DuaGenelYazarlar

Neslimde de Benim İçin Islah Nasip Et

Allah’ü Teala’dan İstenilecek En Mühim Üç Şey

Cenab-ı Allah Ahkaf Suresinin 15. Ayet-i Celilesinde buyuruyor ki: “… Nihâyet kemaline erdiği ve kırk yaşına girdiği zaman ‘Ya Rab! Beni muvaffak kıl, bana ve ana babama verdiğin ni’metine şükredeyim ve razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Zürriyetim hakkında da benim için ıslâh nasîb et. Şüphe yok ki, ben sana -günahlarımdan- tevbe ettim ve muhakkak ki, ben gerçek Müslümanlardanım’ dedi.”

Bu Ayet-i Kerime şöyle tefsir edilmiştir: Bir anne çocuğu için bir çok fedakarlıklara katlanır durur. Şüphe yok ki, çocukları hakkında annelerinin de babalarının da büyük hizmetleri, fedakarlıkları vardır. Artık evladında onlara karşı şükran borçlu bulunmaları, pek ziyade hayır dilemeleri icap eder. İşte bu husustaki vazifeyi pek güzel ifa eden hayırlı evlada örnek olmak üzere buyruluyor ki:

Nihayet bir çocuk kuvvet ve kemal çağına erdi, kuvveti ve aklı sağlamlaştı. İşte tam aklını, kuvvetini toplayıp da kırkına vardığı vakit Allah’tan üç şey istedi.

  1. Nimetlerine şükür etmek: Ya Rab! bana öyle ilham et, öyle şevk ver ki hem bana, hem anama babama verdiğin din ve vücut nimetine şükredeyim.
  2. Allah’ü Teala’nın razı olacağı salih bir amel işlemek: Senin razi olacağın bir amel işleyeyim. Yani büyük bir iş veya Allah’ın rızasını kazandıracak bir şey işleyeyim.
  3. Zürriyyetimde de (neslimde de) benim için ıslah nasip et: Yani beni muvaffak ettiğin gibi onları da muvaffak kıl.

Ben tevbe ile sana döndüm, senin razı olmayacağın fiillerden veya senin zikrinden alıkoyacak şeylerden tevbe edip sana yöneldim. Çünkü ben Müslümanlardanım, kendilerini ihlâs ile senin birliğine teslim edenlerdenim.

Muhammed Raşid Akbay

Sözlük konusunda araştırmalar yaparak sizlere bilgiler vermekteyim. Bunların çoğu ise isim anlamlarından oluşmaktadır.

Bir Soru & Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu