Akaid

Küfür ve Şirk

İslam inancında büyük bir önemi olan konulardan biride Küfür ve Şirk konusudur. Zira her inanç sahibi Müslüman her an bu iki karvram ile karşı karşıya kalabilmektedir ki Allah’u teala muhafaza eylesin.

Küfür kelimesi İslam terimleri arasında yer alan bir terimdir ve “örtmek” demektir. Dinimizde ise Hz. Peygamber’in Allah’tan getirdiği şeyleri yalanlayıp, sabit dini esaslardan bir veya birkaçını inkar etmek manasına gelir. Sözlükte ise küfür kelimesi “ortak kabul etmek” anlamına gelen şirk, terim olarak Allah Teala’nın tanrılığında, isim, sıfat ve fiillerinde, eşi, ve ortağı bulunduğunu kabul etmek demektir. Müşrik olanlar Allah’ın varlığını inkar etmezler. O’ndan başka ilah olduğunu kabul edip, taparlar veya isimleri, sıfatları, açısından Allah’a eşdeğer güç ve varlıklar tanırlar.

Şirk küfür birbirine yakın iki kavramdır. Aralarındaki fark, küfrün genel, şirkin ise özel olmasıdır her şirk küfürdür, fakat her küfür şirk değildir. Her müşrik kafirdir, fakat her kafir müşrik değildir. Çünkü şirk Allah’a, zat, isim ve sıfatlarına ortak tanıma neticesinde meydana gelir. Küfür, küfür olduğu bilinen birtakım inançların kabulüyle gerçekleşir. Küfür olan inançlardan biri de Allah’a ortak koşmaktır. Mesela Mecusilikte olduğu gibi iki tanrının varlığını kabul etmek şirk olduğu gibi aynı zamanda küfürdür ahiret gününe inanmamak küfürdür, şirk değildir.

Allah’a şirk koşmak günahların en büyüğüdür. Şirk dışındaki günahları, Allah’ın dilediği takdirde bağışlayacağı ayette şöyle ifade edilir: “Allah kendine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başkasını dilediği kimse için bağışlar. Kim Allah’a ortak koşarsa büsbütün sapıtmıştır” (en-Nisa 4/116).
Kuran’ı kerime göre, göklerde yerde hakimiyetin tek sahibi Allah’tır (c.c). Yaratma O’na mahsustur. Her şey O’na istese de istemese de boyun eğmiştir. Her şeyde O’nun hükmü geçerlidir. Yaratma ve hükümranlıkta hiç kimse O’na ortak olamaz.

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Bir Soru & Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu