Kutsal Kitaplar

İncil’e Nasıl İman Etmeliyiz?

Dört büyük kitaptan biri olan İncil’e nasıl iman etmeliyiz? Bu konuda bilgi verir misiniz?

İncil’e İman Nasıl Olmalıdır?

Cevap: Kelime manası olarak kutsal kitaplardan birinin ismi olan İncil “müjde, talim ve öğretici” anlamlarına gelmektedir. İncil, Hazreti İsa (a.s) aracılığı ile insanlara nasip olan bir kutsal kitabın adıdır. İncil kitabı, İsrailoğulları’na daha önce gönderilen Tevrat’ı tasdikleyen bir kitaptır ve Kur’an-ı Kerim’de İncil hakkında şöyle buyrulmaktadır:

“O Peygamberlerin izleri üzere Meryemoğlu İsa’yı, önündeki Tevrat’ı doğrulayıcı olarak gönderdik. Ona, içerisinde hidayet ve nur bulunan, önündeki Tevrat’ı doğrulayan, Allah’a (c.c) karşı gelmekten sakınanlar için doğru yola iletici ve bir öğüt olarak İncil’i verdik.”

(Mâide, 5/46)

Bu ayeti kerimede Yüce Mevlamızında belirtiği üzere Hazreti İsa’ya verilen İncil Tevrat’ı tasdik edicidir.

Şüphe yok ki İncil Yüce Allah (c.c) tarafından Hazreti İsa’ya indirilmiştir. Bu açıdan, Allah’tan Hazreti İsa’ya indirildiği şekliyle kutsal kitap İncil’e inanmak İslam dininde imanın gereklerindendir. Lakin günümüzde İncil’in bu orijinal metni elde kalmamış ve tahrip edilmiştir. Zira bu tahrip Kuran ı Kerimin geliş nedenlerinden biridir. Bu gün İncil adıyla mevcut olan kitap, insanlar tarafından müdahaleye maruz kalmış ve aslından başka bir hale getirilmiştir.

İncil’de Yer Alan Bilgileri Nasıl Değerlendirmelidir?

Günümüzde bulunan İncil’de yer alan bilgiler hakkın da her bir Müslüman’ın takınması en uygun olan tutum ve tavır şu şekilde ifade edilebilir. Eğer bu güne ulaşan bu bilgiler, Kur’an ve sahih hadislerdeki bilgilere uygunsa kabul görmeli; değilse ise kesinlikle reddedilmelidir. Zira Yüce Mevla’mız Kuran ı Kerimde ademoğluna neyin doğru neyin yanlış olduğunu göstermiştir. İncil de yer alan konular hakkında Ayetler ve hadislerde hiç bahsedilmiyor ise ve İslam’ın temel prensiplerine de zıt düşmüyor ise her aklıselim Müslüman Hazreti Peygamber Efendimizin (s.a.s.)’in şu tavsiyesi ışığında hareket etmelidir:

Hadis i Şerif: “Ehl-i Kitabı tasdik de etmeyin, tekzip de (yalanlamayın). ‘Biz Allah’a (c.c) ve bize indirilenlere iman ettik’ deyin.” (Buhârî, Tefsîr, 13)

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Bir Soru & Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu