Daha sonra mürşidi Ahmedi Haznevi’nin (ks) izniyle Bilvanis köyüne Hicret ettiler. Seyda Muhammed Rasid Hazretleri (k.s) kendiside Seyyide olan Sekine validemizle evlenmişlerdir. Bu evlilikten

1. Seyyid Fevzeddin, 2. Seyyid Abdulgani, 3. Seyyid Taceddin, 4. Seyyid Mazhar, 5. Seyyid Abdurrakib, 6. Hasine, 7. Muhsine, 8. Hasine, 9. Rukiye, 10. Münevver, 11. Mukaddes, 12. Mümine, 13. Hediye

Seyyid Muhammed Raşid Erol Hayatı Hakkında Bilgiler

Şeyh Seyyid Sultan Muhammed Raşid Erol (k.s) Hazretleri Bilvanis’te 6 sene kaldıktan sonra Bitlis’in Kasrik köyüne taşındılar. Ora11 sene kaldıktan sonra Siirt’in Kozluk kazasının Gadir köyüne Hicret ettiler. Askerlik çağına erişince vatani görevini icra etmek üzere önce acemi birliği olan Manisa’da, soma’da yaptıktan sonra Diyarbakır’da vatani görevini tamamladı. Daha sonra kaldıkları Gadir’den mübarek hayatının sonuna kadar ikamet edecekleri Adıyaman ilinin Kâhta kazasının Menzil köyüne yerleştiler.

Babaları Gavs Abdulhakim el Hüseyini Hazretleri 1 Haziran 1972 yılında Hakkın rahmetine kavuşuyla başlayan irşadı 21 sene sürdü. Şeyh Seyyid Sultan Muhammed Raşid Erol (k.s) Hazretleri gönülleri irşad görevini en güzel bir şekilde ifa ettiler.

Seyda Sultan Muhammed Raşid Erol hazretlerinin (k.s) yurtiçinden ve yurdışından ziyaretçisinin gelmesi 1983.07.18 Tarihinde Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde mecburi ikametine yol açmıştır. Öncelikle Adıyaman’a oradan Adana’ya oradan da Gökçeada’ya götürülen Seyda ‘hazretlerine adanın havasının sıhhatini etkilemesi sonucu 1985.01.30 tarihinde Ankara’ya nakledilmiştir. Ankara’da 16 ay gözetim altında tutulan Şeyh Seyyid Sultan Muhammed Raşid Erol (k.s) Hazretleri merkezi idarenin müsadesi ile Menzil köyüne geri dönmüştür.

Gönülleri irsad etmeye devam eden Seyda Hazretlerine 1991 yılının Ramazan Bayramı bayramlaşması sırasında zehirli bir şırıngayla suikast yapılmıştır. Bir müddet sonra zehir etkisini gösterince, acil müdahaleyle hastaneye kaldırılan Seyda Hazretleri (k.s) hayati tehlikeyi atlatmış, fakat elinin üstündeki ve içindeki yaralar sebebiyle bir süre zorlular çekmiştir.

Sultan Muhammed Raşid Erol Hazretleri Hayatı boyunca Şeker, damar sertliği, Tansiyon ve romatizma gibi hastalıklar nedeniyle uzun yıllar tedavi olan Seyda
Hazretleri hayatı boyunca her zaman her koşulda Allah yolunda hizmetini ve sevenlerini ihmal etmemiştir.

Sultan Muhammed Raşid Erol Hazretlerinin ve Seyyid Abdülhakim El-Hüseyni Hazretlerinin Türbesi

abdulhakim-hazretlerinin-turbesi

Sultan Muhammed Raşid Erol Hazretlerinin Vefahatı

Sultan Muhammed Raşid Erol Hazretleri Romatizma rahatsızlığı vesilesiyle her yaz gittiği Afyondaki kaplıcalardan Ankara geçmiştir ve Ankara’da 1993.10.22 Cuma günü cuma namazından sonra 63 Yaşında Rahmet-i Rahmana kavuşmuştur.

Vefat haberini alan onbinlerce seveninin katılımıyla Menzil’de mübarek babaları Gavs Azam Abdulhakim el Hüseyini Hazretlerini yani başında toprağa verilmiştir.

Sultan Muhammed Raşid Erol (k.s) Hazretlerinin Seyyidlik Secereleri

1 – Seyyid el-Hüseyni Muhammed Raşid
2 – Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni
3 – Seyyid Muhammed
4 – Seyyid Ma’ruf
5- Seyyid Tahir
6 – Şeyh Seyyid Kal
7 – Seyyid Hace Ebu Tahir
8 – Seyyid Ebu’l-Hayr Said
9 – Seyyid Ali
10-Seyyid Halil
11-Seyyid asan
12-Seyyid Mahmud
l3-Seyyid Ali
l4-Seyyid Taceddin
15-Seyyid Kasim
l6-Seyyid İdris
l7-Seyyid Ca’fer
l8-Seyyid Kasim
19-Seyyid Kemaleddin
20-Seyyid Ebu Firas
21-Seyyid Fellah
22-Seyyid Muhammed
23-Seyyid Taceddin
24-Seyyid Ebu Firas
25-Seyyid Maceddin
26-Seyyid Muhammed el-Mağfur Ebu Firas
27-Seyyid Şerafeddin
28-Seyyid İmam Ali
29-Seyyid İmam Hüseyni (ra)

Rabbimiz Sultan Muhammed Raşid Erol Hazretlerinin makamını âli eylesin.

Seyyid Muhammed Raşid Erol Sözleri

Şeyh Seyyid Sultan Muhammed Raşid Erol Hazretlerinin Hikmet ve İrfan Dolu Sözlerinden Sadece Bir Demek…

1. Tövbe vardır,haktır.Tövbe eden kimse tövbesini ağzından değil gönlünden etmelidir.
2. Nefis azgın ata benzer.Dizginleri zaptedilmeyen azgın at gibi sahibini yer çarpıp parçalar.
3.Ahiret dünyadan çok daha makbuldür.Ahiret hayatı daha uzundur

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu