Kadın

Kadınlar Adetli veya Lohusa İken Dua Edebilirler mi?

Her ay veya sadece hamilelik sonucu olarak belli durumlarda olan Kadınlar adetli veya lohusa iken dua edebilirler mi?Bu konudaki dini hüküm nedir?

Cevap: İslam dinine göre kadınlar adet günlerinde ve nifas (yani loğusalık) hallerindeyken tabi olarak dua ve niyaz edebilirler. Bunun yanı sıra kadınlar bu hallerde iken zikir vede dua anlamı taşıyan ayeti kerimeleri okuyabilirler. Bununla birlikte, Kelime i şehadet yani “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdûhü ve resûlü”, Kelime i tevhid yani “Lâ ilâhe İllellâh, Muhammedün Resûlüllah.” ,

İstiğfar “Estağfirullah”, salâvat-ı şerife “Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed” diyebilirler. Aynı bu şekilde tefsir, hadis ve fıkıh gibi İslam dini eserleri okuyarak mütalaa edebilirler (Merğînânî, el-Hidâye, I, 31; İbn Nüceym, Bahru’râik, I, 49; Şirbînî, Muğnî’l-Muhtâc, Beyrut, 1418/1997, I, 120-121, 172).

Tabi ki bu haller kadınların ellerinde olan haller değildir. Ki bu nedenle ibadetlerden de sorumlu tutulmamaktadırlar. Bununla birlikte kadınlar bu konularda bilgi edinmeli ve durumlarına , hallerine göre hareket etmelidirler.

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu