Kuran, Tefsir

Kuran’ı Kerimin Nüzulü

Kuran'ı Kerimin NüzulüBu konuda yüce kitabımız ve inanç hayatımızın ışığı olan Kuran’ı Kerimin Nüzulü hakkında “ayetlerden de delil görerek” bilgiler edinebilirsiniz. İslam dini Kuranın inişiyle ademoğlunun inanç hayatına girmiştir. İslam dinin yaşanması ve devam etmesinin ilahi kaynağı olan Kuran ı Kerimin şüphe yok ki nüzulü de her Müslüman için önem taşımaktadır.

Kuran-ı Kerim, Allah Teala’dan Hazreti Peygamber efendimize Cebrail aracılığıyla vahiy yoluyla indirilmiştir. Çabucak ezberlenebilmesi, kısa zamanda yayılması, manasının çabucak anlaşılması, zihinlerde akıllarda derece derece gelişme alıştırma sağlaması, yavaş yavaş güçlenip kökleşmesi ve benzeri nedenlerle, toptan indirilmemiş, 23 senede, bölümler halinde indirilmiştir. Yüce Allah Kuran’ın toptan indirilmeyişinin nedenini şöyle açıklamaktadır: “İnkar edenler: Kur’an ona bir defada topluca indirilmeli değil miydi? dediler. Biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle yaptık ve onu tane tane okuduk” (el-Furkan 25/32).

Ayetler doğrudan indiği gibi, çoğunlukla meydana gelen bir hadisenin hemen sonrasında olayı çözümlemek sorulan soruları cevaplamak için inerdi ki, ayetin inmesine neden olan olay veya soruya “sebeb-i nüzül” (iniş sebebi) denilir.

Kuran-ı Kerim bir ayette ramazan ayında, başka ayette mübarek bir gecede, bir diğerinde de Kadir gecesinde inmeye başladığını haber vermektedir. Bu konular ile alakalı ayeti kerimeler şöyledir:

2.185 – (O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kuran’ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa, onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah, size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah’ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir. (Bakara 2/185)

44. (2-3) Apaçık olan Kitab’a andolsun ki, biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız. (Duhân 44/1-3)

97.1 – Şüphesiz, biz onu (Kuran’ı) Kadir gecesinde indirdik. (Kadr 97/1)

Kadir gecesinin ramazan ayında mübarek bir gece olduğu göz önünde tutulursa, ayetler içinde bir çelişkinin de bulunmadığı anlaşılacaktır.

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu