Yazarlar

Kalp Kırmak ( Al Al , Bunu da Kırarsın )

Kırdığınız yerden kırılacaksınız !
Kırılacağız…
Ne gerek var Kalp kırmaya !
Sonunda ölüm varsa …

Allahü teâlâya her şeyden dahâ yakındır Kalb , Bu sebeple, küfürden sonra en büyük günah, kalb kırmaktır.
Kâfirin dahi kalbini kırmamalıdır. Salih bir Müslümanın korkusu, bir başkasının kalbini kırmak, onu incitmektir.
Dinini bilen ve bildiklerine uygun hareket eden sâlih bir Müslüman, ölü gibidir, hiç kimsenin kalbini kırmaz, incitmez.
Zira bir ölünün,diri ile kavga ettiği hiç görülmemiştir.

Bir kalbi kırmak, senelerce ibâdet ve zikir sevabının hepsini alıp götürür. İslâmiyet öyle bir dindir ki, kâfirin dahi kalbini kırmayı yasaklamıştır. Nerde kaldı ki, Allahü teâlâya ve Onun Peygamberine inanan, Allah diyen bir Müslümanın kalbi kırılsın.

Zira bir mü’minin kalbini kırmak, çok büyük günahtır, harâmdır.

Kalp Kırmak 70 defa Kabe’yi yıkmak!

Peygamber efendimiz; mübarek elleri ile Kabe’yi göstererek;
( Ey Kâbe, sen Allahın evisin. Sen mübâreksin fakat bir Müslüman,bir mü’minin kalbini kırsa 70 defa seni yıkmaktan daha büyük günaha girer ) buyuruyor.

Din büyükleri buyuruyor ki:
“Her günâh, îmânı tehlikeye sokmaya sebep olabilir ama şu üç günâhın tesiri daha kuvvetlidir:

1- İmân nimetine şükretmemek.
2- İmânın gitmesinden korkmamak.
3- Mü’minleri incitmek, kalblerini kırmak.

Kalp Kırmak Hakkında İslam Alimlerinin Sözleri

Mevlana Ne güzel bir söz söylemiş bu konuyla ilgili ;

Bir defa kalp kırmak , Kabe’yi alt üst etmekten daha kötüdür !
Zira Kabe’yi Hz İbrahim inşa etti , Kalbi ise Allah yarattı !…

Hadis-i şerifte;

( Kalb kırmak, Kâbe’yi yetmiş defa yıkmaktan daha kötüdür ) buyurulmuştur. iyi olsun, kötü olsun hiçbir insanın kalbini incitmemelidir.
Allahü teâlâyı en çok inciten, küfürden, inkârdan sonra, kalb kırmak gibi büyük bir günah yoktur…)

İmâm-ı Rabbânî hazretleri buyuruyor ki ;

“ Kalb, Allahü teâlânın komşusudur. Allahü teâlâya kalbin yakın olduğu kadar hiçbir şey yakın değildir. Mü’min olsun, âsî olsun, hiçbir insanın kalbini incitmemelidir. çünkü, âsî olan komşuyu da korumak lâzımdır. Sakınınız, sakınınız, kalb kırmaktan pek sakınınız!

Allahü teâlâyı en ziyâde inciten küfürden sonra, kalb kırmak gibi büyük günâh yoktur. çünkü, Allahü teâlâya ulaşan şeylerin en yakın olanı kalbdir.

İnsanların hepsi, Allahü teâlânın köleleridir. Herhangi bir kimsenin kölesi döğülür, incitilirse, onun efendisi elbette gücenir.
Her şeyin biricik mâliki, sâhibi olan efendinin şânını, büyüklüğünü düşünmelidir.

Onun mahlûkları, ancak izin verdiği, emir eylediği kadar kullanılabilir. izni ile kullanmak, onları incitmek olmaz. Hattâ, onun emrini yapmak olur.”

” Umut verip , Güven aşılayıp , Yarı yolda bıraktığınız insanın gönül sadakasını iki cihanda da veremezsiniz ” … ( Hz. Muhammed (s.a.v) )

Abdullah-ı Dehlevî hazretleri de buyuruyor ki ;

Hiç kimseyi incitme!
Netice olarak; kalb kırmamalı, hiç kimseyi incitmemelidir.
Değil mü’minin kalbini, kâfirin kalbini bile incitmeye hakkımız yoktur.
Kâfir bile olsa, hiç kimsenin kalbini kırmamalıdır. çünkü kalb kırmak,
Allahü teâlâyı incitmek demektir. Kalb, Allahü teâlânın komşusudur. Ev sahibine eziyet edenin komşusu da incinir…

İslamiyete uyan Cennete, nefsine uyan da, Cehenneme gider.

Ve Ahmed Yesevî hazretlerinin buyurduğu gibi:

“ Kâfir bile olsa, hiç kimsenin kalbini kırma ! Kalb kırmak, Allah ü teâlâyı incitmek demektir. ”

İçinde Allah aşkı olan bir gönlü kırıp öyle bırakmayın !..
Kıranlar Kırdığınız yerden kırılacaksınız ! Şüphesiz ki Rabbim kimsesnin göz yaşını yastıkta bırakmaz !…
Kırılanlar , Toplayın kırıklarınızı kalkın Dua’ya gidelim , Bizi Yaradandan başkası anlayamaz .

Rabbim (c.c.) cümlemizi kırmaktan ve paramparça olmaktan korusun inşaAllah…

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu