Peygamberler

Peygambere Olan İhtiyaç ve Gönderilmelerindeki Hikmet

Peygambere Olan İhtiyaç ve Gönderilmelerindeki HikmetHazırlanmış olan bu konuda İlahi vahyin elçilerine nedenli ihtiyaç olduğu ve elçilerin, yani Peygamberlerin hikmeti ilahisinin ne olduğu konusunda bilgilere ulaşabilirsiniz. Peygambere olan İhtiyaç şüphesiz ölçülemez ve peygamber gönderilmesindeki hikmet şüphesiz ilahi bir hikmettir.

İslam Dininde İnsanların doğru yol gösterici olan peygamberlere ihtiyacı vardır. İnsan yaratılırken akıl, idrak, seçme imkanı gibi birtakım yeteneklerle donatılmış bu yetenekler sayesinde kendisi, çevresi ve diğer yaratıklar hakkında bazı bilgiler edinmiş olsa da tüm bunlar sınırlı kendi gücü oranındadır. İnsanoğlunun gücünü aşan konularda yeterli olamadığı hususlarda ya da gücü dahilinde olup da dış çevrenin olumsuz etkisiyle gerçeğe ulaşamadığı yönlerde elinden tutulması yolunun aydınlatılması gerekir. Yarattığı insanın yönünü en iyi bilen Yüce Allah, hikmetinin, lutuf ve yardımının bir sonucu olarak insanoğluna peygamberler göndermiştir. Bunun dışında insanların peygamberlere ihtiyaç duymalarının nedenleri arasında şunları söylemek mümkündür:

1. İnsanlar kendi akıllarıyla Allah’ın varlığını, birliğini anlayabilirlerse de, ötesinde O’na ait birtakım yüce sıfatları tümüyle anlayamazlar. Allah’a nasıl ibadet edileceğini, ahiretle alakalı durumları dosdoğru bilemezler. En kısa pürüzsüz yoldan giderek dünya ahiret mutluluğuna kavuşmak, fikir ahlak yönüyle yükselmek, ancak peygamberlerin öğrettiği buyrukları yerine getirmekle mümkün olur. İşte Yüce Allah, insanların ihtiyacını gidermek için peygamberler göndermiştir.

2. Eğer peygamber gönderilmemiş olsa insanoğlu, gerçek, iyi, doğru güzeli bulmada, faydalı zararlıyı ayırt etmede zorlanacaklar, bunun için fazla zaman harcayacaklar, çoğu zaman da bu konuda duygularının, geleneklerinin, geçici arzu isteklerinin baskısı altında kalacaklar, doğru ile yararı birbirine karıştıracaklar, isabetli karar veremeyeceklerdir bu ve benzeri nedenlerle Allah rahmetinin bir sonucu olarak peygamberler göndermiştir: “Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik” (el-Enbiya 21/107).

3. İnsanoğlunun belli işlerle sorumlu yükümlü tutulabilmesi ve bundan dolayı onlara sevap ceza verilebilmesi için bilgilendirilmesine, bunun için de peygamber gönderilmesine ihtiyaç vardır. Böylelikle ahirette insanların “bilmiyorduk, peygamber gönderilmedi” diye Allah’a karşı mazeret ileri sürmelerinin peşinen önüne geçilmiş olmaktadır: “Biz müjdeleyici ve sakındırıcı olarak peygamberler gönderdik ki artık peygamberlerden sonra insanların, Allah’a karşı bir bahaneleri olmasın…” (en-Nisa 4/165).

4. Peygamberler sanat, ticaret, ziraat ve de çeşitli meslekleri öğretmek suretiyle medeniyete, kültüre toplumsal gelişmeye katkıda bulunmuşlardır. Ümmetlerini hem dünyada hem de ahirette mutlu kılmaya çaba göstermişlerdir.

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu