İslam Alimi

Meleklerin Görevleri ve Çeşitleri

Bu konuda dört büyük meleğin ve bütün melekler konusunda bilgilere ulaşabilirsiniz. Meleklerin Görevleri ve Çeşitleri detaylı bir şekilde bu konuda izah edilmiştir. Ayet ve hadislerde sayıları hakkında bilgi bulunmayan ama pek çok oldukları anlaşılan meleklerin görevleri Allah’a kulluk O, neyi emrederse onu yerine getirmektir. Melekler görevleri yönünden şu gruplarda incelenebilirler:

Hanefi Mezhebinde Meleklerin Görevleri ve Çeşitleri

1. Cebrail, dört büyük melekten biridir. Allah tarafından vahiy getirmekle görevlidir. Cebrail’e (a.s.) güvenilir ruh anlamına gelen “er-Ruhu’l emin” de denilmiştir:

“O (Kuran’ı) korkutucular dan olasın diye Ruhul emin senin kalbine indirmiştir” (eş-Şuara 26/193-194). Başka ayette de Ruhul Kudüs adı verilmiştir:
“…Kuran’ı Rabbinden hak olarak Ruhul Kudüs indirmiştir” (en-Nahl 16/102).
Cebrail, meleklerin en üstünü ve en büyüğü, Allah’a en yakını olduğu için kendisine “meleklerin efendisi” seyyidü’l-melaike denilmiştir.
2. Mikail, dört büyük melekten olup, kainattaki tabii olayları yaratıkların rızıklarını idare etmekle görevlidir.
3. İsrafil, sura üflemekle görevli melektir. İsrafil, sura iki kez üfleyecek, ilkinde kıyamet kopacak, ikincisinde ise tekrar diriliş meydana gelecektir.
4. Azrail, görevi ölüm sırasında canlıların ruhunu almak olduğu için “melekü’l-mevt” (ölüm meleği) ismiyle anılmıştır:

“De ki: Size vekil kılınan ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz” (es-Secde 32/11).

Kiramen Katibin, insanın sağında ve solunda bulunan iki meleğin ismidir. Sağdaki melek iyi davranışları, soldaki ise kötü iş ve davranışları tesbit etmekle görevlidir. Hafaza melekleri adı da verilen bu melekler kıyamet günü hesap sırasında yapılan şeylere şahitlik edeceklerdir. Kur’an’da bu melekler hakkında şöyle buyrulmuştur:

“İki melek (insanın) sağında ve solunda oturarak yaptıklarınızı yazmaktadırlar. İnsan hiçbir söz söylemez ki, yanında gözetleyen yazmaya hazır bir melek bulunmasın” (Kaf 50/17-18),

“Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler” (el-İnfitar 82/10-12; ayrıca bk. ez-Zuhruf 43/80).

Münker ve Nekir, ölümden sonra kabirde sorgu ile görevli iki melektir. “Bilinmeyen, tanınmayan, yadırganan” manasındaki münker ve nekir, mezardaki ölüye, hiç görmediği bir şekilde görüneceklerin den bu adı almışlardır. Bu iki melek kabirde ölülere, “Rabbin kim? Peygamberin kim? Kitabın ne?” diye sorular soracaklar, alacakları cevaplara göre ölüye iyi ya da kötü davranacaklardır. Hamele-i Arş, arşı taşıyan meleklerin ismidir. Kuran’da şöyle buyurulur:

“Arşı yüklenen, bir de onun çevresinde bulunanlar (melekler) Rablerini hamd ile tesbih ederler. O’na iman ederler…”(el-Mü’min 40/7; ayrıca bk. el-Hakka 69/17).

Mukarrebun İlliyyun ismiyle anılan melekler, Allah’ı tesbih ve anmakla görevli olup, Allah’a pek yakın ve O’nun katında şerefli mevki bulunan meleklerdir (en-Nisa 4/172). Cennet ve cehennemdeki işleri yürütmekle görevli melekler de vardır (bk. er-Rad 13/23-24; et-Tahrim 66/6; el-Müddessir 74/29-31).

Bunlardan başka, kişinin kalbine doğruyu gerçeği ilham etmekle (Tirmizi, “Tefsir”, 3), namaz kılanlarla birlikte Fatiha suresinin sonunda “amin” demekle (Buhari, “Ezan”, 111, 112; “Daavat”, 63; Müslim, “Salat”, 18), her gün sabah ve ikindi namazlarında müminlerle beraber olmakla (Buhari, “Mevakit”, 16; Müslim, “Mesacid”, 37), Kur’an okurken yeryüzüne inmekle (Buhari, Fezailü’l-Kuran, 15; Müslim, “Müsafirin”, 36), sokakları ve yolları dolaşıp zikir, Kur’an ve ilim meclislerini arayıp bulmakla (Buhari, “Daavat”, 66; Müslim, “Zikir”, 8), müminlere (Ahzab 33/43) özellikle bilgin olan müminlere rahmet okumakla (Tirmizi, “İlim”, 19), sadece Allah’a hamd ve secde etmekle (Araf 7/206) görevli melekler de vardır.

Şafi Mezhebinde Meleklerin Görevleri ve Çeşitleri

Meleklerin görevleri, Allah´a hamdetmek, Allah´ı teşbih etmek ve Al­lah tarafından kendilerine verilen görevleri yapmaktır.

1. Cebrail: Peygamberlere vahiy kitap getirip Allah ile Peygam­berler arasında elçilik görevini yapan melektir.
2. Azrail: Can alma vazifesini gören melektir.
3. İsrafil: Kıyamet olunca “Sur”u üfürüp kıyametin kopacağını bildiren melektir.
4. Mikail: Tabiat olaylarıyla ilgilenir. Misal yağmurların karların yağması, rüzgarların esmesi gibi görevler bu meleğe aittir.

Diğer Bazı Belli Başlı Melekler ve Görevleri

Hamele-i Arş: Arş-ı taşıma vazifesi verilen me­leklerdir.
Kiramen-Katibin: İnsanın sağ ve sol omuzları üzerinde bulu­nan insanların iyi-kötü yaptıkları şeyi tesbit eden meleklerdir.
Münker-Nekir: Kabirde soru sorma görevi bu meleklere verilmiş­tir. Şu sorulan sorarlar: “Rabbin kim, Peygamberin kim, dinin ne, amellerin nedir, yaptıkların nelerdir..?
Hafaza melekleri: insanları kaza ve belalardan koruyan meleklerdir.
Hazene-i Cennet ve Hazene-i Cehennem: Cennette Cehennemde vazifeli olan meleklerdir.


Warning: Division by zero in /home/islamali/public_html/wp-includes/comment-template.php on line 1439
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 12 YORUM
 1. hülya yılmaz dedi ki:

  bn şuana kadar 22 melek ismi bulup ama bu site hiç hoşuma gitmedi çünkü bilenen melekler 4 büyük melek ,kiramen katibin,cennet ve cehennemle görevli melekler bunları zaten biliyoruz

 2. canan dedi ki:

  güzel teşekkürler

 3. serdar dedi ki:

  Pekiyi sınavıma çalışıcağım.

 4. Hoca dedi ki:

  Cebrail hazretleri şu anda ne iş yapar. Peygamber gönderilmiyor. İsrafil hazretleri sur üfleyene kadar başka bir görevi yokmudur.

 5. Emre dedi ki:

  Çok işime yaradı teşekkür ederim. Allahuekber

  1. ismailserhan dedi ki:

   bak merak ettim…

  2. ismailserhan dedi ki:

   Bakın merak ettim…

 6. buse dedi ki:

  Sağ olun çok işime yaradı.

 7. orhan dedi ki:

  Diğer meleklerin görevlerinide öğrenmek isterim bu kadar bilgi yetersiz benim için…

  1. islamalimi dedi ki:

   Diğer Meleklerden kasıt ile hangi Melekleri kastettiğinizi yazar iseniz konu içerisine ekleyebiliriz.

 8. uyuj dedi ki:

  Güzel bir site teşekkürler arkadaşlar.

 9. dsad dedi ki:

  Çok güzel bir site teşekkürler.

BİR YORUM YAZ