Namaz

Namazın Vacipleri Nelerdir?

Namaz ibadetinde yer alan vacipler çok önemli bir konudur. Müslümanların fen olsun, teknoloji olsun, din olsun her konuda bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Din konusunda ki bilgiden maksat İlmihalini yani, herkesin içinde bulunduğu duruma göre, kendisine gerekli olan bilgileri öğrenmesidir.

Kısaca “davranış bilgisi” demek olan ilmihal, Rabbine, kendine ve içinde yaşadığı topluma karşı sorumlulukları olan insanın, neyi nasıl yapacağı hususunda ona kılavuzluk yapmayı hedefleyen derli toplu bilgilerden ibarettir. Kadın olsun erkek olsun her Müslümanın bağlı bulunduğu mezhebe göre, kendisine yetecek derecede ilmihalini bilmesi farzdır. Öğrendiği bilgilerle de sorumlu olduğu dini görevleri yerine getirmesi, Allah (cc) rızasını kazanmaya vesile olur.

İlmihal inançla, taharetle, ibadetlerle, İslam’ın dünya görüşüyle, Kuran ve Sünnet ahlakıyla, İslami görgü ve terbiye ile ilgili bilgilerdir. Müslümanların ilmihallerini bilme konusunda günümüzde çok büyük eksiklikler vardır. Bu eksiklikleri tamamlama hususunda bugünkü sohbetimizde namazın vaciplerini ve sünnetlerini anlatmaya çalışacağız. Vacip, farz kadar kesin olmamakla beraber kuvvetli bir delil ile yapılması emredilen amele denir. Namazın vaciplerinden herhangi birinin terk edilmesi namazı bozmaz. Namazın vaciplerinden biri yanılarak terk edilmişse sehiv secdesi yapılması, eğer kasten terk edilmişse namazın iade edilmesi yani yeniden kılınması gerekir. Sehiv secdesi yapılmadığı zaman ise, namaz eksik olmasına rağmen geçerli olur.

Namazın Vacipleri Şunlardır

1. Namaza “Allahü ekber” sözüyle başlamak. Bu, çoğunluğa göre farzdır.
2. Nafile ve vacip namazların her rekatında, farz namazların ilk iki rekatında Fatiha suresini okumak. Bu, çoğunluğa göre farzdır.
3. Farz namazların ilk iki rekatında, vacip ve nafile namazların her rekatında Fatiha’dan sonra, Kuran’dan kısa bir sûre veya buna denk düşecek bir veya birkaç ayet okumak, vaciptir.
4. Farz olan kıraati ilk iki rekatta yerine getirmek.
5. Fatiha’yı, eklenecek sureden önce okumak.
6. Tek başına namaz kılarken öğle ve ikindi namazları ile gündüz kılınan nâfile namazlarda gizli okumak. Gizli okumanın ölçüsü, sadece kendisinin duyabileceği kadar kısık bir sesle okumaktır. Sabah, akşam ve yatsı namazları ile gece kılacağı nafile namazlarda kişi serbesttir; isterse sesli, isterse alçak sesle okuyabilir.
7. Cemaatle kılınan namazda imam, sabah namazı ile akşam ve yatsı namazlarının ilk iki rekatında sesli okumalıdır. Cuma namazında, bayram namazlarında, cemaatle kılınan teravih namazında, teravihten sonra cemaatle kılınan vitir namazında da imam kıraati yüksek sesle yapar. İmam, öğle ve ikindi namazlarının bütün rekatlarında, akşam namazının üçüncü ve yatsı namazının son iki rekatında kıraati gizli yapar.
8. Secdede alın ile birlikte burnu da yere koymak.
9. Üç ve dört rekatlı namazlarda ikinci rekatın sonundaki ilk oturuş.
10. Namazların gerek ilk, gerekse son oturuşunda Tahiyyât duasını okumak.
11. Namazın sonunda sağ ve sol tarafa selam vermek
12. Farz olan fiillerin sırasına riayet etmek (kıyamdan sonra rükûa gitmek, iki secdeyi peş peşe yapmak gibi).
13. Farz olan fiili geciktirmemek. Mesela, birinci oturuşta Tahiyyât’ı okuduktan sonra, “Allahümme salli alâ Muhammed” diyecek kadar bir süre bekledikten sonra üçüncü rekata kalkılacak olursa farz geciktirilmiş sayılır ve sehiv secdesi gerekir. Bu konuyu biraz açalım: Örneğin öğlen namazını ilk sünnetini kılıyorsunuz ve ikinci rekatta Tahiyyata oturdunuz ve Etteyhiyatü duasını okudunuz ve üçüncü rekata kalkmadan beklediniz ve bu bekleme süresi “Allahümme salli alâ Muhammed” diyebileceğiniz kadar bir süre oldu. Bu taktirde üçüncü rekatı geciktirdiğiniz için sehiv secdesi yapmanız gerekir. Bu hanefi mezhebi için geçerlidir. Şafi mezhebinde böyle bir şey söz konusu değildir. Özetle, buradaki kural namazda gereksiz yere beklememek ve namazın bir sonraki farzını veya vacibini geciktirmemektir.
14. Vitir namazında Kunut duası okumak Ebû Hanife’ye göre vaciptir.
15. Ramazan ve kurban bayramı namazlarında fazladan alınan tekbirler vaciptir.
16. Sehiv secdesi yapılmasını gerektiren bir fiilde bulunulmuşsa sehiv secdesi yapmak.
17. Ta‘dîl-i erkâna riayet etmek Ebû Yûsuf’a göre farz, Ebû Hanîfe ve Muhammed’e göre vaciptir.
18. Namazdayken secde ayeti okunmuşsa tilavet secdesi yapmak.

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu