Ayetler

Kader ve Kaza ile ilgili Ayet ve Hadisler

Yüce İslam dininde Kader ve kazaya iman demek, varlık aleminde var olan her ne var ise yüce yaratıcımız olan Allah’ın (c.c.) ilahi takdirine bağlı olarak vuku bulması demektir. Bu hakikatin gerçekleri ademoğlunun anlayabileceği en açık bir şekilde ayeti kerimeler ve hadis i şerifler de ifade edilmiştir. Samimi iman sahibi bir Müslüman için aşağıda zikredeceğimiz ayetler ve hadisler kader ve kaza konusu ile en yeterli açıklamayı içermektedir.

Yüce Mevlamız bu konuda bütün Müslümanlara sağlam bir iman ve sağlam bir idrak nasip eylesin. Şimdi Kader ve kaza konusu ile alakalı ayeti kerimelerin meallerini zikredelim.

  • “…O’nun katında her şey bir ölçü ( kader ve miktar) iledir” (er-Rad 13/8).
  • “…Her şeyi yaratıp ona bir nizam veren ve mukadderatını (kaderini) tayin eden Allah, yüceler yücesidir” (el-Furkan 25/2).
  • “De ki: Allah’ın bizim için yazdığından (kaderimizden) başkası bize asla erişmez…” (et-Tevbe 9/51).

Bu ayeti kerimelerden anladığımız üzere yüce rabbimiz Allah’u teala var olan her şeyin kaderini kudret elinde bulundurmaktadır ve kimini sapıklığa sevkedip, kimi kulunu ise hidayete erdire bilmektedir. Tabi şu konuya bir cümle ile parantez açmak gerekir. Yüce Mevla’mızın bir kulunu nedensiz sapıklığa itmesi söz konusu dahi değildir. Zira Rabbimiz çok yüce bir adalet sahibidir. Bununla birlikte varlık aleminde vuku bulacak bütün olaylar Allah’ın (c.c) yüce ilminde saklıdır ve her şey onun kudret elindedir. Kader konusu insan açısından önemli ve geniş bir konudur. Örneğin insanın ölümü de Mevla’mızın kader dairesinde takdir ettiği zaman içerisinde vuku bulmaktadır ki bu nedenle ölümde bir kaderdir. Bu konuda ki örnek bir ayeti kerime şöyledir:

“Ölümü aranızda biz tayin ettik…” (Vakıa/60)

Ölüm konusu ile alakalı olan şu ayeti kerimelerde de (bakınız: ez-Zümer 39/62; es-Sâffât 37/96; el-Arâf 7/178; el-Vakıa 56/60 vb.) varlık aleminde var olan her şeyin kadere bağlı olduğu Mevla’mız tarafından bizlere bildirilmektedir.

Kader ve Kaza ile ilgili Hadisler

Hazreti Peygamber efendimizde meşhur Cibril hadisi ismi ile bilinmekte olan hadis i şerifte, kadere iman konusunu İslam dininde yer alan iman esasları arasında zikretmiştir. Bahsettiğimiz hadis i şerifte bu ifade şöyle yer almaktadır. Dört büyük melekten biri olan Cebrail aleyhisselam bir insan suretinde Peygamberimizin bulunduğu cemaatin içerisine gelir ve Peygamberimize şöyle bir soru sorar:

“İman nedir?” Peygamber efendimiz ise cevaben:
– “Allah’a (c.c), meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayır ve şerriyle kadere inanmandır” buyurmuştur (bakınız: Müslim, “İman”, 1; Ebu Davud, “Sünnet”, 15; İbn Mace, “Mukaddime”, 9).

Başka hadislerinde Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

“Kul, hayrı ile, şerri ile kadere iman etmedikçe, kendine hayır ve şerden isabet edecek şeyi engelleyemeyeceğini, hayır ve şerden kaçacak olan bir şeyi de yakalamayacağını bilmedikçe iman etmiş olmaz.”(Tirmizi, Kader 10, 2145 ).

Hazreti Ubade İbnu’s-Samit ölüm döşeğinde iken oğluna şöyle demiştir: Oğulcuğum, başına gelecek olan şeyin asla atlatılamayacağını, kaçırdıklarını da yakalayamayacağını bilmedikçe sen, imanın hakikatinin tadını asla bulamazsın. Zira ben, Peygamberimiz (s.a.v)’in şöyle söylediğini işittim: Allah’ın ilk yarattığı şey kalemdir. Kalemi yarattı ve: “Kıyamete kadar olacak şeylerin miktarlarını yaz!” dedi. Oğulcuğum, Peygaberimizden (s.a.v)’den şunu da işittim: “Kim bu inanç dışında olarak ölürse benden değildir.”( Ebu Davud, Sünnet 17, (4700); Tirmizi, Kader 17, (2156 ) ).

Kader ve kaza konusu bilindiği üzere insanlara açıklanması ile birlikte hakiki manada ilahi bir sırdır. İnsan aklının gerçek manada bu konuyu çözebilmesi mümkün değildir. Bu hakikati bilen Hazreti Peygamber efendimiz kader ve kaza konusu hakkında tartışan ashabı kiramı uyarmış ve onlara nasihat olarak şöyle buyurmuştur:

“Siz bununla mı emir olundunuz? Veya ben bunun için mi sizlere peygamber olarak gönderildim? Şunu biliniz ki sizden önceki ümmetler bu tür tartışmalara başladıkları zaman helak olmuşlardır. Böyle tartışmalara girmemelisiniz” (Tirmizî, “Kader”, 1).

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Sorular & Yorumlar

  1. Size örnekle anlatayim arkadaşlar . Bir karınca düşünün bırakırsın bir alana ,saginda su solunda ateş , karinca yi takip ederken sagi solu ona ölüm getirecegini bilirsin lakin siz kaderine bırakırsınız olmek yada yaşamak onun elinde ölümü suya yada atese dogru gitmesi kaza bizim bunu gormemizde şahitlik bizleri karınca gibi düşünün bizler ateşe suya yöneldiniz zaman Allahu Teala ölüme gidecegimizi ve ne zaman olecegimizi bilir , karinca 1 metre otemizdeki ne var bilmegi gibi ölümün ne zaman gelecegini bilmezsin. Düz gitmek sağa sola sapmak sizin elinizde !!!! Bilmem anlata bildim mi ..

  2. Sizde bi sorum olacak bilen cvplasin beni zorla evlendirdiler nefret ettigim ve tiksundigim belirli bi yasa gelene kadar amcam zannediyordum 5 senedir evliym beni birkmiyo nefretimi hep dile getiriyorum cunku oda zorla yapyi yalvarmama ragmen dua kaderi degistirir mi benim umudum dua rabbim kurtarsin beni dua edin bana nolur cok caresizim

    1. sen evlenmemişsin ki savcılığa sığın ve gidecek yerin olmadığını söyle devlet seni korur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu