Akaid

Kaza ve Kadere İman

İslam dininde kader ve kaza konularına iman etmek şu anlama gelmektedir. Yüce Allah’ın sonsuz ilim, irade, kudret ve tekvin sıfatlarının büyüklüğüne iman etmek anlamına gelmektedir.

Yüce İslam dininde bu büyük sıfatlara inanan bir Müslüman, aynı zamanda kader ve kaza konularına inanmış olmaktadır.

Her Müslüman Kaza ve Kadere İman Etmelidir

Bir Müslümanın kader ve kazaya iman etmesi demek hayırın ve şer-in, iyiliğin ve kötülüğün, acı ve tatlının, canlı ve cansız her şeyin yüce yaratıcı Allah’dır (c.c.). Yukarıda zikrettiğimiz sıfatları ile yaratmasıyla olduğuna iman etmek demektir.

Varlık aleminde meydana gelmiş vede gelecek olan her ne var ise, yüce yaratıcımız olan Allah’ın (c.c.) sonsuz ilmi iradesi ve yaratması ile meydana gelmektedir. Bununla birlikte Allah (c.c.) her şeye bir kader belirlemiştir.

Kaderin Anlamını Doğru Anlamalıyız!

Bu belirlenmiş olduğu kaderin anlamının açılımı ise şöyledir:

Yüce yaratıcımız olan Allah (c.c.), ademoğlunu hür iradesi ile seçeceği şeyleri nerede ve hangi şekilde seçileceğini sonsuz ilmi ile bilmektedir. Bu bilgisi ile kullarının yollarını tayin etmektedir.

Bu nedenle Allah’ın (c.c.) sonsuz ilmi ile bir şeyi bilmesinin, kulun sahip olduğu irade ve seçimi üzerinde hiç bir zorlayıcı etkisi bulunmamaktadır.

Kader konusunda bilinmesi gereken bir başka konu ise kader konusunun hakikatini ancak yüce Allah bilmektedir. Kader konusu İnsan aklı ile anlaşılması mümkün olmayan ilahi bir sırdır. Madde aleminde yaşayan ademoğlunun aklının ilahi bir hakikati anlaması tabi olarak mümkün değildir. Bilindiği üzere kader ve kazaya iman etmek iman esaslarından biridir.

Bu nedenle yüce hakikati kabul etmeli ve hakikatin insan aklının ötesinde bir ilahi nizam olduğunu kabul etmemiz gerekmektedir. Bu konuda insanların düşmüş olduğu yanlışlardan biri şöyledir. İnsanların kaderi bahane etmek sureti ile, yapmış oldukları sorumluluktan kurtulmaya çalışmalarıdır.

Yüce Mevlamız bizlere hayırlar nasip eylesin ve kaza ile kadere tam bir iman nasip eylesin.

Kaza ve Kader Hakkında Ayetler

Kaza ve kader konusu ile ilgili ayeti kerimeler şöyledir:

“Allh’ın katında her şey bir ölçü (miktar) iledir” (er-Ra‘d 13/8).

“Her şeyi yaratıp ona bir nizam veren ve mukadderatını tayin eden Al­lah, yüceler yücesidir” (el-Furkan 25/2).

“De ki: Allah’ın bizim için yazdığından başkası bize asla erişmez.” (et-Tevbe 9/51).

Bakmanızda fayda olacak diğer ayeti kerimeler ise şöyledir: ez-Zümer 39/62; es-Sâffât 37/96; el-A‘râf 7/178; el-Vâkıa 56/60.

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu