Kuran, Tefsir

Kureyş Suresi

Sure Kureyş adını, birinci ayetinde geçmekte olan “Kureyş” kelimesinden almaktadır. Kureyş bir kavim ismidir ve Hazreti Peygamber Efendimiz bu kavime mensuptur. Dolayısı ile İslam dinine ilk muhatap olan insanlar Kureyş kavminde yer almaktadır. Bu surede bilhassa Kureyş kavminden bahsedildiği için sureye Kureyş suresi denilmiştir. Bu değerli sure 4 ayetten oluşmaktadır ve Mekke’de inmiştir. Mushaf sırası 106, nüzul sırası ise 29 dur.

Kureyş Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah´ın adıyla ﴾1-4﴿ Kureyş’i ısındırıp alıştırdığı; onları kışın (Yemen’e) ve yazın (Şam’a) yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için, Kureyş de, kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin (Kâbe’nin) Rabbine kulluk etsin.

Kureyş Suresinin Temel Konuları ve Masajları

Surede, Kureyş kavmine Cahiliye döneminde Yüce Mevla tarafından ticari gelir, emniyet, zenginlik gibi nimetler zikredilmektedir.

Surenin temel mesajları:

  • İslam alimlerinin bir kısmına göre Kureyş suresi kendisinden bir önceki sure olan Fil suresi ile ilişki bir suredir. Fil suresinde, Mekke’nin ve Mekke’de yaşamakta olan Kureyş kavminin düşmanlardan nasıl korunduğu zikredilmektedir. Zira Ebrehe muradına ermiş olsa idi Kureyş elinde ki ticari faaliyetlerden mahrum kalacaktı. Bu konu hakkında bilgi için Fil Suresi başlıklı konuyu ziyaret edebilirsiniz.

 

  • Mekke İslam dini açısından çok önemli bir beldedir. Mekke’nin en büyük kabilesi olan Kureyş kabilesi yapmış oldukları ticaret ile zengin olmuşlardır. Tabi Kabe’nin Mekke’de olmasının büyük etkileri vardır. Bu nedenler ile Mekke hem dini, hemde ticari bir merkez durumunda olmuştur. Şüphe yok ki bunların hepsi Yüce Mevla’nın Mekke’ye dolayısı ile Kureyş’e büyük bir nimetleridir. İşte Kureyş suresinde Yüce Mevla’mız bu vermiş olduğu nimetleri hatırlatmakta ve onlardan iman etmelerini istemektedir.

Kureyş Suresi Video

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu