Kadın

Kadınların Çalışması Caiz midir?

Benim sorum Kadınların çalışması caiz midir? Çünkü bu konuda çeşitli şeyler duyuyoruz.Bize aydınlatıcı bilgi bir verir misiniz?

Cevap: Günlük geçimini temin edemeyen bir kadın, ihtiyacını giderinceye kadar çalışabilir. Ama en asgari derecede nafakayı bulan çalışamaz. Müslümanların üç mukaddesatı vardır:Din; namus; vatan… Vatanı korumakta, kafirle Müslüman ortaktır. Amma din ve namusta, Müslümanlar ayrıdır.

Kadınlar için el işi, ev işi güzeldir ve cihaddır. Ashabı-ı kiramın hanımlarından çoğu yün ve pamuk ipliğini eğirmeyle çalışırlardı. Hazreti Fatıma, el değirmeniyle evinin içinde çalışırdı. Hazreti Esma kocasının atına ve hurma bahçesine bakardı. İlim ve çalışmak, şartlarıyla olursa üstün şereftir, ayıp değildir. Şayet evin içinde nafakanın temini için çalışması imkânı olmazsa, o zaman dışarıda, yukarıdaki şartlar dairesinde çalışabilir.

Hadislerle – Kadınların Çalışması Caiz midir?

‘’Esma binti Yezîd el-Ensariyye şöyle anlatır: Rasulullah sallallâhu aleyhi ve sellem’e gittim ve şöyle dedim:”Ben arkamdaki kadın cemaatinin elçisiyim. Onlar dediğim gibi derler. Görüşlerimi beklerler.Onların haklarını istiyorum. Allah Teâlâ Seni hak bir Peygamber olarak göndermiştir; erkek ve kadınlara. Biz kadın olarak Sana inandık; tâbi’ olduk. Gerçek şu ki, bizim haklarımız kısılmakta. Örtü içindeyiz; evlerimizin ortasındayız; erkeklerin keyiflerine mahkûmuz; çocuklarım karnımızda taşırız; onları doğurur ve sizin çocuklarınızı besleriz. Gerçekte erkekler cemaate gitmekle, cenazeleri kaldırmakla, cihad yapmakla üstünlüğü kazanmışlardır. Fakat cihada çıktıkları zaman mallarını biz koruruz; çocuklarını biz terbiye ederiz. Pekâlâ, onların sevaplarına ortak olabilir miyiz? Ya Rasulullah bize ne buyurursunuz?”

Bunun üzerine Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem, etrafındaki ashabın yüzüne bakıyor; derin derin dalıyor… Ve: “Dininden güzelce soran şu kadının sözlerini işittiniz mi? Kim bu?” buyuruyor. Ashap: “Bizden birimiz bunu tanımıyoruz.” dediler. Çünkü tepeden tırnağa kadar örtü içinde idi. Sonra Esma’ya dönerek: “Ey Esma, dön. Arkandaki kadın cemaatine, sizden birinin kocasına güzel bir kadınlık yapmasının; onun rızasını talep etmesinin; kocasına muvafakat göstermek için ona uymasının, söylediğin şeylere (erkeğin cihad ve cemaat sevabına) muadil olacağını bildir.” Esma tekbirle cemaatine dönerek, Peygamber’in bu müjdesini bildirdi.

Hadis-i şeriften de anlaşıldığı üzere, zamanımızda yapılan kadın yürüyüşü, dinin temeline ters düşen, çirkin bir âdettir. Çünkü kadın, mecburiyet olmadıkça evinden çıkamaz. Hac veya beşerî bir ihtiyacdan dolayı çıktığı takdirde örtülü olması gerekmektedir. Bağırması doğru değildir. Enes radıyallâhu Teâlâ anhtan gelen bir rivayette ise Rasulullah sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Sizden kim evinde oturursa, gerçekte o Allah yolunda cihad eden erkeklerin ameline ulaşır.”

Diğer rivayette: “Evinde sizden birinin iş yapması sebebiyle, Allah yolunda erkek mücahitlerin ameline ulaşılır.” buyurdu.

Bu hususta çok hadisler vardır. Misal: “Erkek çocuklarınıza yüzmeyi, ok atmayı öğretin. Mümine bir kadının evinin içinde ip eğirmesi ne güzel oyundur. Annen baban beraber çağırırlarsa, annene cevap ver.” Diğer bir rivayette: “Mü’mine kadının en hayırlı oyunu, ip eğirmesidir.”

Başka rivayette:“Ebrar olan erkeklerin sanatı terzilik, Ebrar olan kadınların sanatı ip eğirmektir.” “Kadınlarınızı ip eğirmekle süslendiriniz.” buyrulmuştur. Kadının üstün sanatı, evinin içinde nakış, dikiş ve örgüleridir. Bununla nafakayı temin etmek mümkündür. İşte buna da imkân bulamayan, yukarıdaki şartlarla dışarıda çalışır.

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu