Kadın

Nifas Lohusalık Müddeti

Bu konuda kadınlara özel bir hal olan Nifas Lohusalık müddeti hakkında bilgiler vereceğiz. İslam dininde Nifas, başka bir değişle Lohusalık müddeti, Mezhepler arasında farklı şekilde açıklanmıştır. Öncelikle şunu belirtelim ki Nifas ve Lahusalık aynı manalara gelmektedir. Manası ise bir kadının doğum sonrasında doğum olayından dolayı oluşan vücudun fonksiyonlarının hem maddi hemde manevi açıdan normal haline gelmesine kadar geçen süre zarfıdır.

Hanefî ve Hanbeli mezheplerine göre, Nifas sürenin azami yani en az miktarı, kırk gün (bir ay on gün) dür. Şafii ve Maliki mezheplerine göre ise, altmış gün (iki aydır) sürmektedir . (Kaynak olarak bakabilirsiniz: Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 1/467).

İki aybaşı yani hayız hali arasında olduğu gibi, lohusalık/Nifas hali ile aybaşı hali arasında geçen süre kadınlardaki temizlenme süresidir ve bu süre en az on beş gün sürmektedir (bk. ed-Durru’l-muhtar, 1/308). Buna göre, lohusalığın en son sınırı olan kırk gün boyunca kan devam ettikten sonra kanama kesilir ise, kırk gün sonrasında görülecek bir kanın aybaşı, yani hayız kanı sayılabilmesi için on beş gün gibi bir temizlik süresi geçmelidir.

Yani konuyu biraz açacak olur isek kırk güne kadar kan kesilir ve misalen on gün geçmişken kan görünür ise bu lohusalık/Nifas halinden çıkılmadığını göstermektedir. Eğer kırkıncı günden sonra on beş gün geçer ve misalen on yedinci gün tekrar kan görülür ise bu görülen hal adet hali sayılmaktadır. Çünkü bu durumda kırk gün sonrasında on beş gün daha geçmiş olmaktadır. Bu görüş, alimlerin büyük çoğunluğunun ortak görüşüdür.

İmam Hanefînin “müfta bih” uygulanan görüşüne göre ise, Lohusalık döneminin en az süresi olan kırk günlük süresi içerisinde kadının gördüğü iki kan arasında meydana gelen herhangi bir temizlik süresi ister 15 günden az, ister ise 15 günden çok olsun lohusalıktan sayılmaktadır ve bu durum bir temizlik süresi olarak değerlendirilmez. (bk. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 1/464). Yani Hanefi mezhebine göre kadın doğum sonrasında kırk gün boyunca kanı kesilse dahi lohusa sayılmaktadır.

Sezeryan ile yapılan doğumlarda lohusalık süresinin kısalması, kanamanın azalması gibi bazı etkiler olsa dahi normal doğumdan farklı bir etkisi yoktur ve normal doğum için geçerli olan konular sezeryan doğum içinde geçerli olmaktadır.

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu