Akaid

Kuranı Kutsal Kitaplardan Ayıran Özellikler

Bu konuda ilmihal derecesinde son kutsal kitap olan Kuranı Kerimi Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Özellikler nelerdir sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz. Kuranı Kerim’i diğer ilahi kitaplardan ayıran özelliklerin en büyüğü son kutsal kitap olmasıdır. Öncelikle bu konuya bir girizgah yapalım ve daha sonra bu konuyu detaylı bir şekilde açıklamayalım.

İnsan oğlu mükemmel olan ilahi gerçekleri kavrayabilecek akıl ve idrak seviyesinde yaratılmıştır. Yüce Allah´ın insanoğluna vermiş olduğu akıl hakikati idrak edebilecek yetenektedir. İnsan bu akıl ile “Ben neyim, nasıl oluşmuşum, sonum ne olacak, kainat nasıl oluşmuş, gecenin, gündüzün, mevsimle­rin düzen içerisinde birbirini takip etmesi nasıl oluşuyor?” gibi soruları sormaktadır.

Kuran Soru Sormanın Kapısını Açmıştır

Akıl sahibi insan bu sorulara cevap verebilecek konumdadır. İnsan kainattaki sorumluluğunu anlayana kadar tüm sorularına cevap aramalıdır. Hazreti İbrahim (a.s) çocuk iken, hiç bir ilahi tebliğ gelmeden kimse O´na; Bu düzenin, bu kainatın elbette yaratıcısı vardır. O´na ibadet et demediği halde, putperest olan ana-babasının taptığı putlara inanmamıştı. Kuran Kerim´de Yüce Allah şöyle buyurur:

“O, gece basınca bir yıl­dız görmüştü; ´İşte bu imiş benim rabbim´ dedi. Yıldız batınca ´Batanları sevmem´ dedi. Ay´ı doğarken görünce ´Bu imiş benim rabbim´, batınca, ´Rabbim beni doğruya eriştirme şeydi and olsun ki sapıklardan olurdum´ dedi. Güneşi doğarken görünce ´işte bu imiş benim rabbim, bu daha büyük dedi.”

(Enam: 6/76-78.)

Hazreti İbrahim batanların da, fani olanın da Rabbi olamayacağını anlamıştır. Rabbinin her şeyin, Ayın, yıldızların, Güneşin tüm kainata hükmeden ALLAH olduğunu idrak et­miş…

Rabimiz Hazreti Adem´den Hazreti Muhammed (s.a.v.)´e kadar bütün Peygamberlere vermiş olduğu va­hiy görevleriyle insanları hakka davet etmişler.

Kuran Kendinden Önceki Kitapları Geçersiz Kılmıştır

Peygamber Efendimiz ile durum yeni hükümleri gerektirdi. O, insanlığın Peygamberi olacak; Tevrat, İncil ve Zeburu muhafaza etmekle birlikte İmanın şartlarından olan “Ve Kutubihi” şartı buraya giriyor. İnancımzı pratik günlük hayatımıza dökme emri sadece Kuranı Kerim ile geçerli oldu.

Kuran Bütün İnsanlığa İnmiştir

Yüce Allah Kuranda emirlerini tüm insanlığa ulaşacağını, diğer bir peygambere gerek kalmadığı şöyle buyurdu:

“…. bugün sizin dininizi, sizin için kemale erdirdim. Sizin üzeri­niz deki nimetimi tamamladım ve size din olarak İslamı seçtim…”

(Maide 5/3)

Ayet-i Kerimede İslam dini hakkında;

“Kim İslam´dan başka bir din ararsa O, ondan kabul edilmeyecektir. Ve o, ahirette büyük zarara uğ­rayanlardan olacaktır.”

(Al-i Imran: 3/85)

buyurarak İslamdan başka bir dinin Allah katında kabule şayan olmadığı bize bildirilmiştir. Tüm semavi dinler, (Hristiyanlık, Yahudilik) Allah tarafından gönderildiğine göre hepsinin kaynağı birdir. Hepsi vahye dayanır.İlahi dinler getirdikleri inançlarda ibadet esaslarında birlik halindedirler.

Zamanla dinlerin İlahi olan asılları değiştirilmiş, yerlerine farklı kalemlerden çıkan, insanın aklına aykırı kitaplar konmuştur. Allah´u Tealanın bildirdiğine göre, değiştirmeden, yalnızca Kuran-i Kerim uzak kalmıştır. Kıyamete kadar da muhafaza edile­ceği “Muhakkak ki Kuran-ı biz indirdik. Onun koruyucuları da mutlak surette biziz” mealindeki Ayet-i kerime ile tüm insanlığa bildirilmiştir.

Kuran’ı Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Özellikler

Hazreti Peygamber Efendimize Cebrail aracılığıyla İslam dininin esası olan Kuran ı kerimi Arapça olarak indirilen bize kadar tevatür yoluyla gelen Kuran’ı diğer kutsal kitaplardan ayıran eşsiz kılan özellikler şunlardır:

  1. O, Peygamber Efendimize diğer kutsal kitaplarda olduğu gibi bütün olarak değil, zamanın ve olayların akışına göre ayetler sureler halinde indirilmiştir.
  2. Kur’an, son kutsal kitaptır ondan sonra ilahi kitap gelmeyecektir. Getirdiği hükümler ve geçerliliği kıyamete dek sürecektir.
  3. Kur’an, bize hiç bozulmaya değiştirilmeye uğramadan gelmiş, kıyamete kadar da öyle kalacaktır.
  4. O, Hazreti Muhammed’in peygamber olduğunu gösteren mucizelerin en büyüğü sürekli olanıdır.
  5. Kuran’ın içerdiği büyük gerçekler kıyamete kadar tüm insanların çağların ihtiyacını karşılayacak değerdedir.
  6. Kuran’ın başka üstünlüğü de kolayca ezberlenebilir olmasıdır. Bu özellik tarihte hiçbir kitaba nasip olmamıştır.
  7. Kuran, aynı zamanda başka din mensupları arasındaki ihtilafları çözüme kavuşturacak bir özelliğe sahiptir.

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Sorular & Yorumlar

  1. Değerli ziyaretçimiz, bahsettiğiniz anlamsız olan bölümü belirtir iseniz size daha iyi yardımcı olabiliriz. Bunlar bu kadar fazla değil ki ayrıca anlamsız bunlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu