Kuran, Tefsir

Nasr Suresi

Nasr Suresi

Nasr Suresi Meali
Rahman ve Rahim olan Allah´ın adıyla. ﴾1-3) Allah’ın yardımı ve fetih (Mekke fethi) geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah’ın dinine girdiğini gördüğünde, Rabbine hamd ederek tespihte bulun ve Ondan bağışlama dile. Çünkü O tövbeleri çok kabul edendir.

Nars Suresi
Nars Suresi adını, ilk ayetinde geçmekte olan “nasr” keli­mesinden almıştır. Nars kelimesi “yardım, kazanılan zafer” anlamlarına gelmektedir. Bu surede Yüce Mevla’mızın Peygamber Efendimize yardımından bahsedilmektedir. Hazreti Ebu Bekir gibi Ashabı kiramın bazılarına göre bu sure Hazreti Peygamber’in vefatına işaret etmiştir ve bu sebeple sureye “Tevdi yani veda” adı da verilmiştir. Bu isimle birlikte İslam aleminde Nasr suresi “İza ilmicâe” ve “Fetih” adları ile de anılmıştır. Nasr Suresi 3 ayetten oluşmaktadır.

Mekke’nin fethedilmesinden sonra ve Mekke’de inmiştir. Fakat İslam alimleri o dönemi Medine dönemi içerisinde saydıklarından dolayı Medine’de inmiş olarak kabul edilmektedir. Nars suresi Mushafta 110., nüzul sırasında ise 114. suredir. Nasr suresi, hadislerde yer aldığı üzere Kuran’ın dörtte birine denk bir sure olduğuna işaret edilmektedir.

Nasr Suresi Temel Konuları ve Mesajları

Yüce Allah’ın Peygamberine ve Müslümanlara yardımı ve Mekke’nin fethi. Peygamber Efendimizin vefatına haber vermesi. Bunlar surenin temel konularıdır. Mesajlarını ise şöyle değerlendire biliriz.
– Bu sure indiği vakit, Peygamber Efendimiz son zamanlarını yaşadığını hissetmiştir. Bu hikmet ile olsa gerek ki daha sonra veda hutbesini vermiştir.
– Surede Mekke’nin fethi ve İslam dininin zafer ilanı verilmektedir.

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Bir Soru & Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu