Kuran, Tefsir

Nisa Suresi Hakkında Özet Bilgiler

Bu güzel surede genellik ile kadınlara dair konulardan bahsedildiği için Nisa suresi adını verilmiştir. Arapçada Nisa, kadın anlamına gelmektedir.

Nisa Suresi Özet Bilgi

Medi­n’e döneminde yani Medine’de nazil olmuş bu sure Ahzab suresinden sonra nazil olmuştur. İçerisinde 176 ayet barındırmaktadır. Kabul edilen resmi mushaf tertibinde bu sure 4. sure olarak yer almaktadır. Nisa suresi iniş sırasına göreyse 98. sure olarak inmiştir.

Kuranı Kerim içerisinde es-seb’u’t-tıval diye adlandırılan yedi uzun sureden biridir. Bahsi geçen diğer yedi uzun sureyi ise şöyle sıralayabiliriz: Bakara, Âl-i İmran, Mâide, En’am, A’raf, Yunus (veya Kehf).

Bu yedi sure ile alakalı bir hadis i şerif şöyledir: Hazreti Ayşe’nin nakledildiğine göre Peygam­ber Efendiimiz, yedi uzun sure hakkında şöyle buyurmuştur:

“Kuran’ın yedi uzun suresini, kim öğrenip bellerse, o kişi alim sayılır”.

(Müsned. VI, 73, 82.)

Nisa Suresi Bize Neyi Anlatıyor

 • Yetimlerin ve kadın hakları.
 • Her kulun Allah’a ve resulüne itaatte ne denli zorunlu olduğu.
 • Mi­ras konusuna dair hükümler.
 • İslam dininde evlilik müessesine dair hukuki konular.
 • İslam dininde Ci­hadın ne kadar önemli olduğu.
 • Birçok ibadete dair bazı hükümler.
 • İman ederek salih amel hayırlı işler işleminin ne kadar gerekli olduğu.
 • Toplum içerisinde uyulması gereken bazı kurallar.
 • Yahudi ve Hristiyanların içerisinde bulundukları yanlış inançlar.
 • Yahudi ve münafıkların sakladıkları gerçek yüzlerinin açığa vurulması.

Nisa Suresinin Temel Mesajları

 • Allah’tan korkumanın ve akrabalık bağlarının koparılmamasının gerekliliği.
 • Yetimlerin mallarına el uzatmaktan önemle sakınılmalı.
 • Erkeklerin Dört evlilik yapabilme haklarının olduğu ve bunun ancak gerçek bir adalet ile olabilmektedir.
 • Zinadan uzak durulmalıdır ve zina eden kadın ve erkekler İslam dini çerçevesinde cezalandırılmalıdır.
 • Gerektiğinde Şahitlik yapmaktan geri durmamalıdır ve kesinlikle yalan yere şahitlik yapılmamalıdır.
 • Rahmeti sonsuz yüce Allah, tövbe eden günahkarın tövbesini kabul eder. Ancak kasıtlı olarak günahta ısrar edenlerin tövbeleri kabul edilmemektdir.
 • Kadınlara karşı her zaman zarif ve iyi davranmalıdır.
 • Bir başkasının malına, canına vede namusuna zarar vermekten kesinlikle uzak durmalıdır.
 • Allah, insanların yapmış ve yapacak oldukları bütün işlerden haberdardır.
 • Gereksiz ve yersiz kıskançlık yapılmamalıdır.
 • Anne, babaya ve etrafımızda bulunan diğer bütün insanlara hoş görülü ve iyi davranılmalıdır.
 • Allah ahiret gününe inanarak hayırlı işler yapanların ecri mutlaka verilir. Ayetlerin hakikatini inkar edenlerinse hak ettikleri ceza verilir.
 • Emanet mutlaka ehli olana verilmelidir ve kişi gücünün yettiğince insanların arasında adaletle hüküm vermelidir.
 • Düşmanlara karşı her daim hazırlıklı olmalı ve gerekli bütün tedbirler alınmalıdır.
 • Mirasın sahipleri arasında adaletli bir şekilde paylaşılması gerekmektedir.
 • Allah nezdinde kimsenin bir ayrılacağı yoktur. Her kim herhangi bir kötülük işler ise tövbe etmedikçe mutlaka karşılığını görür.
 • Güç yettiğince Allah’ın yolunda mücadele edilmelidir.
 • Her Müslüman cümle peygamberlerin hak olduğuna inanılmalıdır.

Nisa Suresi 36. Ayet

 Allah’a kulluk edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın. Allah kendini beğenen ve böbürlenip duran kimseyi asla sevmez.

(Nisa Suresi 36)

Nisa Suresi Sıkça Sorulan Sorular

Nisa Suresi Kaç Sayfa Kaç Ayettir?

Kuranı Kerimde Nisa Suresi 4. sırada yer almaktadır. Bu sure 29 sayfadan oluşmaktadır. 76. sayfa ile başlar ve 105. sayfada sona ermektedir. Nisa suresi Medine’de inmiştir ve 4, 5, 6. Cüzlerin içerisinde yer almaktadır.

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu