Mehdi DeccalSözlük

Mehdi Ne Demek? Mehdi Anlamı Nedir?

Mehdi kelimesi sözlüklerde hidayette ve doğru yolda olan kişi demektir. Peki, geniş anlamda Mehdi Ne Demek? Mehdi sahip olduğu büyük vasfı ile başkalarının hidayete ve doğru yola girmesine vesile olan anlamına gelmektedir.

Dinimizde Mehdi Ne Demektir?

Mehdi kelimesi İslam dininde yer alan bir kavram olarak ise ahir zamanda gelecek olan salih bir kuldur. Bununla birlikte Efendimizin hadislerinde müjdelenen mübarek ve salih bir kuldur. Hadislerden anlaşıldığı üzere ahir zamanda geleceği müjdelenen Mehdi aleyhisselamın Âl-i Beyttendir. Dolası ile bu Peygamber Efendimizin torunu olduğunu göstermektedir.

Lisanü’l-Arap’ta yani Arap lisanında Mehdi’nin, hakikat ve doğru yola olan İslam’a erişmiş, hidayeti bulmuş olan; kendisine yüce Allah (c.c) tarafından doğru yol bahşedilen kimse olarak tarifi yapılmaktadır. İbni Manzur, Lisanü’l-Arap, (İbni Manzur, h-d-y md), 15:354.

Bu manada ve bir açıdan doğru yolda giden her Müslüman kul bir mehdidir. Yani mehdinin taşıdığı vasıfları taşımaktadır. Bu manada Hazreti Ali’ye (r.a) doğru yolu gösterici manasında mehdi denildiğini bilmekteyiz. İbnü’l-Esir, Ebû’s-Saadât el-Mübarek bin Muhammed el-Cezerî, Üsdü’l-Gâbe fî Ma’rifeti’s-Sahabe, I-VIII (Kahire: ts), 4:31.

Mehdi Ahir Zamanda Gelecektir

Fakat hadis i şeriflerde geçmekte olan Mehdi ahir zamanda gelecek olan bir zata işaret etmektedir. Dört büyük halife yani, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali (r.a) ve onların doğru yolunda gidenlere de mehdiyyun, yani mehdiler denmiştir. Nitekim Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur:

“Sizi sünnetime sımsıkı sarılmaya, raşid ve mehdî halifelerimin yolunda gitmeye teşvik ederim”. (Tirmizî, İlim: 16; İbni Mâce, Mukaddime: 6; Ebû Davud, Sünnet: 5)

Mehdi Anlamı Nedir?

Özetle Mehdi kelimesi geniş anlamı kelimelerden biridir. Lakin bu kelimenin başına hadislerde veya telafuzda “el” takısı geldiği taktirde özel ve belli bir kimsenin ismi olduğunu anlamaktayız. Bu takı ise ahir zamanda gelecek olan meşhur büyük kurtarıcı olan şahsiyeti temsil etmektedir.

Mehdi inancı özellikle bulunduğumuz ahir zaman içerisinde bulunan İslam aleminde büyük bir önem taşımaktadır. Zira bu nedenle Müslümanlar bu büyük şahsiyeti merak ile beklemektedirler.

Mehdi kıyamete yakın bir zamanda gelecektir. Bu ise Hazreti Mehdi’nin kıyametin büyük alametlerinden biri olduğu anlamına gelmektedir.

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Sorular & Yorumlar

  1. Nebe süresinde mihede kelimesi mehdi kelimesinin bir türevi olarak döşek manasına gelir. Zuhurun süresi 10. Ayette ise mehden kelimesi beşik manasına gelir ayet mealinde beşik kılmak şeklinde yazıyor.

  2. Nebevi süresinde mihede kelimesi mehdi kelimesinin bir türevi olarak döşek manasına gelir. Zuhurun süresi 10. Ayette ise mehden kelimesi beşik manasına gelir ayet mealinde beşik kılmak şeklinde yazıyor.

  3. Mehdi nin kelime anlamı beşik demektir. Ali imran 46. Ayette geçer. Hadislerde ise utlubul ilme minel mehdi ilel lahdı. Şeklinde geçer. Yani besıkten mezara kadar ilim öğrenin. O, antakyada gizli bir yol tutar. Tabutu sekıneyı,ahıt sandıgını cikarir. Burdaki gizli yol,besıkte sakli,gizli, kundaga sarılı bebek mısalıdır.o, besıkte iken makamına ulaşan ısa gibi besıkte ımamet makamını almıştır.

      1. Nebe süresi 6. Ayette mihede kelimesi döşek manasına gelir, zuhruf 10. Ayette mehden beşik manasına gelir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu