İslam Alimi

Kütüb i Tis’a

Sözlükte Kütüb i Tis’a İslam ilmi dünyasında sağlam bir hadis kaynağı olan Kütüb-i Sitteye üç eser ilavesiyle anılan meşhur dokuz hadis kitabına verilen ortak isimdir. İlave edilen eserleri ise şöyle sıralaya biliriz.;

1. Darimi (ö. 255/868)’nin es-Sünen‘i.

2. İmam Malik (ö. 179/795)’in Muvatta‘ı.
3. Ahmed ibni Hanbel (ö. 241/855)’in el-Müsnedi’dir.

Şimdi ise Kütüb i Sittede yer alan altı büyük Hadis i şerif kaynağının Müelliflerini, yani yazarlarını ve bu eserlerim isimlerini zikredelim.
1.Buhârî (ö. 256/869).
2.Müslim (ö. 216/831)’in el-Câmi’u’s-Sahih’i.
3. Ebû Dâvûd (ö. 275/888)
4.Nesâî (ö. 303/915)
5.Tirmizî (ö. 279/892)
6.İbn Mâce (V. 273/886)’ nin es-Sünen’leri. (A.G.)


Warning: Division by zero in /home/islamali/public_html/wp-includes/comment-template.php on line 1439
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. Elif Gündüz dedi ki:

    Çokkk kısa

BİR YORUM YAZ