Namaz

Sandalyede Namaz Kılınır mı?

Yaşlı ve özürlü Müslümanların Sandalyede Namaz kılmaları konusunda bilgilerden bahsedelim. İslam dininde Namaz, kulun Allah’a en çok yakınlık kazandığı bir ibadettir. Bu sebepten dolayı Hazreti Peygamber (s.a.v) bu ibadeti “en hayırlı amel” olarak tanımlamış, kıyamet gününde sorulacak ilk amelin namaz olacağını bildirmiştir. (Tirmîzî, Salât, 188).

Namazın terk edilmesine izin verilmemiş, ima ile de olsa mutlaka kılınması istenmiştir. Hazreti Peygamber “Kim namazı kasten terk ederse Allah’ın himayesi ondan uzak olur.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI. 421) buyurmuştur. Namaz ibadetinin Nasıl olduğu Kur’an ve Sünnette belirtilmiş ve nasıl uygulanacağı da Hz. Peygamber (s.a.v.) tarafından sözlü olarak ortaya konulmuştur.

Bu rükünler iftitah tekbiri, kıyam, kıraat, rüku, secde ve ka’de-i ahiredir. Mevla Teala “Gönülden boyun eğerek Allah için namaza kalkın” (Bakara, 2/238) “Ey iman edenler, rüku edin, secde edin, rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac, 22/77) buyurmuştur. Hz. Peygamber (s.a.v.) de; namaz kılmayı öğrettiği bir sahabeye, sonunda nasıl teşehhüt yapacağını gösterdikten sonra “Bunu da yaptığında namazın tamam olur” buyurmuştur. (Tirmîzî, Sünen, Ebvabü’s-Salât, 226)

Rükünlerden her hangi birinin sebepsiz olarak terk edilmesi durumunda namaz geçerli olmaz. fakat dinimizde sorumluluklar, kulun gücüne göre belirlenmiş (Bakara, 2/286); gücü aşan durumlar için kolaylaştırma getirilmiştir. (Bakara, 2/185)

Sandalyede Namaz Nasıl Kılınır?

İslam dininde Namazı normal ayakta kılmaya gücü yetmeyen kişi için asıl olan namazını oturarak kılmaktır. Böyle bir kişi namazını kendi durumuna göre diz çökerek veya bağdaş kurup ya da ayaklarını yana ya da kıbleye doğru uzatarak kılar. Hz. Peygamber (s.a.v.) nasıl namaz kılacağını soran hasta sahabeye “Namazını ayakta kıl. Eğer gücün yetmezse oturarak, gücün yetmezse yan üzere kıl.” (Buhari, Taksiru’As-Salat, 19) buyurmuştur.

Ayakta durabilen yere oturabildiği halde secde edemeyen kişi namaza ayakta başlar, rükudan sonra oturarak secdeleri ima ile yapar. Ayakta durmaya ve rüku yapmaya gücü yettiği halde yere oturamayan kimse namaza ayakta başlar rükudan sonra secdeyi tabure ve benzeri bir şey üzerine oturarak ima ile eda eder.

Ayakta durabildiği halde oturduktan sonra ayağa kalkamayan kişi namaza ayakta başlar, secdeden sonra namazını oturarak tamamlar. Ayakta durmaya gücü yetmeyen, yere de oturamayan kimse namazı tabure, sandalye ve benzeri bir şey üzerine oturarak rüku ve secdeleri ima ile yerine getirir.

Kul Rabbine ibadet ederken hem özde samimi olmalı hem de dinin belirlediği şartlarını tam olarak yerine getirmeye özen göstermelidir. Özen ve hassasiyet
eksikliğinden dolayı Rabbine karşı sorumlu olacağı bilincinde olmalıdır. Bu nedenle namazını tabure, sandalye ve benzeri şeyler üzerinde kılan müminin mazeretleri kendisini vicdanen rahatlatacak şekilde olmalıdır. Namazı asli şekline uygun olarak kılmaya engel olmayacak hafif bedeni rahatsızlıklar meşru mazeret olarak görülmemelidir.

İslam Dini yönden zorunlu ve meşru bir neden bulunmadıkça camilerde sandalyede namaz kılmak, göze hoş gelmeyen bir görüntü ortaya çıkarmakta ve cemaat arasında tartışmalara neden olmaktadır. Bu nedenle hastalık ve özürlülük gibi bir rahatsızlığı bulunan kimselerin, mecbur olmadıkça namazlarını sandalyede değil, yere oturarak kılmaları çok daha uygundur.

Allah Resulü (s.a) şöyle buyurmuştur: “Ayakta kıl, eğer buna gücün yetmezse oturarak, yine gücün yetmezse yaslanarak kıl. Eğer gü-cün yetmezse sırt üstü kıl. Allah kimseye gücünün yeteceğinden fazlasını yüklemez.” (Buharî, Tirmizî, Nesâî, Ebû Dâvûd ve Ibn Mâce)

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Sorular & Yorumlar

  1. Sandalyede namaz kılınmaz!
    Allah Resulü (s.a) şöyle buyurmuştur: “Ayakta kıl, eğer buna gücün yetmezse oturarak, yine gücün yetmezse yaslanarak kıl. Eğer gü-cün yetmezse sırt üstü kıl. Allah kimseye gücünün yeteceğinden fazlasını yüklemez.” (Buharî, Tirmizî, Nesâî, Ebû Dâvûd ve Ibn Mâce)
    namazzamani.net/turkce/sandalyede_namaz.htm

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu