Sözlük

Nadirur Rivaye

Kelime manası olarak Nadirur Rivaye az olanı anlamına gelmektedir. Nadirur Rivaye aynı zamanda Hanefi mezhebi alimlerinden İmam Muhammed ibn el-Hasen eş-Şeybani’nin yazdığı eserlerden bir bölümüne verilen özel bir isimdir.

Hanefi mezhebi alimi olan İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin talebelerinden biri olan İmam Muhammed, Hanefi mezhebinde çok sayıda büyük eserler vermiştir. Bu neden ile kendisine, Hanefi mezhebinin nakili denilmiştir.

İmam Muhammed’in tevatür veya şöhret derecesinde nakledilen eserlerine ise zahirur rivaye denilmektedir. Bu eserler kadar sağlam olmayan bir rivayet yolu ile nakledilen eserlerine ise, nadirur rivaye denilmektedir. Bu şekilde rivayet edilen kitaplar arasında;İmam Muhammed’in Rakka kadısı iken, kendisine sorulan meseleler ile ilgili yazmış olduğu er-Rakkiyyat, el-Keysani’nin rivayet ettiği el-Keysaniyyat, el-Curcaniyyat, el-Hârûniyyat, el-Hiyel ve’l-Mearic gibi eserler zikredilebilir.

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu