İsimlerSözlük

Nisa Ne Demek? Nisa İsminin Anlamı Nedir?

İslam toplumunda kadınlara verilen isimlerden biride Nisa isminin anlamı hakkında bilgilere yer verelim. Bu ismi kız çocuklarına verilirken genelde ek bir isimde kullanılmaktadır.

Nisa İsminin Anlamı Nedir?

Örneğin Harunisa gibi… Kadın anlamına gelen bu kelime Kuran ı Kerimde geçen sure isimlerinden biridir. Yani Nisa kadın demetir. Hayrunisa ise hayırlı kadın anlamına gelmektedir. Hayrun (Hayırlı) Nisa (Kadın), yani hayırlı kadın.

Kuran-ı Kerimin 4. suresi olan Nisa suresi içeriğinde bilhassa İslam dininde kadın haklarından, kadınların hukuki ve sosyal konumlarından bahsetme sebebi ile bu yüce sureye Nisa ismi verilmiştir. Bu ismin Osmanlıca yazılışı şöyledir. “Nis’a”

Nisa Suresi Hakkında Bilgi

Nisa suresinin bazı kısımlarında İslam dininde ki kadın hakları konusundan da bahsedilmesi nedeni ile bu sure Nisa ismini almıştır. Bu çok kıymetli sure Medi­ne döneminde ve Ahzab suresinden sonra nazil olmuştur. Bu sure 176 ayetten oluşmaktadır.

Mushaf tertibinde Kuran-ı Kerimin 4. suresi olan Nisa suresinin iniş sırası 98’dir. Kuran-ı Kerimin en uzun yedi suresinden yani, es-seb’u’t-tıval birisidir. Zikrettiğimiz yedi surenin diğer altısının isimleri şöyledir:

1. Bakara
2. Âl-i İmran
3. Mâide
4. En’am
5. A’raf
6. Yunus
7. Kehf

Hazreti Ayşe’nin (r.a.) rivayetine göre Peygam­ber Efendimiz, Nisa suresi ve zikrettiğimiz diğer altı sure hakkında şöyle buyurmuştur: “Kuran’ı Kerimin yedi uzun suresini, kim öğrenip beller ise, o kişi İslam dininde Alim sayılır”. (Müsned. VI, 73, 82.)

Bu bilgiler ile birlikte Kuranda geçen kadın isimleri başlıklı konuyu ziyaret edebilirsiniz.

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Sorular & Yorumlar

  1. Tek nisa ismi iyimi yanına nur koymaya gerek varmı benim kızım oldu akrabalar yanına nur neden koymadın diyor tek nisa koydum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu