Oruç

Orucun Faydaları Nelerdir?

Şüphe yok ki yüce Mevla’mızın her emir ve yasaklarında bizler için hayırlar vardır. Şimdi Orucun faydaları nelerdir? konusuna değinelim.

İslam alimlerin ortak görüşleridir ki Mevlamızın bütün hükümleri biz kulların hayrına yöneliktir. Yüce Mevlamızın biz kullarından yapmamızı istediği şeylerde bizler için çok büyük faydalar vardır. Bu na bağlı olarak da, Rabbimizin yasak kıldığı her şeyde ise çok büyük zararlar vardır. İslam dininin alimleri bu konu ile alakalı, kulların yapmak ile sorumlu olduğu bütün ibadetlerin getirmiş olduğu birçok faydalar, hikmetler olduğunu bizlere bildirmektedirler.

Ayeti kerimede de belirtildiği gibi Oruç ibadetinin ana hedefi biz kulları gerçek ve doğru bir takvaya ulaştırabilmektir. Kuran-ı Kerim’de yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız ve takvaya erişmeniz için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı (…)

Orucun Eğitim Yönünden Faydası

İnsanoğlunu manevi açıdan güzel ve büyük bir eğitimden geçiren oruç ibadeti, otuz gün gibi kısa bir sürede kalb ve ruh üzerinde biriken günahlardan ve gafletten kurtulmasına, nasıl kurtulması gerektiğine yardımcı olmaktadır. Bu hikmetle oruç ibadeti, kulu “kad eflaha men zekkâhâ” ayeti kerimesinin manevi ve maddi sırlarına erdirmektedir. Böylece kul nefsinin kötülüklerden kurtuluşa erer. Sadaka ve zekat ibadetleri nasıl ki Müslümanları günah kirlerinden temizler ve yüceltir ise insan bedeninin zekatı nispetinde olan oruç ibadeti de nefsin hakimiyetinden kulu özgürlüğe kavuşturmaktadır. İşte bu kurtuluşun nasıl yapıldığını oruç ibadeti bizlere öğretmektedir.

Orucun Nefis Esaretinden Kurtarması

Oruç tutan bir Müslüman, gafil nefsin esaret zincirini boynundan çıkararak yüce Allah’ın İslam ipine tutunmuş olmaktadır. İnsanı bencilleştiren ve büyük bir yalnızlık içinde bırakan nefis insanın oruç ibadeti ile Allah’ın ipine sarıldığını görünce kendini Rabbimizin emrine teslim etmektedir. Ramazan ayı süresince bireysel olsun, toplu halde olsun yapılan ibadetler insanoğluna birlik, beraberlik, kardeşlik duygusunu yaşatmaktadır. Maddi açıdan zenginler fakirler ile birlikte aynı namaz safında, aynı sofrada eşit kardeşler gibi nefes almakta ve bu büyük ibadetin huzuruna erdirmektedirler. Zekat, fitre ve fidyeler gibi ibadetlere oruç ile birlikte daha bir önem kazanır ve toplumdaki maddi eksiklikleri gidererek huzurlu bir ortam oluşmasını sağlar.

Orucun İradeye Faydası

Oruç ibadeti, nefsin isteklerini bir kenara koyan bir ibadet olması hasebi ile insana bir irade eğitimi vermektedir. İnsan bu ibadet ile açlık ve susuzluğun vermiş olduğu sıkıntılara göstermiş olduğu irade ile hem sabır, hemde irade yönünden fayda göreceği bir eğitim görmektedir. İnsan bu almış olduğu eğitim ile maddi ve manevi hayatından daha başarılı olmaktadır. Zira iradesi ve sabrı zayıf olan insan dünya hayatında başarılı olamayacağı gibi, dünya sonrası yaşamı, yani ahiret yaşamı açısından da çok zor ve kötü bir durumda olmaktadır. Yapmış olduğumuz ve yapmamız gereken ibadetleri iradesi sağlam kullar yerine getirebilmektedirler.Bu açıdan oruç ibadeti, diğer ibadetlerinde yapılmasını kolaylaştıran bir ibadettir.

Orucun Kanaat Yönünden Faydası

Oruç ibadeti insana kanaatin ne olduğunu ve ne kadar olması gerektiğini hatırlatan bir yönüyle, açlık çeken, muhtaç durumda olan insanları daha iyi anlamamızı sağlarken bir yandan da kanaatin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. İnsan böylece kanaatin tadına vararak artık israf etmez, edemez olmaktadır. Peygamber Efendimiz “Kanaat bitmeyen bir hazinedir” (Beyhakî, Zühd, 2/88)” buyurmuştur. İnsan böylece bahşedilen nimetlerin eskisinden daha çok değerini bilerek, yüce Allah’a olan şükrünü çokça artırmaktadır. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: “iktisat eden geçim sıkıntısı çekmez” (İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, 5/331) İşte orucun faydalarından biride kulu iktisata riayet etmesini sağlamasıdır.

Oruç İnsana Disiplini Öğretir:

Oruç ibadeti insanı disiplinli bir hayatı öğretmektedir. Bunu ise iftar, sahur, teravih namazı gibi barındırdığı birçok ibadetler ile sağlamaktadır.

Oruç İnsanı Mevlaya Yönlendirir

Oruç ayı ile birlikte olan on bir ayın sultanı ramazan ayı kulun yüce Mevlaya iltica etmesini, işlemiş olduğu günahlarından bağışlanma dilemesini ve böylece huzurlu bir hayat sürmesini sağlamaktadır. Bu ayda insan normal zamandan daha çok Kuran okuyarak tefekkür etme, düşünme imkanı bulur ve bu gibi güzel hasletler kulu Mevlasına yaklaştırır. Ramazan ayı ile gelen bereketle, kul günahlar ile kalbinin ve beyinin üzerinde olan gaflet perdesini kaldırır ve Rabbini daha derinden hissederek ve anlar.

Oruç İnsan Bedeni Sıhhat Bulur

Oruç bedenin zekatıdır ve bu zekat ile insan bedeninde birikmiş olan zararlı unsurlar vücuttan atılır. İnsan vücudu da ruhu gibi madde ve mananın sırrını görmeye başladığı bu ayda, insan vücudu adeta yenilenir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Sûmû tesıhhû” (Taberani, Mu’cemu’l-Evsat, VIII, 174; Münzirî, et-Tergîb, 2/206) “Oruç tutunuz ki sıhhat bulasınız” manasında ki bu büyük sözü samimiyet ile teyit edercesine bedenimiz bu ibadet ile sağlık ve sıhhat bulur.

Peygamberimiz, gönülden inanarak karşılığını yalnızca yüce Allah’tan umarak ramazan ayını ihya edenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağını buyumuştur. (Nesâî, İman, 21)Peygamberimiz, bir hadisinde Sahabelerinden Ka’b b. Ucre’ye hitaben şöyle buyurmuştur: “Ey Ka’b! Namaz kişinin Müslüman oluşuna delildir. Oruç ise sağlam bir kalkandır. Sadaka vermek, suyun, ateşi söndürdüğü gibi günahları silip süpürür. Ey Ka’b! Haramla beslenerek teşekkül eden et ve kemiklere ancak ateşte olmak yaraşır.” (Tirmizî, Cum’a, 79) diye söylemiştir.

Oruç ibadetinin faydalarını, hikmetleri ile fıkıh yönünden hükümlerini anlamak ayrılmaz iki bağdır. Orucun fıkhına taalluk eden, yani doğru bir şekilde yerine getirebilmemiz için kuralların bilinmesi oruç ibadetini şanlı Peygamberin büyük bir hikmet olarak bırakmış olduğu sünnetine uygun olarak bu yüce ibadeti yerine getirebileceğimize imkan sağlayacaktır.

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu