Akaid

İnsanın Fiillerinin Yaratılması

İnsanın fiilleri İslam dininde iki kısıma ayrılmaktadır. Bunlardan biri zorunlu yani, ıztırari fiiller diğeri ise ihtiyari yani, iradeli fiillerdir.

Zorunlu fiiller: Örneğin insanın nefes alışı, kalbinin atışı, kanının damarlarında dolaşması gibi zorunlu ve gayri ihtiyari bir refleks ile yapmakta olduğu fiillere ıztırari yani zorunlu fiiller denilmektedir. Bu fiillerin meydana gelmesinde insanın sahip olduğu iradesinin bir etkisi yoktur. Bu nedenle insan gayri ihtiyari yapmakta olduğu bu fiillerden dinen sorumlu değildir.

İhtiyari fiiller: Yürümek, konuşmak, namaz ibadetlerini yerine getirmek veya getirmemek, iyi veya kötü bir iş yapmak gibi insanın hür iradesi ile yaptığı fiillere ihtiyari yani, iradeli fiiller denilmektedir. İnsanın irade ile yapmakta olduğu fiillerinin oluşumunda hiç bir baskı veya zorlama altında değildir. Bu nedenle insan ihtiyari yapmakta olduğu fiillerinden sorumludur. Şüphe yok ki İslam dini inancına göre insanın yapmakta olduğu zorunlu ve ihtiyari bütün fiilleri yaratan yüce Rabbimiz Allah’u Teala’dır.

Ehl-i sünnet inancına göre insanların yapmakta oldukları fiilleri insanların iradeleri ve dolayısı ile istekleri doğrultusunda var eden yüce Allah’u tealadır. Bu nedenle var etme, yaratma gibi sıfatlar ancak yüce Allah’a (c.c) verilebilir ve başka hiçbir varlığa verilemez. Bu hakikat ile bir insanın kendi fiilini yarattığı ileri sürmesi hem çok yanlış olacaktır, hemde İslamiyette kesinlikle olmaması gereken yanlış bir inanç olacaktır. Zira Kuran ı Kerimde yüce Mevla’mız şöyle buyurmaktadır:

“- Allah, her şeyin yaratıcısıdır. O, her şeye vekildir” (ez-Zümer 39/62).

Özetle, ademoğlu olan insan, kendi hür iradesi ile fiilini seçmektedir ve bu irade doğrultusunda gücünü sarf etmektedir. Şüphe yok ki yüce Allah insanın neyi istediğini ve seçeceğini ezeli ve sonsuz ilmi ile bilmektedir. İşte bu yüce ilmi ile Mevla’mız irade ve takdir buyurur ve bu iradesi doğrultusunda yaratır. Yani kısaca şu diye bilir ki kul olan insan irade eder ve yapar, fakat bu iradeyi veren ve bu iradenin istediğini var eden yüce Mevla’mızdır.

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu