Dua

Sadece İsteğimiz Olsun Diye Dua Etmenin Sevabı Var mı?

Bazı duaları ve sureleri okuyunca vaatler ümit ediliyor isteniyor bu duaları okuyunca vaat edilen şeyin gerçekleşmesiyle birlikte ayrıca sevap da alır mıyız?

Cevap: Değerli ziyaretçimiz, Rabbimiz, yapmış olduğumuz her duaya sevap verir. Fakat duada asıl olan ihlasdır, ihlas demek yalnızca Rabbimiz emrettiği için ve Rabbimizin rızası için yapmaktır.

Yapılan Dua ve zikirler, bizlerin kulluk vazifesidir. İhtiyaç veya musibetler ise bizlere dua ve zikirlerin vaktinin geldiğini gösteren alamet ve işaretlerdir. Yoksa, ihtiyaç ve musibetler, hakiki manada bu duaların okunma gerekçesi ve sebepleri değildirler.

Bir insan yalnızca maddi ve manevi menfaat için dua ve vird okursa, bu duası Allah katında kabul olmaz. Yapmış olduğu dua ve virdlerin özelliklerini de göremezler.

Şöyle bir örnek verelim yağmursuzluk, yağmur isteme duasının ve namazının vakti ve alametidir. Bu niyet ile okunan yapılan dualar sonucunda Allah sıkıntı ve musibeti başımızdan alırsa bu da onun fazl ve kremidir, şükür etmemiz gerekir.

Kul duasıyla, acizliğini ve muhtaçlığını anlayıp, aciz ve muhtaç olmayan bir yaratıcının olduğunu fark ederek ona dayanır ve ondan yardım ister.
Böylelikle “Cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zâriyât, 51/56) ayetine tam mazhar olur.

Duanın Esası ve Temeli Budur

Dua etmemizdeki gerçek mana ibadet etmek ve acizliğimizi belirterek kulluğumuzu göstermek olunca, sonuç ve cevap kısmı fazla bir önemli olmaz. Bu nedenle insan, “Nasıl olsa Allah duamı kabul ediyor, benim dua etmeme gerek yok.” diyemez.

Buradan anladığımız şudur, dua sonucu elde etmek için değil, ibadet etmek içindir bunu iyi anlamamız gerekir. Biz kullar dua ve tesbihlerimizi sadece dünya menfaati için okursak, okuduğumuz dua ve tesbihler kabul olmaz, manevi yönden de büyük bir kayıp ve zarardır.

Demek ki, dua ve tesbihlerin asıl gayesi ibadet ve uhrevi şeylerdir. Dünyaya ait fayda ve menfaatler sadece bir teşvik ve motivedir, bundan daha ilerisine götürülmemesi gerekmektedir. Günümüzün insanları karşılıksız ibadetin manasını anlamakta zorluk çekmekte. Bu sebeple de, dua ve ibadetleri yalnızca maddi ve manevi ihtiyaçları elde etmek için kullanabiliyor.

Özetlemek gerekirse iman, ibadet, dua ve kulluk, sadece Allah için olmalıdır. İbadetin gayesi, Allah’ın emridir; sonucu ve menfaati ise Allah’ın rızasını kazanmaktır. İhtiyaç ve sıkıntılar ise dua ve ibadetlerin vaktinin geldiğinin bir işaretidir.

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu