AkaidPeygamberler

İslam Dininde Peygamberlere İman

İman şartlarından dördüncüsü peygamberlere iman etmek ve son peygamber Hazreti Muhammed’ e (sav) tabi olmaktır. Allah (cc) insanları irşat etmek için gönderdiği ilahi elçiler olan peygamberler, Allah tarafından insanlar arasından seçilmiş özel kimselerdir.

Peygamberler Seçilmiş Kişilerdir

Hiçbir peygamber kendi çabasıyla nübüvvet mertebesine ulaşmış değildir. Peygamberler, herkes tarafından benimsenip takdir edilen üstün vasıflı, yüksek ahlaklı, kendilerine olan güveni zedeleyecek küçük günahları bile işlemeyen, yanlışlardan uzak, doğru, akıllı ve zeki insanlardır.

Peygamberler, Allah tarafından kendilerine bildirilen hükümleri, emir ve yasakları sadece tebliğ etmekle kalmayıp, aynı zamanda bu hükümleri kendi nefislerinde aynen tatbik ederek günlük hayatımızda fert ve toplum olarak nasıl uygulayacağımızı göstermişlerdir.

İlk ve Son Peygamberler

Peygamberlerin ilki Adem (as) olup, sonuncusu Hz. Muhammed (sav) dir. Bu ikisi arasında bir rivayete göre “Yüz yirmi dört bin” başka bir rivayete göre “İki yüz yirmi dört bin” Peygamber geçmiştir. Sayıları hakkında kesin bir rakam vermeyip, “Allah tarafından gönderilen bütün Peygamberlere inandım.” demek daha uygundur.

Bu Peygamberlerin hepsine iman etmek gerekli olup, birini inkar etmek hepsini inkar sayılır. Sayılarını net olarak bilmesek de her kavme bir peygamberin gönderildiğini biliyoruz. Rabbimiz, Kuranı Kerimde şöyle buyurmaktadır.

“Her ümmetin bir peygamberi vardır”. (Yunus 10/47)

İslam Bize Bütün Peygamberlere İman Etmeyi Emrediyor

Önceki peygamberler sadece bir kavime, bir millete gönderiliyordu. Peygamberlik görevleri de belirli bir zaman içindi. Fakat Son peygamber Hazreti Muhammed (sav) kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlara ve cinlere gönderilmiştir. Peygamberliği evrensel ve devamlıdır.

Allah teala önceki bütün dinlere İslam dini ile son vermiş, dinini kemale erdirmiş; insanlığı kurtuluşa ulaştıracak hükümleri İslam ile ortaya koymuştur. Eğer ki Yahudi ve Hristiyanlar Hazreti Muhammed’e (sav) iman edip Müslüman olarak ölürlerse Allah’ın vaadine ve merhametine hak kazanırlar.

Fakat tek hak din olan İslam’ı inkar eder ve o hal üzere ölürlerse, Allah’ın gazabına uğrayıp, ebedi olarak cehennemde kalırlar. Bu konuda peygamber efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur:

Canımı elinde tutan Allah’a yemin ederek söylüyorum ki, peygamber olarak gönderildiğim bu ümmetten yahudi olsun hristiyan olsun, Allah’ın benimle gönderdiği dine iman etmeden ölen kimse muhakkak cehenneme girer.” (Buhari-Salat/56)

Allah (cc) ise Kuran-ı Kerim’de “Allah katında geçerli olan tek din İslam’dır” (Al-i İmran 3/19)

Artık kim İslam’dan başka bir din arayışına girerse, o bulacağı şey kesinlikle kabul edilmeyecektir ve o kimse ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır” (Al-i İmran 3/85)

Buna göre Amel etmek ve peşinden gitmek için insanlığın önünde bir tek peygamber vardır. O da Hazreti Muhammed (sav) efendimizdir. 

Peygamberlerden üç yüz on üç tanesi hem Resul hem de Nebi olup diğerleri sadece Nebi’dir. Buna göre her peygamber nebidir, ayrıca kendisine kitap ve şeriat verilince rasül olur. Kuran-ı Kerim’de isimleriyle anılan ve peygamberlikleri hususunda ittifak bulunan peygamberler yirmi beş tanedir. Peygamberlerden beş tanesi, “Ülü’l-Azm” olup bunlar da Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed’dir (sav).

Sitemizde yer alan Kuranda Adı Geçen Peygamberler başlıklı konudan da istifade edebilirsiniz.

Peygamberlere İman Hakkında Sorular

Resul Ne Demektir?

Yüce Mevla’mız tarafından kendisine yeni bir din ve kitap verilip insanları terbiye için gönderilen peygambere resül denir.

Nebi Ne Demektir?

Kendisine yeni bir din veya kitap verilmeyip, kendinden önceki Peygamberin getirdiği din ve Şeriat üzere insanları Hakka davet için seçilen peygamberdir.

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu