Fıkıh

Kürtaj Günah mıdır?

Kürtajın dinimizde ki yeri nedir ve bu konuda hadis i şerif var mıdır bu konuda bilgi verir misiniz?

Cevap: Değerli ziyaretçimiz, Dinimizde, özürsüz yere keyfi mazeretsiz çocuk aldırmak kürtaj yapmak haramdır, yasaktır. Hele ki fakirlikten korkup, rahmindeki çocuğu öldürmek, haksız yere cana kıymak, yani cinayet olduğu gibi, çocuk hakkını da tanımamaktır ve çok büyük günahtır. Emzikli bir kadın, gebe kalsa, sütü kesilse ve emen çocuğun hayatı tehlikeye düşse, gebelik 4 ay olmadan önce, o anne ilaçla çocuğunu düşürebilir. Ancak 4 ay geçtikten sonra, annenin çocuğunu aldırması asla caiz olmaz. Dinimizde, özürsüz çocuk aldırmak haramdır, yasaktır. (Fetava-yı Hindiye)

Kütüb-i sittede, şöyle geçmektedir:

(İnsan, anne karnında nutfe [sperma] olarak 40, aleka [embriyo] olarak 40, et parçası olarak da 40 gün kalır. Bundan sonra ruh verilir) mealindeki hadis-i şerifini de esas alan âlimler, bir özürden dolayı, 1 aydan 4 aya kadar kürtaja izin vermişlerdir. (Redd-ül Muhtar)

Çocuk aldırabilmek için iki şart gerekmektedir:

Hamile kadının dinen gebe olduğu çocuğu aldırabilmesi iki şarta bağlıdır.Ki bunlarda zaruri durumları teşkil etmektedir.Bu iki maddeyi şöyle sıralayabiliriz.

1.Alınacak olan Çocuğun 120 günlükten daha küçük olması,
2.Çocuğa veya anneye bir zarar gelmesi gibi büyük bir özrün bulunması.

Fıkıhta Kürtaj

Fıkıhta kürtaj konusunda öncelikle anne rahminde ki (ceninin) canlı ve insan olup olmadığının tespitidir. Anne karnındaki ceninin canlı olduğu sabit olduğu durumlarda hiçbir fıkıhçı kürtaja cevaz verilmemiştir.İslam dini her nefsi ve doğmuş bir insanı öldürmeyi kesinlikle yasakladığı bilinmektedir. Bu nedenle ciddi bir zaruret olmadıkça caiz değildir.

Kürtaj Konusuyla Bağlantılı Ayetler

1. Allah Teâlâ’nın bütün insanları tek bir nefisten yarattığı, bu nefsin oluş aşamalarında ana rahminin de bulunduğu (nefsin bir müddet ana rahminde kaldığı) ifade edilmiştir. Surenin 151. âyetinde ise hem çocukların (evlâd) hem de nefsin öldürülmesi şiddetle yasaklanmıştır. Cenin, “nefis” kavramına kesin, çocuk (veled-evlâd) kavramına ise ihtimalli olarak dahildir. En’âm sûresinde (6/98)

2. Hazreti Peygamber’e (s.a.v.), kadınlardan bazı suçlar, günahlar ve cinayetler konusunda -bunları yapmamak üzere- söz alması, yemin ettirmesi istenmektedir; bu günahlar ve cinayetler arasında “çocuklarını öldürmek” de vardır. Bu ayetteki çocuklara “cenîn” de dahildir. Mümtehine sûresinde (60/12)

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu