İslam Alimleri

Molla Hüsrev Hayatı

Fatih Sultan Mehmet’in değerli hocalarında Molla Hüsrev hazretlerini Hayatı konusunda birçok bilgiye bu yazıda ulaşabilirsiniz.

Molla Hüsrev hazretleri Fıkıh Alimi, olup Üçüncü Osmanlı Şeyhül İslam unvanına sahiptir..(Ö.1480), Molla Hüsrev Hazretlerinin: Asıl adı Muhammed bin Feramuz (Feramerz)’dir. Hanefi mezhebi fıkıh alimidir. Sivas ile Tokat arasındaki Kargın köyünde dünyaya gelmiştir. Doğum tarihi bilinmemektedir. Babası, bir Fransız subayıdır ancak daha sonra İslamiyetle tanışıp Müslüman olmuştur. Molla Hüsrev kızını Osmanlı emirlerinden Hüsrev adında bir kişiyle evlendirdiği de bilinmektedir. Babasının genç yaşta ölmesi üzerine, eniştesi olan Hüsrev Beyin yanında kalıp, orada büyümüştür.

Bu sebeple Hüsrev kayını diye çağrılmıştır. Daha sonra kayını kelimesi kaldırılarak, Molla Hüsrev adıyla meşhur olmuş ve tanınmıştır.

Molla Hüsrev Hazretlerinin Şekil Ve Şemaili:Molla Hüsrev; orta boylu, gür sakallı olup, değerli elbise giyen, başında küçük bir sarığı olan, heybetli, tevazu sahibi biri olarak bilinmektedir. Kendisinin güzel ahlak sahibi oluşu, vakur, yüksek ilmiyle İslam dinine uymakta gayretli ve titiz olduğu da bilinmektedir. Molla Hüsrev bu sebeplerden ötürü zamanında, halkın ve devlet adamlarının sevgisini ve saygınlığını kazanmıştır.

Molla Hüsrev Hazretlerinin Hizmetleri

Burhaneddin Haydar Hirevi ve zamanının diğer meşhur alimlerinden dersler almıştır. Öğrenimini tamamladıktan sonra Edirne’de Şah Melik Medresesinde ve sonra da kardeşinin vefatıyla boşalan Çelebi Medresesinde hocalık yapmıştır. Sultan İkinci Murad devrinde Varna Savaşından önce, 1429 (Hicri 832) senesinde Kadı askerliğe tayin edilmiştir. Molla Hüsrev, Fatih Sultan Mehmet tahta geçince de bu görevine devam etmiştir. Sultan İkinci Murad tahttan indiğinde, yerine oğlu Fatih Sultan Mehmet geçmiştir. Lakin düşmanları, yeni sultanı küçük yaşta görüp, bir takım huzursuzluklar çıkarmak istemişlerdir. Bunun üzerine İkinci Murad tekrar tahta geçmiş ve Sultan Mehmet’i Manisa’ya göndermiştir. İlim adamlarından çoğu, birer bahane ileri sürerek, Manisa’ya gitmek istememişlerdir. Molla Hüsrev ise kadı askerlikten istifa edip, Şehzade ile birlikte Manisa’ya gitmeye karar vermiştir. Şehzade olan Mehmet ise Molla Hüsrev’in bu kararını öğrenince; Vazifenize devam edin, zira memleketin size ihtiyacı var. Dediyse de, Molla Hüsrev kendisine Manisa’ya giderken sizi yalnız bırakmam uygun olmaz, müsaade buyurun geleyim. Diyerek samimiyetini bildirmiş ve birlikte Manisa’ya gitmişlerdir. Şehzade Fatih Sultan Mehmet burada Molla Hüsrev’den dersler almıştır.

Fatih Sultan Mehmet tekrar tahta geçince, Molla Hüsrev de İstanbul’a gelmiştir. İstanbul’da Galata ve Üsküdar kadılığına tayin edilmiştir. Bu arada Ayasofya öğretmenliğini de yürütmüştür. Bir ara Bursa’ya gidip bir medrese kurarak ilim öğretmekle meşgul olduğu sırada, Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul’a davet edilerek, 1460 (Hicri 865) yılında şeyhülislamlığa tayin edilmiştir. Molla Hüsrev, yirmi sene boyuncu bu görevi yürütmüştür.
Fatih Sultan Mehmet , Molla Hüsrev için Zamanımızın Ebu Hanife’sidir diyerek ona olan sevgisini belirtmiştir.

Molla Hüsrev Hazretlerinin Vefatı

Molla Hüsrev, birçok öğrenci yetiştirmiş fıkıh alimi olduğu gibi, bir şair olarak da tanınmıştır. Molla Hüsrev, önceki alimlerin kitaplarından da her gün iki yaprak yazmayı adet haline getirmiştir. Öldüğü zaman geriye bıraktığı eserlerinde kendi el yazılarıyla yazılmış birçok eserler bulunmuştur. Molla Hüsrev 1480 (Hicri 885) senesinde İstanbul’da vefat etmiştir. Cenaze namazı Fatih Caminde kılındıktan sonra Bursa’ya götürülüp, Emir Sultan’ın kabrinin doğusunda kendi yaptırdığı medresenin bahçesine defnedilmiştir. Mezar taşında; (Menba-ı İlmühüner, Varis-i ulumü Hayr-il-beşer, Fazlı mürşidi eser, Sahib-üd-Dürer vel-Gurer Mevlana Muhammed Hüsrev) kitabesi bulunmaktadır.

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu