FıkıhYazarlar

Sadaka Vermek Belaları Def Eder mi?

Sadaka,kulun az olan kazancında ve Şerefli on bir ayın sultanı Ramazan ayında verilen Allah rızası için fakirlere, muhtaç kimselere, karşılıksız olarak verdiği şeyler ve yapılan yardım, her türlü  gönülden yapılan iyilik; Allah yolunda yapılan harcamadır.

(Ölmeden önce tövbe ediniz. Hayırlı işleri yapmaya mâni çıkmadan önce acele ediniz. Zekât ve sadaka vermekte acele ediniz. Böylece Rabbinizin rızıklarına ve yardımına kavuşunuz!) [İbni Mâce]

(Hastalarınızı sadaka ile tedavi edin. Sadaka, her hastalığı ve belâyı defeder.) [Beyhekî]
(Sadaka vermekte acele edin; çünkü belâ sadakayı geçemez.)[Beyhekî]
(Sadaka, kabir azabından korur. Kıyamette de sahibini himayesi altına alır.) [Beyhekî]
(İyilik ömrü artırır, sadaka günahları giderir ve kötü ölümden korur.) [Taberânî]
(Sadaka vermeye devam edenin rızkı artar ve duası kabul olur!) [İbni Mâce]
(En hayırlı insan, gücünün yettiği kadar veren fakir mümindir.)[Deylemî]
Yapılan herhangi bir yardım veya iyiliğin sadaka sayılabilmesi için şu üç özelliğin birlikte bulunması gerekmektedir.

  1.    Allah rızası için yapılmalıdır,2. Özellikle fakir ve ihtiyacı olan kişilere yapılmalıdır,3. Karşılıksız olarak yapılmalıdır.Bu üç şart birlikte gerçekleşmezse verilen şey sadaka olarak değer kazanmaz.Sadaka, Allah’ın buyruklarına uymanın açık bir işareti ve fiili bir şahididir.Yüce Rabbimiz; “Herhangi birinize ölüm gelip de, “Ey Rabbim! Beni yakın bir zamana kadar ertelesen de, sadaka verip iyilerden olsam! demeden önce, size verdiğimiz rızıktan harcayın.”(2) “Ey iman edenler! kazanlıklarınızın iyilerinden ve yerden sizin için çıkardıklarımızdan Allah yolunda harcayın…”(3) buyurarak inananlara sadaka vermeyi emretmekte, Gerçek müminleri ise; “Kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar.”(4)
    “Onlar bollukta, darlıkta Allah yolunda harcarlar.”(5) diye tarif etmektedir.

    Sadaka, Allah’ın rızasını kazanmanın, dünya ve ahiret mutluluğunu elde etmenin yoludur.

    Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de; Allah yolunda yapılan her iyi ve güzel davranışın karşılığını vereceğini belirterek şöyle buyurmaktadır:
    “Allah müminlerden mallarını ve canlarını, kendilerine (verilecek) Cennet karşılığında satın almıştır.”(6)

“Kendiniz için yaptığınız iyiliği daha iyi ve daha büyük ecir olarak Allah katında bulursunuz.”(7)

“Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının peşinden (bunları) başa kalkmayan ve gönül incitmeyenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de.”(8)

“Yaptıklarına karşılık olarak onlar için ne mutluluklar saklandığını hiç kimse bilmez.”(9)

“…Sadaka veren erkeklerle, sadaka veren kadınlar….var ya, işte onlar  için Allah bağışlama ve büyük bir mükafat hazırlamıştır.(10)

“Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa Salih amel işlesin ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın.”(11)

Sadaka, malı eksiltmez(12), malı çoğaltır ve bereketlendirir.

Bir kutsi hadiste: “Ey Ademoğlu! İnfak et ki, Ben de sana  infak edeyim.”(13) buyrulmaktadır.

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v), Hz. Ebu Bekir’in kızı Esma’ya şu tavsiyede bulunmuştur.

“Ey Esma! Cimri olma ki, Allah da sana eksik vermesin. Saymadan ver ki, Allah da sana saymadan versin. Kesenin ağzını bağlama ki, Allah da sana nimetini eksik etmesin, kesenin ağzını bağlamasın. İnfak et ki Allah da sana infak etsin.”(14)

Sadaka, Allah’ın verdiği nimetlere şükrün ifadesidir.

Yüce Rabbimiz; verdiği nimetlere şükretmemizi emretmekte, nankörlük etmememizi.(15) istemekte, “Verdiği nimetlere şükrettiğimiz takdirde bize nimetlerini artıracağını, (16); “Kıyamet gününde, bize verilen her türlü nimetten hesaba çekileceğimizi” bildirmektedir.”(17)

Bekleyip de bir ay sonra çok para vermek yerine, her gün az da olsa sadaka vermek daha iyidir. Fakat Ramazan-ı şerifte çok sadaka vermelidir. İmam-ı Rabbani hazretleri, (Mübarek Ramazan ayı, çok şereflidir. Bu ayda nafile ibadetlere verilen sevap, başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda yapılan bir farz, başka aylarda yapılan yetmiş farz gibidir) buyuruyor. (Müjdeci Mektuplar 45)
Sadakayı dilencilere değil, muhtaçlara vermelidir! Dilenci muhtaçsa ona da verilir.

Sadaka verecek bir şey bulamayan, insanlara iyilik etmelidir! Hadis-i şerifte, (Her iyilik sadakadır) buyruluyor. (Tirmizî)

Bunun için bu ayda hayır hasenatı, sadakayı çoğaltmak lâzımdır. Unutmamalı ki, verilen sadaka, yapılan her iyilik çeşitli belâları önler. Sadakanın fazileti çoktur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Ölmeden önce tövbe ediniz. Hayırlı işleri yapmaya mâni çıkmadan önce acele ediniz. Zekât ve sadaka vermekte acele ediniz. Böylece Rabbinizin rızıklarına ve yardımına kavuşunuz!) [İbni Mâce] (Hastalarınızı sadaka ile tedavi edin. Sadaka, her hastalığı ve belâyı defeder.) [Beyhekî] (Sadaka vermekte acele edin; çünkü belâ sadakayı geçemez.)[Beyhekî] (Sadaka, kabir azabından korur. Kıyamette de sahibini himayesi altına alır.) [Beyhekî] (İyilik ömrü artırır, sadaka günahları giderir ve kötü ölümden korur.) [Taberânî] (Sadaka vermeye devam edenin rızkı artar ve duası kabul olur!) [İbni Mâce] (En hayırlı insan, gücünün yettiği kadar veren fakir mümindir.)[Deylemî]

Malı çok olup da zekât, sadaka vermeyen kimse, sıkıntı içinde yaşar. Az da olsa, her gün sadaka vermeye alışmalı! Peygamber efendimiz yemin ederek, (Sadaka malı eksiltmez, sadaka vermekle mal eksilmez) buyuruyor. (Müslim)

Sadaka verenin malının bereketi artar. Az malı çok iş görür. Hadis-i şerifte, (Gizli-açık çok sadaka verin ki, rızkınız bollaşsın, yardıma mazhar olasınız ve duanız kabul edilsin) buyruluyor. (İbni Mâce)

Kime vermeli

İlim tahsili yapılan yerlere, gerek zekât, fitre, adak ve akîka, gerekse sadaka şeklinde yapılan yardım, insanı kazalardan belâlardan korur. Dünyada, sıhhat ve afiyet içinde bir ömür sürmeye sebep olur. Ayrıca farz olan cihâd ve ilim yayma sevabına kavuşulur. Böylece yardım yapan kişi, hem dünyada hem de ahirette çok büyük nimetlere kavuşmuş olur. İlim yaymanın sevabını Peygamber efendimiz şöyle ifade buyuruyor: (Bütün ibadetlere verilen sevap, Allah yolunda cihâda verilen sevaba göre, deniz yanında bir damla su gibidir. Cihâd sevabı da, emr-i ma’rûf ve nehy-i anilmünker sevabı [dinin emir ve yasaklarını yayma] yanında, denize nispetle bir damla su gibidir.)[Deylemî] (ALINTI)

 

Sadaka kulu cimrilikten kalbinin katılığını temizler yumuşatır,birlik ve beraberliğin kapısını açar,ailesinin başına gelecek olan belaları def eder,sevap kazandırır,kazancını bereketli kılar

Mehmet Aluç (Kul Mehmet)

(2) Münafikun 63/10
(3) Bakara: 2/267
(4) Bakara: 2/3
(5) Al-i İmran 3/134
(6) Tevbe: 9/111
(7) Müzemmil: 73/20
(8) Bakara: 2/262
(9) Secde 32/17
(10) Ahzab 33/35
(11) Kehf : 18/110
(12) Müslim: Birr 69; Muvatta Sadaka 12
(13) Buhari, Zekat 28; Müslim Zekat 57
(14) Buhari, Zekat 21;Müslim, Zekat 88; Tirmizi, Birr 40
(15) Bakara, 2/152
(16) İbrahim 14/7
(17) Tekasür, 102/8

Mehmet Aluç

1962 Malatya doğumluyum,evli ve 4 çocuk babasıyım Ankara da ikamet ediyorum,Kamuda emekliyim,şiir,öykü,denemeler yazıyorum...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu