Mehdi Deccal

Mehdi Kimdir?

Mehdi Kimdir?İslam dininde son kurtarıcı olarak biline Mehdi Kimdir? Şimdi bu konuda bilgi verelim.

Bu konuda şöyle bir rivayetle konuya başlayalım. Bir gün sahabedeb Avf bin Malik’e Allah (c.c) Resulü, “Çok karanlıklı ve şiddetli bir kısım fitneler gelir. Derken fitneler birbirlerini takip eder. O kadar ki bu Ehl-i Beytimden Mehdi denilen bir zât çıkıncıya kadar devam eder. Sen ona ulaştığında tabi ol ki hidayette olanlardan olasın.” Süyûtî, el-Havî, 2:67-68; el-Burhan, v. 87a. buyurmuşlardır.

Başka bir rivayette meşhur sahabe Ebû Saidü’l-Hudrî şöyle rivayet ediyor: “Resulullahtan sonra önemli bir olayın meydana gelmesinden korktuk ve Bunu Resûlullaha sorduk. O da Hz. Mehdi’yi müjdeledi.” Tirmizî, Kitabü’l-Fİten, 34; İbni Mâce, Kitabü’l-Fİten: 36, Hurûcü Mehdî: 34.

İşte sizlere aktarmış olduğumuz bu iki hadiste bahsedilen ahir zaman günümüze işarettir.Yani bu zamanın ahir zamandır ve manevi kurtarıcıların dört gözle beklendiği bir dönemlerdir. Bu bekleyişin sebeplerini en büyüğü ise ahir zamanın beklenen şahsiyeti olan Hz. Mehdi’dir ve Hz. Mehdi geleceğine göre ona biat etmek yani tabi olmak tartışılmaz bir konudur. Ki Peygamber Efendimiz hadislerinde ümmetini buna teşvik etmiştir. “Sizden kim o güne yetişirse karlar üzerinde emekleyerek de olsa ona katılsın.” İbni Mâce, Kitabü’l-Fiten: 36 (H. 4082, 4084); Müstedrek, 4:465.; İbni Kesir, Kitabü’n-Nihaye, 1:28-29.buyurmuşlardır.

Efendimizin ashabından Huzeyfetü’l-Yemanî’nin Efendimize bir sorusu üzerine şöyle buyurmuştur. Hayırdan sonra şer, şerden sonra sulh olacağını bildirmiş, “Bu sulhtan sonra ne olacak?” diye sorduğunda da şöyle buyurmuşlardı: “DalAlete dAvet edilecek. İşte sen o gün bir halife gördüğünde ağacın kökünü ısırarak da olsa ölünceye kadar ona koş.” Ebû Avane, Müsned, 4:476. buyurmuşlardı.

Asrı Saadette de Mehdi çok önemli bir yer tutmuş olacak ki Ümmü Seleme validemiz, Resûllullaha “Mehdî gelecek mi?” diye sorma ihtiyacını hissetmiş, Allah (c.c) Resulü de “Evet, gelmesi haktır” Ikdü’d-Dürer, Varak: 7b. cevabını vermişlerdir. Efendimiz diğer bir hadis-i şeriflerinde dünyanın yıkılmasına bir gün kalsa bile, Cenab-ı Hak o günü uzatıp Hz. Mehdi’yi göndereceğini belirtmektedir.Ebû Davud, Mehdî: 1 (H. 4282); Tirmizî, Fiten: 52 (H. 2231-2232) Bu hadislerden alıyoruz ki Mehdi nin geleceği zorunludur ve gelecektir .

Şahı velayet Hz. Ali’den (r.a) rivayet olan bir başka Hadiste, oğlu Hz. Hasan’a bakmış şöyle buyrmuştur: “Nebi Sallallahu Aleyhi Vesellem’in isimlendirdiği gibi, mutlaka benim bu oğlum Seyyiddir (Beyefendi, Halim Selim, zarif ve centilmendir.) Yakında onun soyundan, Nebinizin (s.a.v.) adıyla adlandırılan bir adam çıkacak, ahlakında ona (Hz. Peygambere) benzeyecek, ama yaratılışında (beden ve cisim özelliklerinde) ona benzemeyecektir” buyurmuştur. Tac V, 363

Büyük Alimlerden Taftazani’nin (Mesud b. Ömer) Şehru’l- Makasıd isimli eserinde; Mehdi konusunda şöyle der: “Dünyayı adalet ve iyilikle dolduracak bir imamın (liderin, büyüğün, mehdinin) çıkması konusunda ahadis-i sahiha (sahih Hadisler) varid olmuşlar.” TAFTAZANİ, Mesud b. Ömer, Şerhu’l-Makasıd, I-V, Tahkik, ta’lik Abdurrahman Amire, Alemu’l- Kütüb, Beyrut, 1989, V, 312; krş, et-Tac, V, 343, (Kitabu’l- Fiten, bab, 7)

Peki, Resulü Ekrem niçin Hz. Mehdi ye özellikle tabi olmayı tavsiye etmektedir? ve Mehdi Kimdir? Peygamber efendimizin ona önem vermesi İslamiyetin onunla yükselişe geçeceği olmasıdır.Kimdir sorusunun cevabı ise Allah rızası için çalışacak bir salih kuldur.Mehdi yi en iyi hadisler aracılığı ile anlaya biliriz ki bu hadislere de yer verdik.Mevlamız görmeyi nasip eylesin.

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Sorular & Yorumlar

  1. Mehdi gelsin istiyoruz artık gönülen ama bizim istememiz değil ALLAH ın istemesi önemli olan.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu