Namaz Tesbihatı Nasıl Yapılır?

Her gün beş vakit kılmakta olduğumuz Namaz tesbihatı nasıl yapılır? Cemaat halinde tesbihat yapmanın İslam dinide ki yeri nedir? Tesbihat yapmadan camiden çıkmak caiz midir? Şimdi bu konular hakkında bilgi verelim. Her gün beş vakit kılmakta olduğumuz namazlardan sonra yapılmakta olan tesbihat ve dualar, kılmış olduğumuz namazlara dahil olmasa da güzel ve makbul ibadetler arasında yer aldığından sünnet ve müstehaptır. Namazlardan sonra dua ve tesbihatı Fahri Kainat Peygamber Efendimiz bizzat yapmıştır ve biz ümmetine tavsiye etmiştir. Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur;

Tesbihat konusunda ki hadisi şerif: Bir kimse her namazın sonunda Allah’a otuz üç defa “Sübhanallah” der, otuz üç defa “Elhamdülillah” der, otuz üç defa da “Allahu ekber” derse bunların toplamı doksan dokuz eder. Yüze tamamlarken de, “Allah’dan başka hiç bir ilâh yoktur. Yalnız o vardır. Şeriki de yoktur. Mülk onundur; Hamd da ona mahsusdur; O her şeye kadirdir” derse, günahları denizin köpüğü kadar bile olsa affolunur. (Müslim, Mesacid, 27, H.No: 1380). Tesbihat konusunda Müslümanlara özel tavsiyeler veren Hazreti Peygamber kendide , Farz namazlardan sonra üç kere Allah’a istiğfâr eder ve şöyle dua ederdi; “Allah’ım, selam sensin; selamet de ancak sendendir. Mübareksin. Ey Celal ve İkram sahibi!”

Öte yandan Hz. Peygamber (s.a.v.) ve ashabı farz namaz kılındıktan sonra bazı tekbir, tesbih ve tahmid gibi zikirleri yüksek sesle okumuşlardır. Nitekim İbn Abbas (r.a.); insanların Peygamberin zamanında farz namazdan çıkınca yüksek sesle zikrettiklerini haber vermiş,

“Ben bu sesi işitir işitmez, insanların namazı bitirdiklerini anlardım” demiştir. İbn Abbas bir başka rivayette de
“Ben Peygamber (s.a.v.)’in namazı bitirdiğini tekbir getirilmesinden anlardım” demiştir. (Buhari, Ezan, 155)

Özetle anlıyoruz ki tesbihatı Efendimizde yapmış ve biz ümmetine tavsiye etmiştir. Bu nedenle İslam dininde tesbihat bireysel olarak yapılabileceği gibi, camide cemaat halinde de yapılabilmektedir. Namaz tesbihatının cemaat ile yapılması, eskiden bu yana yaygınlık kazanmıştır. Ancak namaz kılındıktan sonra tesbihat yapmadan camiden çıkmanın caiz olmadığı söylenemez. Kişini bir işi var ise veya içinden gelmiyor ise tesbihata katılmaya bilir. Fakat bilinmelidir ki bu güzel amellerde büyük hayırlar vardır ve mümkün olduğu taktirde bu güzelliklerden olabildiğince istifade edilmelidir.

Namaz Tesbihatının Yapılışı

İslam dinide yer alan namaz tesbihatı şöyledir. 1. Kamet’ten sonra Farz namaza başlanır ve selam verilince;

Namaz Tesbihatı Nasıl Yapılır?

“Allahümme entesselamü ve minkesselam. Tebarekte ya’ zel’celali vel’ikram”

2. Sonra eğer vaktin sünneti var ise kılınır ve kılındıktan sonra şu dua okunur. Eğer kılınan namaz ikindi namazı ise yani farzdan sonra kılınacak sünnet yok ise yine değişen bir şey olmaz ve şu dualar sırası ile okunur. Önce Salavat Getirilir.

Namaz Tesbihatı Nasıl Yapılır?

Türkçe Okunuşu: Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin ve Ala Ali Muhammed.

Salavat getirdikten sonra şu dua okunur;

Namaz Tesbihatı Nasıl Yapılır?

Türkçe Okunuşu: Sübhanellahi velhamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallahu vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim”

3. Sonra ise tesbihler alınır veAyetel kürsi okunur. Bu dua hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ayetel Kürsi okunduktan sonra Tesbihe başlanır

Tesbihler üçe ayrılmıştır, dikkat edersek her tesbihte küçük ve faklı üç tane taç vardır ve bu taşlar tesbihi üçe ayırır. Bu ayrımlardan her biri 33 adettir. Sağ ve sol elin arasına ilk 33 lük bölüm alınır ve şu dua okunur.

4. “Ve huvel aliyyil azimi zülcelali vel kemali Subhanallah” denir ve “33 defa Subhanallah” denir.

Namaz Tesbihatı Nasıl Yapılır?

Manası: Allah’ı Tesbih Ederim.

5. “Subhanel Kerimi daimenil hamdulillah” denir ve “33 defa Elhamdulillah” denir.

Namaz Tesbihatı Nasıl Yapılır?

Manası: Allah’a Hamd Olsun.

6. “Rabbil alemine teala şanuhullahu ekber” denir ve “33 defa Allahü Ekber” denir.

Namaz Tesbihatı Nasıl Yapılır?

Manası: Allah’ı Büyüktür.

7. Tesbihattan sonra ise şöyle denir;

Namaz Tesbihatı Nasıl Yapılır?

Türkçe Okunuşu: La ilahe illallahu vahdehu la şerikeleh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey’in kadir. Manası: Allah’dan başka hiç bir ilah yoktur. Yalnız o vardır. Şeriki de yoktur. Mülk onundur; Hamd da ona mahsusdur; O her şeye kadirdir”

Böylece namaz tesbihatı tamamlanmış olur ve sonra eller açılarak Yüce Mevlaya dua edilir.

Namaz Tesbihatı Hakkında Sorular

Soru: Camiden geldikten sonra namaz tesbihatına evde devam edilir mi?

Cevap: Değerli ziyaretçimiz, dilerseniz namaz tesbihatını evinizde yapabilirsiniz. Fakat cemaatin rahmetinden istifade etmekte büyük hayır vardır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 50 YORUM
  1. Mefkar dedi ki:

    Ebû Hüreyre (Radiyallahu anhu)’den; Nebiyyi Ekrem (Sallallahu aleyhi vesellem)’e muhacirin fukarası gelip:

    Ya Resûlullah! Servet ve mal sahihleri en yüksek dereceleri kazandılar. Bütün fazilet ve saadeti alıp götürdüler. Onlar bizim gibi namaz kılıp, oruç tutuyorlar, malları var, onunla hacc ediyorlar. Cihad edip sadaka veriyorlar, dediler. Efendimiz (Sallallahu aleyhi vesellem):
    Size bir şey haber vereyim mi? Siz onu yaptığınız takdirde hem sizi geçmiş olanlara yetişirsiniz, hem de sizden sonraya kalanlardan hiç kimse size yetişemez. İçinde bulunduğunuz cemaat içinde en hayırlı ümmet siz olursunuz. Meğer ki size tavsiye ettiğim amelin mislini yapan birisi bulunmasın. (Bir kat fazlasını yapan sizi geçer. Başkası geçemez.) Her farz namazdan sonra 33’er kere tesbih ve tahmid eder, tekbir alırsınız. (33 Sübhanallah, 33 Elhamdülillah, 34 Allahu Ekber deyin demektir.) (Sahîh-i Buhari Tecrîd-i Sarih, Cild 2, Hadîs No: 466; Kırk Mevzuda Kırk Hadîs Kitabı, Hadîs No: 31, Sayfa: 277; Hayat düsturları, Sayfa: 578)

  2. ne-de dedi ki:

    Arkadaşlar namaz tesbihatları FARZ namazdan sonra yapılması daha faziletlidir. İster farz namazdan önce olsun, ister sonra sünnet namaz olsun, faziletli olan tesbihatın farz namazdan sonra yapılmasıdır. Camilerde sünnet namazlardan sonra tesbihatın bırakılması cemaatin tesbihattan sonra dağılıp, sünnetleri ihmal edilmesin diye yapılıyor.

BİR YORUM YAZ