Efendimiz

Peygamberimiz Okuma Yazma Biliyor muydu?

İlk vahiy geldiği zamanlarda bilmediği söyleniyor, fakat daha sonrada hiç okuma yazmayı öğrenme dimi? Peygamberimizi öldüğünde okuma yazması yok muydu?

Cevap: Değerli ziyaretçimiz, Peygamber Efendimiz ilk vahiy geldiğinde okuma yazma bilmemekteydi. Bu nedenle Cebrail oku ayetini getirdiğinde Peygamberimizin cevaben ben okuma bilmem ki dediği rivayet edilmektedir. Konu ile alakalı hadis i şerif şu şekildedir:

“Oku!” Peygamber hayret ve korku sardı. Yüreği ürperiyordu! “Ben okuma bilmem.” diye cevap verdi. Hazret-i Cebrâil, kendilerini kucakladı ve sıkıp bıraktıktan sonra, tekrar, “Oku!” diye seslendi. Peygamber aynı cevabı verdi:
“Ben okuma bilmem!” Hazret-i Cebrâil, ikinci kere Kâinatın Efendisini kucakladı ve sıkıp bıraktıktan sonra yine seslendi: “Oku!” Bu sefer Peygamber: “Ben okuma bilmem, söyle ne okuyayım?” dedi. Bunun üzerine melek, Allah’tan aldığı ve Resûlüne teslim etmeye geldiği Alâk suresinin ilk ayetlerini başından sonuna kadar okudu: “Yaratan Rabbinin ismiyle oku. O Rabbin ki, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku. Rabbin sonsuz kerem sahibidir. O, insana kalemle yazmayı öğretendir.” (bk. Buhârî, Bed’ü’l-vahy, 3; Müslim, İmân, 252)

Dolayısı ile vahiy ile Peygamber Efendimiz bir ilahi tecelli olarak okuma yazmayı öğrenmiştir. Bunu bir eğitim alarak değil vahiy ile bir anda öğrenmiştir. Bu Yüce Mevla’mızın bir ikramıdır.  O zaman Mekke’de pek az kişi okuma yazma bilmektedir ve okuma yazma bilenler toplum tarafından tanılmaktadır. Bu nedenle Peygamberin okuma yazma bilmediğini Mekke’de yaşayan herkes zaten bilmekte idi.

Bazı alimler Peygamber Efendimizin hiç okuma yazma öğrenmediğini söylemektedirler ve buna çeşitli gerekçeler göstermektedirler. Kimileri Peygamberin okuma yazma bilmemesini vahyin daha gerçek olduğunu gösterdiğini ve göstereceğini söylemişlerdir. Bu gibi bir kaç neden daha sayılmaktadır.

Ancak biz buna katılmıyoruz. Vahiy ile ilmin kapısı olan Peygamber Efendimizin okuma yazma bilmemesi mümkün dahi değildir. Zira İlmin kaynağı olan Kuran ı Kerim “Oku” emri ile başlamıştır. Simdi şöyle bir soru soralım. Okumayı bildiği halde yazmayı bilmeyen bir insan var mıdır? Peygamber Efendimizin vahiyden önce okuma yazma bilmemesi bir anlam ifade etmektedir. Zira Kuran ı Kerim gibi İlahi bir sözü okuma yazma bilmeyen birinin söylemesi bilen birine göre daha inandırıcı olmuştur. Tabi buda Yüce Mevla’mızın bir hikmetidir. Peygamberimizin okuma yazma bilmemesine rağmen bu sözleri uyduruyor diyenler, eğer Peygamberimiz okuma yazma bilseydi daha çok inat edecekleri de bir geçektir. Ancak Peygamber Efendimiz vahiy ile birlikte okuma ve yazma ilmine sahip olmuştur.

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Sorular & Yorumlar

  1. Mekkede yaşayan her esnaf hz.Hatice değil…Hz.Hatice mekkenin en zenginlerinden..400 tane devesi olduğu rivayet edilir, her bir deve günümüzdeki bir Tır gibi düşünürsek 400 tırı olan uluslararası bir şirket gibi…

    1. O dönemde Hazreti Hatice gibi bir çok zengin insan vardır. Buna Mekke’nin ileri gelenleri dahildir.

  2. Peygamberimiz Hatice ile evlendiğinde 25 yaşındaydı , ilk vahiyninde 40 yaşında geldiğini biliyoruz.Arada 15 yıllık bir zaman farkı var.Hz.Hatice çok zengin yüzlerce devesi olan aktif şekilde ticaretle uğraşan birisi.Peygamberde bu 15 yıllık süre zarfında haticenin ticaretinde aktif olarak rol oynamış , şam, bağdat, habeşistan(etiyopya) v.s yerlere mal götürmüş , alıp satmış.Hiç okuma yazması olmayan birisi bu işlerle nasıl uğraşacak , daha doğrusu hatice, hiç okuma yazması olmayan birine bu kadar malı mülkü nasıl emanet etsin..!!

    1. Durum sizin bahsettiğiniz gibi olsaydı Mekke’de yaşayan her esnafın okuma yazma bilmesi gerekmekteydi. Böyle bir durum söz konusu değil. Her ticaret yapanın okuma yazma bilmesi gerekmemektedir. Ki bu nedenle o zaman insanlar okuma yazmaya günümüzde ki kadar önem vermediğinden öğrenmeyede gerek duymamakdaydılar. Bununla birlikte isteyenlerde zaten imkan bulamamaktaydılar. Bir çok kaynakta Mekke’de o dönemde yaşayan kaç kişinin ve hatta isimlerinin dahi ne olduğu yer almaktadır. Çünkü okuma yazma bile çok az dır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu